لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ تهران ۲۲:۱۶

ابراز اطمينان رئيس جمهوري آمريكا به رئيس سازمان سيا


(rm) صدا |
رئيس جمهوري آمريکا درابرازاطمينان به رئيس وکارکنان سازمان سيا گفت: آري همين طوراست ومن اطمينان کامل به جرج تنت دارم. من نسبت به مردان وزناني که درسي آي اي کارمي کنند اطمينان دارم و براي پيروزي درجنگ با تروريسم، خواستارهمکاري آن ها هستم. آقاي بوش اين اظهارات را درابوجا پايتخت نيجريه درپايان ديدارخود ازپنج کشورآفريقائي به عمل آورد. رئيس جمهوري آمريکا درسخنراني سالانه خود درماه ژانويه گذشته درباره وضعيت عمومي کشورگفته بود عراق درصدد دستيابي به مواد اتمي ازآفريقا است. نزديک به شش ماه بعد کاخ سفيد اذعان کرد اين اتهام صحيح نبوده است. توفاني که متعاقب اذعان کاخ سفيد به وجود آمد، سفر آقاي بوش را به پنج کشورآفريقائي تحت الشعاع قرارداد. با اين حال آقاي بوش اين موضوع را خاتمه يافته تلقي مي کند وآري فلايشر سخنگوي کاخ سفيد گفت رئيس جمهوري پرونده اين جريان را بسته است. کاخ سفيد روزجمعه دراظهاراتي سنجيده، سازمان سيا را به خاطراشتباهي که در ژانويه مرتکب شده بود مورد نکوهش قرارداد وآقاي بوش گفت اين سازمان سخنراني اورا پيش ازايراد، مورد بررسي قرارداده و هيچ گونه نظري نسبت به مفاد آن ابرازنداشته بود. جرج تنت رئيس سيا چند ساعت پس ازاين وقايع، با انتشاربيانيه اي مسئوليت خود را پذيرفت واعلام کرد اشتباهي پيش آمده است. وي با اين حال دربيانيه خود اعلام کرد موضوع اقدام عراق دردستيابي به مواد اتمي به سطح اطمينان نرسيده بود که درسخنان رئيس جمهوري مطرح شود. نمايندگان کنگره ونامزدهاي دمکرات انتخابات رياست جمهوري آمريکا، توفان سياسي را که پيش آمده است دامن زده واعتباراستدلال دولت رادرمورد اين که عراق پيش ازحمله آمريکا برنامه اي براي توليد سلاح هاي اتمي دردست اجرا داشته است، به چالش گرفته اند. مقامات دولتي مي گويند با وجود اشتباهي که پيش آمده است، پيش بيني نمي کنند آقاي تنت ازمقام خود استعفا کند. آقاي تنت که تنها مقام مربوط به دوران دولت کلينتون رئيس جمهوري پيشين آمريکا است که همچنان درمقام خود باقي است، با وجود آن که مورد اعتماد برخي ازمحافظه کاران دولت قرارندارد، ازاعتماد پرزيدنت بوش برخورداراست. رئيس جمهوري آمريکا درابوجا پايتخت نيجريه طي سخناني درابراز اطمينان به رئيس وکارکنان سازمان سيا گفت: آري همين طوراست ومن اطمينان کامل به جرج تنت دارم. من نسبت به مردان وزناني که درسي آي اي کارمي کنند اطمينان دارم و براي پيروزي درجنگ با تروريسم، خواستارهمکاري آن ها هستم.آري فلايشر سخنگوي کاخ سفيد گفت رئيس جمهوري پرونده اطلاعات كاذبي كه در نطق او در باره خريد اورانيوم از آفريقا توسط دولت عراق گنجانده شده بود را بسته تلقي مي كند. کاخ سفيد روزجمعه دراظهاراتي سنجيده، سازمان سيا را به خاطراشتباهي که در ژانويه مرتکب شده بود مورد نکوهش قرارداد وآقاي بوش گفت اين سازمان سخنراني اورا پيش از ايراد، مورد بررسي قرارداده و هيچ گونه نظري نسبت به مفاد آن ابرازنداشته بود. مقامات دولتي مي گويند با وجود اشتباهي که پيش آمده است، پيش بيني نمي کنند آقاي تنت ازمقام خود استعفا کند.
XS
SM
MD
LG