لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۱۴

شکنجه منوچهر محمدي و حبس در زندان انفرادي، از ديد خواهر وي


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): اکبر محمدي، برادر زنداني منوچهر محمدي، از رهبران فعاليتهاي مستقل دانشجويي ايران، از درون زندان در تماس تلفني کوتاهي به خانواده اش خبر داده است که ماموران زندان به وي گفته اند که منوچهر در چنگ ما و زير شکنجه است. نسرين محمدي (خواهر منوچهر و اکبر محمدي، ويسبادن): اين خبر ديروز ساعت سه و نيم، چهار بعد از ظهر به من رسيده و مامان و بابا با نگراني زيادي اين خبر را به من دادند و احساس ناراحتي را من قشنگ در حرفهايشان حس مي کردم و گفتند که چند نفر آمدند در بند سه زندان اوين، بندي که دانشجويان و سياسيان هست، و به اکبر گفتند که ما منوچهر را به دست آورديم، منوچهر در چنگ ما است. و انگار چهار سال منوچهر در دست آنها هست، انگار دست آنها نبود، و اينکه الان منوچهر در بند انفرادي سلول 208 سپاه هست و ما هر بلايي که مي خواهيم سرش مي آوريم، و اين را بدانيد که منوچهر زير شکنجه هست و اين خبر را به اکبر دادند، شايد براي تضعيف روحيه اکبر و خانواده مان دادند، ولي اين را مي دانيم که صد در صد منوچهر زير شکنجه است، چون آن پيامي که داد و مصاحبه هايي که کرد، و ما حدود 10 روز خبر نداشتيم بعد از 10 روز که اين خبر به ما رسيده و بابا و مامان خيلي در نگراني زيادي به سر مي برند و واقعا احساس غم شديد را در صداي بابا و مامانم حس مي کردم، با اينکه سعي مي کردند هر بار با خوشحالي با من حرف بزنند، ولي مي دانم که خانواده ام به خاطر شادي من با خوشحالي حرف مي زنند، ولي هر ديروز من غم زياد را در صدايشان احساس مي کردم. امير مصدق کاتوزيان (راديوفردا): اين خبر را آقاي اکبر محمدي دادند به خانواده تان؟ نسرين محمدي: بله، شما اين را مي دانيد که تمامي زندانيان سياسي و دانشجويان روزي پنج دقيقه مي توانند با خانواده صحبت کنند و در صف مي ايستند، يک کيوسکي هست که در آنجا زندانيان مي ايستند و روزي پنج دقيقه حق دارند که به خانواده ها زنگ بزنند، اين را هم اشاره بکنم که آن تلفن کاملا تحت کنترل است، از جانب زندان و تلفن منزلمان که کاملا مشخص است، شبانروزي کنترل است. امير مصدق کاتوزيان: و دقيقا ذکر کردند چه کساني اين را گفتند؟ نسرين محمدي: فقط گفتند که از ماموران زندان بودند که اين خبر را به برادرم اکبر دادند. آيا پدر و مادر شما اين موارد را به اطلاع مسئولان زندان يا احتمالا ديگر مقامات رساندند؟ امير مصدق کاتوزيان: بله، حتي وقتي از منوچهر خبري نداشتيم به دادگاه انقلاب و سازمان زندانها پدر و مادرم رفتند و آنها گفتند که ما هيچ خبري نداريم. يعني به پدر و مادرم جوابي ندادند. نخواستند جواب بدهند و همينطور پدرم با نماينده آقاي خوئيني ها و انصاري راد اطلاع داد که پيگير موضوع شوند و آنها هم قول پيگيري دادند، ولي اين خبر را ديروز به اطلاع ما رسيد که از طرف خانواده ام که منوچهر در چنين وضعيتي به سر مي برد. نسرين محمدي: اقدامي شده در ارتباط با اين خبر تازه؟ امير مصدق کاتوزيان: من هم در اينجا تا آنجا که امکان داشت به سازمان عفو بين الملل و همينطور به تمام سازمانهاي حقوق بشر سعي کردم اي-ميل کنم و قبل از اين موضوع به سازمان عفو بين الملل فکس کردم و همينطور تلفني با آقاي زاک داشتم و ايشان يک نامه اي نوشتند که منوچهر ناپيدا است و مشخص نيست کجا هست و اين موضوع بايد پيگيري شود که اين را به من گفتند به تمام دنيا اي-ميل و فکس مي کنم و همينطور من هم هفته آينده مي روم به نمايندگان اتحاديه اروپا در بروکسل ملاقاتي خواهم داشت که در مورد موضوع برادرم و تمام دانشجويان و تمام زندانيان سياسي و دانشجويان و دستگير شدگاني که الان در اين شلوغيهاي تهران عليه جمهوري اسلامي دستگير شده بودند را حتما اين موضوع را در ميان خواهم گذاشت و به آنها اشاره مي کنم که به خاطر منافع اقتصادي، مسائل انساني را زير پا نگذارند و به درد مردم، جوانان و دانشجويان ما برسند. اکبر محمدي، برادر زنداني منوچهر محمدي، از رهبران فعاليتهاي مستقل دانشجويي ايران، از درون زندان در تماس تلفني کوتاهي به خانواده اش خبر داده است که ماموران زندان به وي گفته اند که منوچهر در چنگ ما و زير شکنجه است. نسرين محمدي، خواهر منوچهر و اکبر محمدي در ويسبادن آلمان در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که پدر و مادرش اين خبر را با نگراني زيادي به وي داده اند. وي مي گويد که تمامي زندانيان سياسي و دانشجويان روزي پنج دقيقه مي توانند با خانواده صحبت کنند که البته تلفن کاملا تحت کنترل است. وي مي گويد که پدر و مادرش به به دادگاه انقلاب و سازمان زندانها رفتند و آنها گفتند که هيچ خبري ندارند. همينطور پدر وي با نمايندگان مجلس، آقايان خوئيني ها و انصاري راد اطلاع داده است که آنها هم قول پيگيري دادند. وي مي افزايد که به سازمان عفو بين الملل و همينطور به تمام سازمانهاي حقوق بشر اي-ميل فرستاده است و در هفته آينده نيز در مورد موضوع برادرش و تمام دانشجويان و زندانيان سياسي و دستگير شدگان با نمايندگان اتحاديه اروپا در بروکسل ملاقاتي خواهد داشت. وي مي گويد که به آنها اشاره مي کنم که به خاطر منافع اقتصادي، مسائل انساني را زير پا نگذارند و به درد مردم، جوانان و دانشجويان ما برسند.
XS
SM
MD
LG