لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ تهران ۱۳:۳۵

احتمال همکاري مسالمت آميز حوزه علميه نجف و نيروهاي آمريکايي


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): با وجود رويه خشونت آميز نيروهاي آمريکا فرونشاندن شورش هاي جاري درعراق، هنوز احتمال يک همکاري مسالمت آميز ميان حوزه علميه نجف ونيروهاي آمريکا مي رود. عباس ملكزاده (راديوفردا): در زد وخورد نيروهاي آمريکا با حدود 3 هزارتن ازشيعيان عراق در روزچهارشنبه گذشته که تظاهراتي عليه نيروهاي اشغالگر دربغداد به عمل آورده بودند، يک عراقي کشته شد وچهارنفر مجروح شدند. درهمان حال نيروهاي آمريکائي مستقر درشهرمذهبي نجف هنگامي که درمعرض پرتاب نارنجک وسنگ وشليک گلوله قرار گرفتند، به مبادله آتش پرداختند. اين درحالي بود که ازحوزه علميه نجف به مردم دستور داده شده بود تا زماني که دستوري ازسوي حوزه صادرنشده است، ازتوسل به خشونت خودداري کنند. اکرم زبيدي سخنگوي آيت الله العظمي سيستاني که يکي ازچهار روحاني بلند پايه درنجف است، به نقل ازوي گفت آمريکا نمي خواهد بپذيرد که توانائي کنترل اوضاع وبازسازي عراق را ندارد. ما همه روزه ده ها شکايت ازشهروندان عراق دريافت مي کنيم که خواستار صدور فتوا عليه آمريکائي ها هستند، ولي ما مي گوئيم نه. اما اين واژه نه، نمي تواند تا ابد تکرارشود. آيت الله محمد سعيد حکيم يکي ديگراز روحانيون نجف نيزسياستي درجهت آرام کردن مردم درپيش گرفته است. محمد حسين حکيم فرزند وي گفت به طورکلي وبا وجود آن که نيروهاي اشغالگر به وعده هاي خود عمل نمي کنند، ما شکيبائي به خرج مي دهيم. به گزارش خبرگزاري فرانسه، تشديد روابط ميان شيعيان وآمريکائي ها مي تواند ضربه اي به کوشش هاي آمريکا در راه بازسازي عراق که به حمايت شيعيان نياز دارد، وارد آورد. شيعيان که 60 درصد از جمعيت 26 ميليون نفري عراق را تشکيل مي دهند، در رژيم سابق عراق مورد سرکوبي صدام حسين قرارداشتند. با اين حال به دنبال جنگ درعراق، به نظرمي رسد جبهه متحد ميان چهار رهبر روحاني شيعه، سيستاني، حکيم، محمد اسحاق فايد و بشير نجفي، روبه کاهش گذارده است. مقتدي صدر، يک روحاني تندرو، با محکوم کردن هرگونه تماس با نيروهاي آمريکا درخطبه هاي نمازجمعه خود درشهر کوفه درنزديکي نجف، علنا به مقابله جوئي با حوزه علميه نجف برخاسته است. وي درمصاحبه اي با خبرگزاري فرانسه گفت ازآن جا که نيروهاي آمريکا ناتواني خود را نشان داده اند، حوزه علميه بايد زمام امور را دردست گيرد. با اين حال حوزه علميه نجف تاکنون دربرابرخواست دردست گرفتن قدرت مقاومت کرده است. آيت الله نجفي خواستار خروج مسالمت آميز نيروهاي آمريکا شده است. وي اعلام کرد آمريکائي ها براي اشغال عراق آمده اند ونه آزاد سازي آن. آن ها بايد نيروهاي خود را به طور مسالمت آميزي ازعراق خارج کنند. آيت الله سيستاني حاضرنشده است با پيروي ازشيوه روحانيون ايران، مستقيما خواستار دردست گرفتن قدرت سياسي درعراق گردد. آيت الله حکيم وآيت الله نجفي نيزبا انتقاد ازدردست گيري قدرت، موضعي سخت تر درپيش گرفته وگفته اند روحانيون خواستارقبضه قدرت سياسي درعراق نيستند وفقط مي خواهند اقتدارمعنوي ومذهبي خود را اعمال کنند. در زد و خورد نيروهاي آمريکايي با حدود سه هزار تن از شيعيان معترض عراقي در بغداد در چهارشنبه گذشته، يک عراقي کشته و چهار تن مجروح شدند. نيروهاي آمريکايي در شهر نجف نيز هنگامي که در معرض پرتاب نارنجک و سنگ و شليک گلوله قرار گرفتند، به مبادله آتش پرداختند. از حوزه علميه نجف به مردم دستور داده شده بود تا زماني که دستوري از سوي حوزه صادر نشده است، از توسل به خشونت خوددار کنند. سخنگوي آيت الله العظمي سيستاني، يکي از چهار روحاني بلندپايه در نجف گفت که آمريکا نمي خواهد بپذيرد که توانايي کنترل اوضاع و بازسازي عراق را ندارد. وي گفت: همه روزه ده ها شکايت از شهروندان عراقي دريافت مي کنيم که خواستار صدور فتوا عليه آمريکايي ها هستند، اما ما مي گوييم: نه. اما اين «نه» نمي تواند تا ابد تکرار شود. آيت الله محمد سعيد نجف، يکي ديگر از روحانيون نجف نيز سياستي در جهت آرام کردن مردم در پيش گرفته است. تشنج روابط ميان شيعيان و آمريکا، مي تواند ضربه اي در کوشش هاي آمريکا در بازسازي عراق باشد. شيعيان 60% از جمعيت 26 ميليون نفري عراق را تشکيل مي دهند، اما در رژيم سابق مورد سرکوب صدام حسين قرار داشتند. به نظر مي رسد جبهه متحد ميان چهار رهبر روحاني شيعه، سيستاني، حکيم، محمد اسحاق فايق و بشير نجفي رو به کاهش گذاشته است. مقتدا صدر، يک روحاني تندرو، با محکوم کردن هر گونه تماس با نيروهاي آمريکا در خطبه هاي نماز جمعه در کوفه، علنا به مقابله با حوزه علميه نجف برخاسته است.
XS
SM
MD
LG