لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ تهران ۲۰:۰۷

طرح دولت تايلند براي آزادي رهبرهوادار دموكراسي برمه مورد قبول حكومت نظاميان برمه نيست


(rm) صدا |
حکومت نظاميان برمه که با فشارفزاينده اي براي آزادي آنگ سان سوچي رهبرهوادار دمکراسي اين کشورمواجه است، روزشنبه به نوبه خود فقدان دمکراسي دربرمه را ناشي ازعدم همکاري اتحاديه وابسته به خانم سوچي دانست. مهديه جاويد (راديو فردا): حکومت نظاميان برمه خاطرنشان ساخت احتمال نمي رود طرح دولت تايلند براي آزادي آنگ سان سوچي، رهبر هوادار دمکراسي اين کشور را بپذيرد. سرتيپ تان تون، يک مقام بلند پايه اداره اطلاعات ارتش برمه به خبرنگاران گفت ما ازطريق گزارش هاي مطبوعاتي درجريان يک نقشه راه قرارگرفته ايم، اما اطلاعاتي درباره جزئيات آن به ما داده نشده است. اعتقاد ما براين است که پيدا کردن راه حل براي مسائل داخلي کشور، بايد در داخل صورت گيرد. طرح دولت تايلند براي آزادي خانم آنگ سان سوچي روزپنجشنبه درجريان اجلاس هفت کشورجنوب شرقي آسيا واتحاديه اروپا اعلام شد. حکومت نظاميان برمه که نام اين کشور را به ميانمار تغييرداده است، همچنان دربرابرفشارهاي غرب، سازمان ملل متحد وکشورهاي همسايه براي آزادي خانم سوچي مقاومت مي کند. رهبر هوادار دمکراسي برمه که يک برنده جائزه نوبل است، از 30 ماه مه تاکنون دريک زندان انفرادي بدون هرگونه ارتباط با خارج زنداني است. برمه ازسال 1988 که يک گروه نظامي قدرت را دراين کشورقبضه کرد فاقد قانون اساسي بوده و قانون اساسي سوسياليست کشورلغو شده است. حکومت نظاميان درسال 1990 اقدام به برگزاري انتخابات کرد، ولي حاضرنشد قدرت را به اتحاديه آنگ سان سوچي که برنده انتخابات شده بود، تحويل دهد. حکومت نظاميان برمه روزشنبه درمقاله اي که درهرسه روزنامه دولتي اين کشورمنتشرشد، خاطرنشان ساخت برمه به خاطرخروج اتحاديه ملي براي دمکراسي از روند طرح قانون اساسي درسال 1995، فاقد يک دمکراسي پارلماني بوده است. اتحاديه ملي براي دمکراسي وابسته به خانم سوچي است. درمقاله آمده است اگراين اتحاديه همکاري کرده بود، هيچ گونه برخوردي ميان طرفين، هيچ گونه مشکل زندانيان سياسي وهيچ گونه مشکل پناهندگان درکارنبود وقانون اساسي برمه ازسال 1995 – 1996 تدوين يافته بود ويک دولت مبتني بردمکراسي پارلماني روي کارآمده بود. آنگ سان سوچي روز 30 ماه مه به دنبال زد وخوردي ميان يک گروه اوباش طرفدارحکومت نظاميان وهواداران وي درشمال برمه بازداشت شد. ناراضيان مي گويند گروه اوباش به موکب سوچي حمله کردند وبسياري ازهواداران اورا کشتند. دولت اين اتهامات را تکذيب کرده وتعداد تلفات حادثه را چهارنفراعلام داشته است. حکومت نظاميان برمه روزشنبه همچنين اعلام کرد 12 نفرکه درطرح يک سري بمب گذاري ها ازماه مارس گذشته تاکنون که باعث کشته شدن 2 نفر وزخمي شدن 50 نفر گرديده دست داشته اند، بازداشت شده اند. بنا به اعلام دولت برمه، هيچ يک ازبازداشت شدگان اعضاي اتحاديه آنگ سان سوچي نيستند. حكومت نظاميان برمه خاطرنشان ساخت احتمال نميرود طرح دولت تايلند براي آزادي اينگ سان سوچي، رهبر هوادار دموكراسي اين كشور را بپذيرد. سرتيپ تانتون، يك مقام بلندپايه اداره اطلاعات ارتش برمه خبرنگاران گفت: ما از طريق گزارشهاي مطبوعاتي در جريان يك نقشه راه قرار گرفته ايم، اما اطلاعاتي درباره جزئيات آن به ما داده نشده است. اعتقاد ما بر اين است كه پيدا كردن راه حل براي مسائل داخلي كشور بايد در داخل صورت گيرد. طرح دولت تايلند براي آزادسازي خانم اينگ سان سوچي، روز پنجشنبه در جريان اجلاس هفت كشور جنوب شرقي آسيا و اتحاديه اروپا اعلام شد. حكومت نظاميان برمه كه نام اين كشور را به ميانمار تغيير داده، همچنان در برابر فشارهاي غرب، سازمان ملل متحد و كشورهاي همسايه براي آزادي خانم سوچي مقاومت ميكنند. رهبر هوادار دموكراسي برمه كه برنده جايزه صلح نوبل است، از سي ام ماه گذشته تا كنون در يك زندان انفرادي، بدون هرگونه ارتباط با خارج به سر ميبرد.
XS
SM
MD
LG