لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۳۳

صدور دير هنگام مجوز برگزاري مراسم 18 تير و روند سرکوب و به حاشيه راندن دانشجويان، از ديد يک فعال دانشجويي


(rm) صدا |
مينا بهارمست (راديو فردا): وزارت علوم ايران، امروز 17 تيرماه مجوزي را براي برگزاري مراسم يادبود واقعه 18 تيرماه سال 1378 صادر کرد. اما اين مجوز که پس از ماهها پي گيري نمايندگان جريانات دانشجويي، از جمله دفتر تحکيم وحدت صادر شد با استقبال دانشجويان روبرو نشد. ماه منير رحيمي علت را از رضا عامري نسب، عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت پرسيده است. رضا عامري نسب (عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت): دانشجويان در حال حاضر در ايران از وقايع اخير واقعا ناراحت و سرخورده هستند. از اينکه مجموعه حاکميت بگويند که حرکتي به منظور التيام بخشيدن به زخمهاي وارد شده به بدنه جنبش دانشجويي ايران و هجمه هاي سالهاي اخير از سوي بخش اقتدارگراي حاکميت به بخش اصلاح طلب، روزنامه نگارها، و فعالان سياسي وارد شده انجام دهيد، همه در انتظار اين بوده اند که مسئولين، به خصوص در دستگاه اجرايي، بيايند و بستر قانوني اعتراض را فراهم کنند و با صدور مجوز به موقع (يعني حداقل يک هفته قبل بايستي مجوز صادر مي شد) ودانشجويان در يک مکاني اعتراضات و حرفهاي خودشان را مستقيم و بدون هيچگونه محدوديتي در داخل دانشگاه مطرح کنند و بحث کنند. متاسفانه در صحبتي که آقاي عبدالنبي نمازي، دادستان کل کشور مطرح کردند مبني بر اينکه روز 18 تير براي حاکميت ايران از هيچ اهميتي برخوردار نيست و براي ما آن قدر موضوع مهمي نيست که بخواهيم آن را مطرح کنيم، مي بينيم که اين روند به سمت سرکوب و به حاشيه راندن دانشجويان در عرصه سياسي کشور رفت. ماه منير رحيمي (راديو فردا): آقاي عامري نسب، گفتيد که فردا قرار است دانشجوها جلو سازمان ملل تحصن کنند. خواسته شما از سازمانهاي بين المللي و حقوق بشر چيست؟ رضا عامري نسب: در حقيقت ما مشخصا طبق متن نامه اي که خطاب به آقاي کوفي عنان ارائه داديم، خواهان اين هستيم که حاکميت ايران به قوانين بين المللي تن دهد و بند بند مفاد حقوق بشر در ايران رعايت شود. ايران در ظاهر مفاد حقوق بشر را پذيرفته است و فکر مي کنم که اگر همان حقوق بشر اسلامي را هم که خودشان مي گويند مبنا قرار دهند، حتي آن حقوق بشر اسلامي را هم در ايران رعايت نکرده اند. کو اينکه حاکميت ايران در تلاش است تا مردم را فقط درگير مسائل معيشتي و ابتدائي زندگي بکند و گويي اين مردم نسبت به مسائل حقوق اجتماعي و حقوق اساسي خودشان هيچگونه حقي ندارند و حاکميت ايران هم سعي مي کند اينها را در همان حد نگه دارد. واقعا اين جاي تاسف است. در حقيقت بايد دموکراسي در عرصه سياست خواست اصلي مردم ما باشد و بستر اين امر به شرط کمک نهادهاي اجتماعي کمک کنند و احزاب و گروهها به منظور دادن آموزش بيشتر به مردم و در حقيقت براي شکل دهي بيشتر احزاب مدني پا بگيرند، الان هم فراهم است که متاسفانه همه اينها سرکوب شده و اجازه رشد اين نهادها داده نمي شود و دارند جامعه ايران را به سمت گمراه شدن و عدم ساختارمندي سوق مي دهند. دود اين مسئله در چشم کساني مي رود که اين کارها را مي کنند. م.