لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۰۱

نخست وزير فلسطيني از آمادگي فلسطينيان براي آتش بس در صورت تعهد اسرائيل به توقف تجاوز خبر داد


(rm) صدا |
امير آرمين (راديوفردا): احمد قريع نخست وزيرفلسطيني، روزيکشنبه اعلام کرد: فلسطينيان درصورتي آماده توافق با اسرائيلي ها برسرآتش بس هستند که اسرائيل تعهد کند همه گونه تجاوزعليه فلسطينيان وسرزمين آن ها را متوقف سازد. علي سجادي (راديوفردا): احمد قريع نخست وزيرفلسطيني که به دنبال ديداربا حسني مبارک رئيس جمهوري مصردريک کنفرانس مطبوعاتي صحبت مي کرد، گفت: دستيابي به قراردادي براي آتش بس با اسرائيل اقدام خوبي خواهد بود، زيرا يک آتش بس يک جانبه نمي تواند موثر واقع شود. آقاي قريع پيش ازشرکت درجلسه نمايندگان 12 گروه فلسطيني درقاهره سخنان کوتاهي اظهارداشت و گفت همين واقعيت که گفتگوي فلسطينيان با يکديگرجنبه عملي به خود گرفته است، خود دستاورد بزرگي به شمارمي رود. معتصم حماده، عضوجبهه دمکراتيک براي آزادي فلسطين، روز يکشنبه گفت: فلسطينياني که دراين گفتگوها شرکت دارند موافقت کرده اند هدف قراردادن غيرنظاميان درسرزمين هاي سال 1948 را متوقف کنند، به شرط آن که اسرائيل نيزهدف قراردادن غيرنظاميان فلسطيني، ترورفلسطينيان وتخريب خانه هاي آن ها را متوقف سازد. منظور از سرزمين هاي سال 1948، کشورکنوني اسرائيل است. معتصم حماده گفت: دومين توافق عمده ميان فلسطينيان، لزوم تعيين يک رهبري فلسطيني متشکل ازکليه جناح هاي فلسطيني واسلامي است که ياسرعرفات رياست آن را برعهده بگيرد. وي افزود گروه هاي حماس وجهاد اسلامي نيز زيرفشار جامعه بين المللي با اين شرايط موافقت کرده اند. درهمان هنگام که معتصم حماده درمحل برگزاري نشست درنزديکي قاهره که جاي آن فاش نشده است صحبت مي کرد، احمد قريع وعمرسليمان، رئيس دستگاه امنيتي مصر، جلسه اي با روساي هيات هاي فلسطيني تشکيل داده بودند تا متن اعلاميه پايان کارنشست را که پيش ازآن رسما منتشرشود، مورد بررسي قراردهند. خبر مربوط به توافق گروه هاي فلسطيني با يک آتش بس مشروط، ازسوي خبرگزاري دولتي مصري خاورميانه نيزمنتشرشد. به گزارش اين خبرگزاري، دراعلاميه نهائي نشست گروه هاي فلسطيني آمده است: آخرين آتش بسي را که فلسطينيان اعلام کردند وخود را نسبت به آن متعهد دانستند، ازسوي اسرائيلي ها نقض شد. احمد قريع، نخست وزيرفلسطيني، روزيکشنبه اعلام کرد که فلسطينيان درصورتي آماده توافق با اسرائيلي ها برسرآتش بس هستند که اسرائيل تعهد کند همه گونه تجاوزعليه فلسطينيان وسرزمين آن ها را متوقف سازد. احمد قريع گفت که دستيابي به قراردادي براي آتش بس با اسرائيل اقدام خوبي خواهد بود، زيرا يک آتش بس يک جانبه نمي تواند موثر واقع شود. معتصم حماده، عضوجبهه دمکراتيک براي آزادي فلسطين، نيز روز يکشنبه گفت که فلسطينياني که دراين گفتگوها شرکت دارند موافقت کردند که هدف قراردادن غيرنظاميان درسرزمين هاي سال 1948 را متوقف کنند، به شرط آن که اسرائيل نيزهدف قراردادن غيرنظاميان فلسطيني، ترورفلسطينيان وتخريب خانه هاي آن ها را متوقف سازد. منظور از سرزمين هاي سال 1948، کشورکنوني اسرائيل است.
XS
SM
MD
LG