لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۵۰

بحران خاورميانه: پيشنهاد سوريه به اسرائيل براي متوقف كردن تشنج هاي مرزي


(rm) صدا |
امير آرمين (راديوفردا): يک ديپلمات ارشد غربي روزچهارشنبه گفت رئيس جمهوري سوريه با اين پيشنهاد که درصورتي که اسرائيل پروازهاي نظامي خود برفرازخاک لبنان را متوقف سازد وبه خاک سوريه حمله نکند، سوريه نيزمتقابلا خشونت درمرزهاي شمال اسرائيل را متوقف کند، موافقت کرده است. يک ديپلمات بلند پايه غربي که درجريان کوشش هاي مربوط به پيشنهاد توقف خشونت ميان اسرائيل وسوريه است، روزچهارشنبه گفت اسرائيل هنوزبه اين پيشنهاد که سند آن درماه اکتبرگذشته ازسوي يک ميانجي غربي تنظيم گرديده، پاسخ نداده است. مقامات اسرائيلي حاضرنشدند علنا دراين باره اظهارنظرکنند، اما روزنامه معاريف چاپ اسرائيل درشماره روزچهارشنبه خود گزارشي درباره اين پيشنهاد منتشرکرد. سيلوان شالوم وزيرامورخارجه اسرائيل پيشتر در روز چهارشنبه گفته بود دوکشورچند ماه پيش گفتگوهائي غيررسمي به عمل آوردند. اما اسرائيل که نگران آن بود که سوريه کوشش مي کند امتيازهائي ازآمريکا بگيرد، گفتگوها را به حال تعليق درآورد. آقاي شالوم افزود متعاقبا پس ازآن که خبراين گفتگوها درزپيدا کرد، تماس هاي ميان دوکشورقطع شد. اظهارات اين ديپلمات غربي که نخواست نام وي فاش شود، دو روزپس ازآن عنوان شد که روزنامه نيويورک تايمزبه نقل ازبشاراسد رئيس جمهوري سوريه گزارش داد که وي آماده ازسرگيري گفتگوهاي صلح با اسرائيل است. مقامات اسرائيلي درپاسخ به اين مصاحبه گفتند آقاي اسد ابتدا بايد با مهارحزب الله لبنان وگروه هاي ستيزه جوي فلسطيني که درسوريه مستقرهستند، حسن نيت خود را نشان دهد. رئيس جمهوري سوريه شامگاه چهارشنبه دردمشق اسرائيل را متهم ساخت که آمادگي اعراب را براي دستيابي به صلح ناديده گرفته وبه آن پاسخ رد داده است. آقاي اسد افزود تنش منطقه، ناشي ازسياست هاي تشديد خصومت وافراط گرائي دولت اسرائيل است. پيشنهاد مربوط به توقف خشونت ميان اسرائيل وسوريه، پس ازسفريک ميانجي غربي به دمشق مطرح شد. اين ميانجي اندکي پس ازحمله 5 اکتبراسرائيل به يک اردوگاه سوريه که اسرائيل مي گويد پايگاهي براي آموزش ستيزه جويان فلسطيني است، راهي دمشق شد. طبق شرايط اين پيشنهاد، سوريه متعهد مي شود که هيچ گونه خشونتي عليه اسرائيل ازخاک سوريه يا ازخاک لبنان صورت نگيرد. اين به معناي آن است که حزب الله لبنان حملات خود به اسرائيل را متوقف مي کند. درمقابل، اسرائيل موافقت مي کند که پروازهاي نظامي خود را برفرازلبنان متوقف سازد وبه هيچ هدف سوري حمله نکند. گفتگوهاي صلح اسرائيل وسوريه درماه مارس سال 2000 متوقف شد. اسرائيل درآن گفتگوها اعلام آمادگي کرده بود که کليه بلندي هاي استراتژيک جولان را که درجريان جنگ شش روزه اعراب واسرائيل درسال 1967 به اشغال خود درآورد، به سوريه بازگرداند. اما اهود براک نخست وزيروقت اسرائيل و حافظ اسد رئيس جمهوري فقيد سوريه وپدر رئيس جمهوري کنوني اين کشورنتوانستند روي جزئيات نهائي اين موضوع توافق کنند. يک ديپلمات ارشد غربي روزچهارشنبه گفت رئيس جمهوري سوريه با اين پيشنهاد که درصورتي که اسرائيل پروازهاي نظامي خود برفرازخاک لبنان را متوقف سازد وبه خاک سوريه حمله نکند، سوريه نيزمتقابلا خشونت درمرزهاي شمال اسرائيل را متوقف کند، موافقت کرده است. سيلوان شالوم وزيرامورخارجه اسرائيل پيشتر در روز چهارشنبه گفته بود دوکشورچند ماه پيش گفتگوهائي غيررسمي به عمل آوردند. اما اسرائيل که نگران آن بود که سوريه کوشش مي کند امتيازهائي ازآمريکا بگيرد، گفتگوها را به حال تعليق درآورد. آقاي شالوم افزود متعاقبا پس ازآن که خبراين گفتگوها درزپيدا کرد، تماس هاي ميان دوکشورقطع شد.
XS
SM
MD
LG