م.ر: آقاي عامري نسب، انتظار داريد که سازمان ملل چه بکند؟ رضا عامري نسب: ما در نامه خودمان اشاره کرده ايم که ما از اين که کشورهاي ابرقدرت دنيا امروز در راستاي منافع ملي خود کشور ما را تهديد مي کنند، نگران هستيم. عامل اين امر حاکميت اقتدارگرا در ايران است و اينها بهانه اي به کشورهاي ابرقدرت داده اند که ايران را هدف قرار دهند در صورتي که ما فکر مي کنيم که براي حل مسائل از طريق نهادهاي بين المللي بايد فشار آورده شود و ما هم از اين طرف تلاش کنيم که مسائل داخلي ايران را حل کنيم و مشخصا خواستار اين هستيم که کميسيون حقوق بشر سازمان ملل مستقيما از ايران بخواهد که مفاد حقوق بشر را رعايت کند و به آن پايبند شود. م.م.ر: آقاي عامري نسب، اگر فردا هم بيشتر از اين از جنبش شما پيشگيري کنند چه خواهيد کرد؟ رضا عامري نسب: من فکر مي کنم که آن وقت تنها کاري که مي توانيم بکنيم اين است که دست به دعا برداريم، وگرنه فکر نمي کنم که هيچ کار ديگري از دست ما ساخته باشد. م.م.ر: از دانشجوياني که اعتصاب غذا کردند چه خبر؟ رضا عامري نسب: دانشجويان دانشگاه خواجه نصير آخرين دانشگاهي بودند که اعتصاب غذا کردند و اين دوستان ما همچنان امروز هم در اعتصاب غذا به سر مي برند و اعلام کرده اند که تا فردا صبح به اعتصاب غذاي خود ادامه مي دهند. م.م.ر: مي دانيد که عده اي هم در خارج از کشور، براي همدلي و همراهي با دانشجويان داخل کشور، اعتصاب غذا کرده اند. شما کار اينها را چطور ارزيابي مي کنيد؟ رضا عامري نسب: ما هرگونه موضعي را که به جريان اصلاح طلبي عاري از خشونت در داخل کشور کمک کند و معطوف به دموکراسي، جمهوريخواهي در کشور ايران، عاري از حرکتهاي منجر به برهم ريختن جامعه ما و فروپاشي اجتماع ما باشد، و جريان رفورم را در کشور ما تقويت کند، از ان استقبال مي کنيم. وزارت علوم ايران، امروز 17 تيرماه مجوزي را براي برگزاري مراسم يادبود واقعه 18 تيرماه سال 1378 صادر کرد. اما اين مجوز که پس از ماهها پي گيري نمايندگان جريانات دانشجويي، از جمله دفتر تحکيم وحدت صادر شد با استقبال دانشجويان روبرو نشد. رضا عامري نسب، عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت در تهران در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که دانشجويان در حال حاضر در ايران از وقايع اخير واقعا ناراحت و سرخورده هستند و متاسفانه در صحبتي که آقاي عبدالنبي نمازي، دادستان کل کشور مطرح کردند مبني بر اينکه روز 18 تير براي حاکميت ايران از هيچ اهميتي برخوردار نيست و براي ما آن قدر موضوع مهمي نيست که بخواهيم آن را مطرح کنيم، مي بينيم که اين روند به سمت سرکوب و به حاشيه راندن دانشجويان در عرصه سياسي کشور رفت. وي مي گويد: طبق متن نامه اي که خطاب به آقاي کوفي عنان ارائه داده شده است، خواهان اين هستيم که حاکميت ايران به قوانين بين المللي تن دهد و بند بند مفاد حقوق بشر در ايران رعايت شود. وي مي افزايد که دانشجويان دانشگاه خواجه نصير آخرين دانشگاهي بودند که اعتصاب غذا کردند. وي مي گويد: ما از هرگونه موضعي که به جريان اصلاح طلبي عاري از خشونت در داخل کشور کمک کند و معطوف به دموکراسي و جمهوريخواهي در کشور ايران باشد استقبال مي کنيم.
XS
SM
MD
LG