لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۱۵:۲۴

دستورالعمل رئيس قوه قضاييه به سازمان بازرسي کل کشور در ممنوعيت بازرسي امور و دارائي‌هاي شخصي مسئولان


(rm) صدا |
فريبا مودت (راديو فردا): رئيس قوه قضاييه جمهوري اسلامي با صدور دستورالعملي براي سازمان بازرسي كل كشور، بازرسان را از آنچه دخالت در امور شخصي مقامها و مسئولان خواند، منع كرد. به گزارش بهمن باستاني، بر پايه اين بخشنامه، وارد شدن به امور شخصي افراد حكومت، از جمله داراييهاي آنان، موجب پيگرد قضايي خواهد شد. بهمن باستاني (راديو فردا): در ماده 5 اين دستورالعمل 18 ماده اي، با صراحت تعقيب قانوني از متخلفان براي اين دستورالعمل قيد شده است. اين دستورالعمل كه تنها در يك ماده، امر بازرسي از نهادها را در چهارچوب قانون برنامه هاي مصوب 5 ساله توصيف كرده، تا هدف از آن را توضيح داده باشد، در بقيه نكات و مواد، مكرر بر ضرورت وارد نشدن به امور شخصي و خانوادگي مديران نهادها تاكيد كرده است و بازرسان را مكلف ساخته كه پس از بازرسي از هر نهادي گزارش نهايي بازرسي را به اطلاع رئيس آن نهاد بازرسي برسانند و نظرات او را هم ثبت كنند. اين دستورالعمل بويژه بر بازرسي از عملكرد مديران ارشد دستگاههاي دولتي، يعني وزيران و معاونان آنان، و رئيس مجلس و نايبان او تاكيد دارد. به عقيده ناظران اين جنبه دستورالعمل رئيس قوه قضاييه را مي توان بخشي از مبارزه قدرت و تعرض قوه قضاييه به دولت و مجلس دانست و درست ضد حمله اي است به لايحه تبييه اختيارات رئيس جمهوري. در آن لايحه محمد خاتمي خواستار تثبيت قدرت رياست جمهوري به عنوان رسيدگي كننده به امور همه نهادهاي كشور و سنجش آن امور با قانون اساسي شده است. در اين دستورالعمل رئيس قوه قضاييه، بازرسان مكلف به بازرسي از نهادهاي كشور بويژه دولت و مجلس و سنجش عملكرد مديران ارشد اين نهادها با برنامه مصوب 5 ساله و اهداف آن شده اند. از طرف ديگر به گفته احمد بشيري، حقوقدان در تهران، تاكيد اين دستورالعمل به عدم دخالت در امور شخصي افراد، حسابرسي از داراييهاي روسا و كاركنان نهادهاي حكومت را هم مانع مي شود. حسابرسي كه در دو سال گذشته با طرح موضوع آقازاده ها و يا داراييهاي متنفذترين افراد حكومت، جنجال برانگيز بوده است. احمد بشيري : گفته اند كه شما به مسائل شخصي و خصوصي اين مديران وارد نشويدف يعني شما فقط در همان چهارچوب مسائل اداري و آنچه مربوط به سازمان تحت مديريت و مسئوليت اين مديران مسئول است، عمل كنيد. ب . ب : به اين ترتيب اين دستور العمل كه در واقع اولين دستورالعملي است كه به اطلاع افكار عمومي مي رسد و رئيس قوه قضاييه داده است، درباره بازرسي از نهادهاي حكومتي، خود اين دستور العمل ممنوع مي كند حسابرسي از داراييهاي افراد را. رئيس قوه قضاييه جمهوري اسلامي با صدور دستورالعملي براي سازمان بازرسي كل كشور، بازرسان را از دخالت در امور شخصي مقامها و مسئولان منع كرد. بر پايه اين بخشنامه، وارد شدن به امور شخصي افراد حكومت، از جمله دارائي هاي آنان، موجب پيگرد قضايي خواهد شد. دستورالعمل رئيس قوه قضاييه را مي توان بخشي از مبارزه قدرت و تعرض قوه قضاييه به دولت و مجلس دانست و درست ضد حمله اي است به لايحه تببين اختيارات رئيس جمهوري که خواستار تثبيت قدرت رياست جمهوري به عنوان رسيدگي كننده به امور همه نهادهاي كشور و سنجش آن امور با قانون اساسي شده است. احمد بشيري، حقوقدان در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که حسابرسي هائي كه در دو سال گذشته با طرح موضوع آقازاده ها و يا دارائيهاي متنفذترين افراد حكومت، جنجال برانگيز بوده است بدين ترتيب متوقف مي شود.
XS
SM
MD
LG