لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۲۱:۵۵

بحثهاي پيرامون برنامه هسته اي جمهوري اسلامي در آستانه نشست امروز آژانس بين المللي انرژي اتمي


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): امروز هيئت مديره آژانس بين المللي انرژي اتمي جهت بحث پيرامون برنامه هاي هسته اي ايران تشکيل جلسه داد. در اين اجلاس گزارش آقاي البرادعي رئيس آژانس، پيرامون موارد تخطي ايران از مفاد پيمان منع گسترش سلاحهاي اتمي مطرح شد. فريبا مودت (راديوفردا): در اوايل ساعات امروز، در گرما گرم مباحثاتي که در طول ده روز گذشته پيرامون گزارش نشت شده آژانس بين المللي انرژي اتمي در جريان بوده، حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت خارجه ايران گفت: اين کشور تا زماني که اعضاي منع گسترش سلاحهاي اتمي روشن نساخته اند که چگونه مي توانند به ايران براي بهبود قابليتش در زمينه هاي صلح جويانه تکنولوژي اتمي کمک کنند، ايران پروتکل الحاقي آژانس را براي بازبيني هاي بيشتر نخواهد پذيرفت. اما ساعتي بعد آقاي علي صالحي، نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: به تصور وي مسائل جاري حل خواهند شد و ايران با برخوردي مثبت پذيرش پروتکل الحاقي ياد شده را مورد مطالعه قرار خواهد داد. آقاي صالحي در پاسخ به اين سوال که چگونه در اين ارتباط، بيانيه وزارت خارجه ايران را در مورد غيرممکن بودن مذاکرات با ايلات متحده توجيه مي کند گفت: مذاکره با ايالات متحده با تلاش براي يافتن راه حلي بر موضوع برنامه هاي اتمي ايران متفاوت است. وي افزود: روشن است که در پس کل اين مسئله، انگيزه هاي سياسي قرار دارد. سفير آمريکا در آژانس بين المللي انرژي اتمي ضمن خودداري از اظهار نظر پيرامون بيانات آقاي صالحي گفت: فعلا بايد به گزارش مبسوط و پيچيده مطرح در مورد ايران رسيدگي شود. در اين ميان رئيس سازمان انرژي اتمي ايران مي گويد: ايران با امضاي پروتکل مذکور موافقت خواهد کرد، اگر در مقابل به تقاضاهايش براي دستيابي به تکنولوژي اتمي ترتيب اثر داده شود. يکي از اعضاي هيئت نمايندگي ايران در اجلاس وين، ضمن انتقاد از آنچه وي فشارهاي بي مورد آمريکا بر آژانس بين المللي خواند، در مورد پروتکل الحاقي آژانس گفت: يک بيانيه که با لحن و در چهارچوبي معقول در مورد برنامه هاي هسته اي ايران تدوين شود، موجب تشويق تهران شده و در حل نهايي مساله موثر خواهد بود. امروز در گردهمايي مهم ديگري وزراي خارجه اتحاديه اروپا از ايران خواستند تا به فوريت و بدون قيد و شرح پروتکل الحاقي آژانس بين المللي را براي بازرسي هاي دقيق تر و گسترده تر بازرسان امضا کند. وزراي خارجه کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در پيش نويس بيانيه خود ضمن اشاره به موارد نگران کننده در برنامه هاي اتمي ايران، از اين کشور خواسته اند تا با سازمان بين المللي انرژي اتمي همکاري کامل نشان دهد. در بخشي از متن اين پيش نويس آمده است که در حاليکه اتحاده اروپا حقوق ايران را براي دنبال کردن برنامه هاي اتمي با اهداف غير نظامي به رسميت مي شناسد، ماهيت برخي از جنبه هاي اين برنامه موجب نگراني شديد است. در اين بينانيه همچنين گفته شد که اتحاديه اروپا بر لزوم پاسخ به موقع، کامل، و کافي ايران به کليه سئوالاتي که در مورد فعاليتهاي اتمي اين کشور مطرح مي شود، تاکيد مي کند. اتحاديه اروپا ضمن تقاضا از ايران براي پذيرش بدون قيد و شرط پروتکل الحاقي آژانس بين المللي، خاطرنشان ساخته است که اين پروتکل به بازبينيهاي آژانس بين المللي رسميت بخشيده و نمايانگر آن خواهد بود که برنامه هاي اتمي ايران اهدافي صلح جويانه دارد. امروز سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي گفت که تازماني که اعضاي پيمان منع گسترش سلاحهاي اتمي روشن نسازند که چگونه به حکومت ايران در بهبود قابليتهاي صلح جويانه اتمي کمک کنند، جمهوري اسلامي پروتکل الحاقي سازمان براي بازرسيهاي بيشتر را نخواهد پذيرفت. اما ساعتي بعد نماينده جمهوري اسلامي در آژانس بين امللي انرژي اتمي گفت که حکومت ايران با برخوردي مثبت پذيرش پروتکل الحاقي را مطالعه خواهند کرد. رئيس سازمان انرژي اتمي نيز گفت که جمهوري اسلامي پروتکل الحاقي را امضاء مي کند، اگر به تقاضاهايش براي دستيابي به تکنولوژي هسته اي ترتيب اثر داده شود. يکي از اعضاي هيئت نمايندگي جمهوري اسلامي در اجلاس آژانس بين امللي انرژي اتمي در وين نيز گفت که يک بيانيه معقول در مورد برنامه هاي هسته اي ايران موجب تشويق تهران و حل مسئله موثر خواهد بود. وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا نيز در بيانيه اي از جمهوري اسلامي خواستند تا به فوريت و بدون قيد و شرط، پروتکل الحاقي را امضاء کند.
XS
SM
MD
LG