لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹ تهران ۰۶:۵۰

متن کامل بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر درباره بازداشت هاله اسفندیاری


(واشنگتن دی سی، دوازدهم می ۲۰۰۷) – سازمان ديده بان حقوق بشر امروز دربيانيه ازايران خواست که فورا هاله اسفندياری محقق ايرانی- آمريکايی را آزاد کند وبه او اجازه دهد به تا به ايالات متحده بازگردد. ديده بان حقوق بشردراين بيانيه همچنين نگرانی خود را ازاينکه اسفندياری هدف بازداشت سرخود وهمچنين بازجويی های قهری قرارگرفته ابراز داشته است.

درروزهشتم می، مامورين وزارت اطلاعات اسفندياری را برای بازجويی احضارکردند وبدون ارائه توضيح وحکم، اورا بازداشت کردند وبه زندان بدنام اوين درتهران انتقال دادند. جايی که ديده بان حقوق بشر مواردی از شکنجه وآزارواذيت زندانی ها رامستند کرده است. پيش ازدستگيری اسفندياری، مقامات وزارتخانه او را کرارا دردفتر خود درخيابان آفريقا( جردن) ودپس ازآن درساختمان خيابان خواجه عبدالله انصاری، بازجويی کرده بودند.

اسنفدياری، که مديربرنامه بخش خاورميانه مرکز بين المللی "وودروويلسون" برای محققان درواشنگتن است، درماه دسامبرگذشته به ايران سفرکرده بود تا مادر بيمار خود را عيادت کند. درتاريخ ۳۰ دسامبر، قبل ازآنکه طبق برنامه قبلی اش ايران را ترک کند، مردان مسلحی که صورت خود را پوشانده بودند، تاکسی او را متوقف کردند وهردوپاسپورت ايرانی وآمريکايی اش را ربودند. ازدسامبر تا کنون، مقامات ايرانی ازاينکه پاسپورت ديگری برای وی جايگزين کنند خودداری کرده اند وبه جای آن او را مورد بازجويی های مکرر درجلسات طولانی قرارداده اند.

مرکز "وودروويلسون" درتاريخ دهم می ماه، دربيانيه ای اعلام کرد که دراثنای بازجويی ها اسفندياری "تحت فشارقرارگرفته تا اعتراف اجباری کند يا اينکه موسسه وودروويلسون را شامل فعاليت هايی کند که درآن شرکت نداشته است.

جواستورک، معاون بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشردراين زمينه گفت: "محموداحمدی نژاد رييس جمهوری، به صورت نااميدانه ای تلاش می کند تا بسياری ازمنتقدان دولتش را به عنوان مهره های آمريکا بی اعتبار کند. هاله اسفندياری به دليل تلاش برای ترويج گفت وگو بين محققان ايرانی وآمريکايی، شهرت دارد ومقامات ايرانی تلاش می کنند که از او اعترافات اجباری بگيرند تا نويسندگان وفعالان اجتماعی ايرانی را مرعوب کنند."

ديده بان حقوق بشر دربيانه خود آورده است: " بدرفتاری دولت ايران با هاله اسفندياری، رامين جهانبگلو، فيلسوف کانادايی-آمريکايی که مقامات ايرانی او رادرآوريل ۲۰۰۶ دستگيرکرند، به ياد می آورد.


(برای اطلاعات بيشتر به اين آدرس مراجعه کنيد: http://hrw.org/english/docs/۲۰۰۶/۰۵/۰۵/iran۱۳۳۱۲.htm)


بعد ازنزديک به چهار ماه زندان وبازجويی، جهانبگلو "اعتراف" کرد که فعاليت های تحقيقاتی او درراستای برنامه ريزی برای "انقلاب مخملی" بوده است.

تصميم ايران برای افزايش فشار روی اسفندياری ازطريق زندانی کردن او درزمانی اتفاق می افتد که مقامات ايرانی همچنين فشار را عليه کمپين های فعالان حقوق زن و پيشروان دانشجويی تشديد کرده اند.

درتاريخ نهم می ماه، سه دانشجوی دانشگاه پلی تکنيک( اميرکبير) تهران به نام های پويا محموديان، مجيدشيخ پورو مجيد توکلی، درپاسخ به احضاری که دريافت کرده بودند دردادگاه انقلاب تهران حاضرشدند. مقامات آنها را دستگير وبه زندان اوين منتقل کردند. حداقل چهاردانشجوی ديگر از دانشگاه پلی تکنيک تهران به همين صورت در اوين زندانی هستند. همه افراد ياد شده درسازمان های دانشجويی فعال هستند. هيچ کدام ازآنها به جرمی متهم نشده اند.

فعال حقوق زنان ودانشجو زينب پيغمبرزاده، همچنين درزندان اوين نگهداری می شود. او درميان سی وسی زنی بود که ماموران امنيتی آنها را روز چهارم مارس وقتی که برای ديگرفعالان حقوق زنانی که تحت تعقيب قرارگرفته بودند درجلوی دادگاه انقلاب تجمع کرده بودند، دستگير کرد. درهفتم می، مقامات رسمی پيغمبرزاده را برای عدم امکان تامين وثيقه ای که اخيرا دادگاه برای او دررابطه با تعليق پرونده اش معين کرده بود، زندانی کردند. او هم اکنون دربند سه (بخش جوانان) زندان اوين نگهداری می شود. وقتی که پدرپيغمبرزاده ووکليش درتاريخ هشتم می به دادگاه مراجعه کردند تا برای آزادی وی وثيقه بسپارند، مقامات دادگاه از ورود آنها به دادگاه جلوگيری کردند.


زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG