لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ تهران ۰۸:۴۶

نشر و کتاب در هفته گذشته


عشق باريده بود


هفته گذشته خبر انتشار مجموعه ای از تازه ترين شعرهای علی باباچاهی، شاعر مطرح معاصر، با عنوان عشق باريده بود، با استقبال شعر دوستان ايرانی رو به رو شد.


علی باباچاهی ۶۴ سال پيش در جنوب ايران چشم به جهان گشود و تحصيلات دانشگاهی خود را در زمينه ادبيات فارسی در دانشگاه شيراز به پايان رساند.


در بی تکيه گاهی، نخستين مجموعه شعر او در سال ۱۳۴۶ و دو مجموعه شعر جان و روشنايی های غمناک و از نسل آفتاب، که در دهه های چهل و پنجاه منتشر شدند، جايگاه باباچاهی را در شعر نيمايی تثبيت کردند.


در سه دهه گذشته علی باباچاهی با انتشار مجموعه شعرهايی چون آوای دريامردان، منزل های دريايی نشان، نم نم بارانم، عقل عذابم می دهد، قيافه ام که خيلی مشکوک است و رفته بودم به صيد نهنگ چشم اندازه ای تازه ای را در شعر خود خلق کرد.


باباچاهی از نخستين شاعرانی ايرانی بود که در دهه های ۶۰ و ۷۰ با خلق زبان و ساختارهای متفاوت کوشيد تا شعر نيمايی و شاملويی را پست سر گذاشته و عرصه های بکر را تجربه کند.


شعر تغزلی باباچاهی در اين دوران، با پرهيز از تنزل به بازی های زبانی، به شعر چند صدايی نزديک شد.


مجموعه شعر عشق باريده بود ۵۰ شعر باباچاهی را در بر می گيرد.


عروسک خانه ايبسن و چالش ترجمه


انتشار نمايشنامه عروسک خانه اثر کلاسيک هنريک ايبسن، نمايشنامه نويس بزرگ نروژی، با ترجمه منوچهر انور بحث های گوناگونی را در محافل فرهنگی ايران برانگيخت.


عروسک خانه، که يک بار در دهه چهل با عنوان خانه عروسک ها برای اجرا به فارسی ترجمه شده بود، از بحث انگيزترين آثار ادبی جهان به شمار می رود.


اين نمايشنامه به روزگار خلق و انتشار خود اروپا را تکان داد و بر جنبش های دموکراتيک و جنبش برابری طلبانه زنان تاثيری کارساز بر جای نهاد.


منوچهر انور عروسک خانه را از متن انگليسی به فارسی برگردانده و با ياری گرفتن از همکاران مترجم خود، آن را با متن نروژی و فرانسوی تطبيق داده است.


مترجم در مقدمه مفصل خود بر کتاب، کارنامه هنری و اجتماعی نويسنده و آثار او را بررسی کرده و در بخشی از مقدمه در بحثی با عنوان چالش ترجمه مکتب های گوناگون ترجمه را نقد کرده است.


تفسير هفت پيکر نظامی


با انتشار ترجمه فارسی تفسير مايکل بری بر هفت پيکر نظامی در هفته گذشته يکی از با ارزش ترين منابع نظامی شناسی در دسترس علاقه مندان ادب کلاسيک فارسی قرار گرفت.


مايکل بری، شرق شناسی شيفته نظامی بود و متن کامل هفت پيکر او را به زبان فرانسه ترجمه کرد.


نظامی چون داستان سرا و شاعری بزرگ در محافل آکادميک اروپا شهره است و آثار او به اغلب زبان های اروپايی از جمله آلمانی و انگليسی ترجمه و منتشر شده است.


۵ فصل کتاب مايکل بری برداشت ها و ديدگاه های اين شرق شناس را درباره يکی از خلاق ترين داستان پردازان کلاسيک ايران در بر دارد. اين کتاب را جلال علوی نيا به فارسی برگردانده است.


تصوف و سوررئاليزم آدونيس


هفته گذشته ترجمه فارسی کتاب تصوف و سوررئاليزم اثر ارزشمند شاعر بزرگ عرب زبان آدونيس به بازار کتاب عرضه شد.


علی احمد سعيد با نام شعری خود آدونيس برای اهل کتاب ايران نامی آشنا است و تا کنون برخی از بهترين شعرهای او به فارسی ترجمه و منتشر شده است.


آدونيس در آمريکا و کشورهای اروپايی نيز شاعری مطرح و سرشناس است.


کتاب تصوف و سوررئاليزم اشتراکات ساختاری، سبکی، زبانی و شباهت های شگفت انگيز جهان ذهنی آثار صوفيان بزرگ جهان اسلام را با سوررئاليست های اروپايی تحليل می کند.


اين کتاب را حبيب الله عباسی به فارسی ترجمه کرده است.


XS
SM
MD
LG