لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۵۶

ارائه لايحه قطع كمك هاي مالي به سازمان هاي تروريستي بين المللي به مجلس شوراي اسلامي


(rm) صدا |
جمشيد چالنگي (راديوفردا): پيشنويس لايحه قطع کمک مالي دولت به گروه هاي تروريستي، به گفته سخنگوي دولت جمهوري اسلامي، به زودي براي تصويب، تقديم مجلس شوراي اسلامي مي گردد. ابراهيم بي پروا (راديوفردا): اين لايحه كه مسئولاني از وزارت امورخارجه، اقتصاد و امور دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي يك سال براي تدوين آن وقت صرف كردند، در هفته جاري به پارلمان اصلاح طلب تقديم مي شود وانتظار مي رود مورد تصويب قرار گيرد. لايحه همچنين به تائيد شوراي نگهبان محافظه كار نياز خواهد داشت. در صورتي كه اين لايحه تصويب شود، ايران نيز خواهد توانست به كنوانسيون بين المللي سال 1999 عليه تروريسم خواهد پيوست. عبدالله رمضانزاده، سخنگوي دولت جمهوري اسلامي گفت اين لايحه در پي آن است كه هرنوع كمك مالي به گروههائي كه ايران به عنوان تروريست مي شناسد، قطع كند و القاعده قطعا در اين فهرست قرار مي گيرد. رمضان زاده گفت گروه ستيزه جوي فلسطيني حماس در اين فهرست قرار ندارد. آمريكا ايران را به حمايت از گروه هاي تروريستي متهم مي كند و مصرا از ايران خواسته است اعضاي ارشد مظنون القاعده را كه ايران مدعي است در آن كشور بازداشت شده اند تحويل آمريكا بدهد. ايران كه حمايت از تروريست ها را انكار مي كند، در ماه ژوئيه اعلام كرد كه اعضاي القاعده را در بازداشت دارد، ولي به دلايل امنيتي، از افشاي هويت آنان امتناع كرد. دولت بوش دارائي هاي مقامات حماس و سازمان هاي وابسته به آن را مسدود كرده است. اتحاديه اروپا نيز در پايان هفته گذشته تصميم گرفت شاخه هاي سياسي حماس از جمله گروه هاي رفاه اجتماعي و خيريه وابسته به اين سازمان را در فهرست سياه تروريستي خود قرار دهد. اين تصميم ناشي از بمبگذاري در اتوموبيلي در بيت المقدس در سال گذشته است كه حماس مسئوليت آن را برعهده گرفت. در حال حاضر، اتحاديه اروپا فقط شاخه نظامي حماس را در فهرست سازمان هاي تروريستي قرار داده است. ايران مي گويد كه حماس و حزب الله لبنان را از نظر مالي حمايت نمي كند، ولي از نظر سياسي از اين گروه ها كه مخالف اشغال سرزمين هاي عربي از سوي اسرائيل است، حمايت به عمل مي آورد. رمضانزاده يادآور شد كه دفاع عليه اشغال و تجاوز حق مشروع هر ملت است و آن را نمي توان تروريسم تلقي كرد. كنوانيسيون ضد ترور كه همكاري بين المللي براي متوقف كردن جريان ارسال پول نقد به گروههاي تروريستي را افزايش مي دهد، تامين يا جمع آوري پول با قصد يا اطلاع از اينكه پول براي حملات تروريستي استفاده خواهد شد را يك نوع جنايت مي داند. اعضاي كنوانسيون بايد قوانين كشوري خود را با اصول و مواد اين پيمان تطبيق دهند و از آن پيروي كنند. همچنين متجاوزان به اين قوانين را تحت تعقيب قرار دهند يا به كشورهائي كه از اعمال غير قانوني آنها صدمه مي بينند، مسترد كنند. آقاي رمضانزاده گفت كه مسئوليت هاي بين المللي ايران اين كشور را متحد مي كند كه عليه القاعده بجنگند و به همين ترتيب انتظار دارد كه آمريكا نيز عليه سازمان مسلح مجاهدين خلق بجنگد. سخنگوي دولت جمهوري اسلامي در پايان گفت ايران در مورد تروريسم نه معامله اي كرده است و نه دست به هيچ معامله اي خواهد زد. عبدالله رمضانزاده، سخنگوي دولت جمهوري اسلامي گفت که پيش نويس لايحه اي براي قطع كمك هاي مالي به گروه هاي تروريستي، که وزارت امورخارجه، اقتصاد و امور دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي يك سال براي تدوين آن وقت صرف كردند، در هفته جاري به پارلمان اصلاح طلب شوراي اسلامي تقديم مي شود وانتظار مي رود مورد تصويب قرار گيرد، ولي تائيد شوراي نگهبان محافظه كار را هم نياز خواهد داشت. سخنگوي دولت افزود اين لايحه در پي آن است كه هرنوع كمك مالي به گروههائي كه ايران به عنوان تروريست مي شناسد، قطع كند و القاعده قطعا در اين فهرست قرار مي گيرد. ولي حماس در اين فهرست قرار ندارد. آمريكا و اتحاديه اروپا، سازمان ستيزه جوي فلسطيني حماس را در فهرست هاي خود از سازمان هاي تروريستي بين المللي قرار داده اند. رمضانزاده گفت ايران بايد با القاعده بجنگد ولي آمريكا هم بايد با سازمان مسلح مجاهدين خلق جنگ كند.
XS
SM
MD
LG