لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۲۰:۰۹

وضعیت اردوگاه فلسطینان در شمال لبنان بحرانی است


مردم لبنان در حال تشکر از ارتش این کشور که به اردوگاه حمله کرده است.

درشمال لبنان، هزاران نفرازساکنان اردوگاه فلسطينی نهرالبارد، با استفاده ازفرصت آتش بس لرزانی که ميان نيروهای مسلح گروه فتح الاسلام با ارتش لبنان برقرارشده، در حال فرار از اين محل هستند.

ايالات متحده آمريکا اعلام کرد، درچارچوب يک تصميم فوری، آماده ارسال کمک های نظامی به دولت لبنان برای مقابله با نيروهای فتح الاسلام است.


شماری ازکشورهای عربی نيز با هدف ياری ارتش لبنان، تسليحات به لبنان فرستاده اند. گروه شيعه حزب الله نيزهرچند با دولت لبنان به شدت مخالف است، اما ازنبردهای ارتش اين کشورعليه گروه سنی افراطی فتح الاسلام حمايت کرده است.


آتش بسی که از بعدازظهر سه شنبه ميان نيروهای مسلح فتح الاسلام وارتش لبنان برقرارشده، علی رغم فضای متشنج منطقه، فعلا پايدارمانده است.


اين آتش بس پس از پيشنهاد گروه فتح الاسلام و موافقت ارتش لبنان با آن برقرارشد.


نيازهای حياتی بازماندگان


ازميان ۴۰ هزارنفرساکنان اردوگاه نهرالبارد، درنزديکی بندرطرابلس (تريپولی) درساحل شمال لبنان، هزاران نفرازغروب سه شنبه با هروسيله نقليه ای که دراختيارداشته باشند، گروه گروه می گريزند وبه سوی ديگرنقاط لبنان می روند.


شاهدان عينی به شبکه تلويزيونی الجزيره گفتند، آنانی که هنوزدراين اردوگاه باقی مانده اند، کسانی هستند که ازهيچ امکاناتی برای گريزبرخوردار نيستند.


سلطان ابوعينان، ازسران جنبش فلسطينی فتح درلبنان، کشورهای عربی رابه رساندن کمک های فوری انسانی به فلسطينی های اين منطقه فراخواند وگفت: «خانواده هايی که درمنطقه باقی مانده اند، ازتامين هرگونه نيازروزمره عاجزند.»



درسه روز نبردهای گروه فلسطينی فتح الاسلام با ارتش مرکزی لبنان، ۲۲ نفرازشبه نظاميان، ۳۲ سرباز ارتش لبنان و۲۷ نفرازاهالی اردوگاه نهرالبارد کشته شدند.

درسه روز نبردهای گروه فلسطينی فتح الاسلام با ارتش مرکزی لبنان، ۲۲ نفرازشبه نظاميان، ۳۲ سرباز ارتش لبنان و۲۷ نفرازاهالی اردوگاه نهرالبارد کشته شدند.


اين رخدادها، که ظاهرابه خاطر تحقيق درمورد يک سرقت معمولی ازيک اداره پست محلی دراين اردوگاه آغازشد، شديدترين نبردها درلبنان ازپس ازخاتمه جنگ داخلی لبنان بوده است. درکنارنبردها در اين اردوگاه، دو بمب نيز دربيروت منفجرشده بود.


کمک احتمالی آمريکا به ارتش لبنان


پس ازدرخواست دولت فواد دسنيوره ازايالات متحده برای دريافت کمک های نظامی فوری به مبلغ ۲۸۰ ميليون دلار، واشنگتن اعلام کرد، اين خواسته رابا ديده مثبت بررسی می کند، هرچند که کنگره امريکا هنوزبا آن موافقت نکرده است.


دولت فواد سنيوره می خواهد ۲۲۰ ميليون دلارازاين کمک ها را برای تقويت ارتش لبنان هزينه کند و ۶۰ ميليون دلار ديگر را به ساير نيروهای امنيتی اختصاص دهد.


نخست وزير لبنان سه شنبه درديداربارهبران گروه های فلسطينی مختلف درلبنان، ازآنان خواست ازگروه افراطی فتح الاسلام، که گفته می شود به القاعده دلبستگی دارد، ابراز برائت کنند.


شبکه تلويزيونی الجزيره می گويد، سران سازمان های فلسطينی درخواست فواد سنيوره را رد کردند. دولت لبنان به ارتش خود دستور داده بود که با حمله به اردوگاه نهرالبارد، گروه فتح الاسلام را از پای در آورد.


با وجود اين فلسطينی ها می گويند، ديدارسه شنبه آنان بافواد سنيوره مثبت بوده است.


حمايت همه جانبه از دولت


کشورهای عضو اتحاديه عرب حمايت کامل خودرا ازدولت لبنان درمقابله بافتح الاسلام اعلام کرده اند وشماری از آنها، دراقدامی اضطراری، جنگ افزار برای ارتش لبنان ارسال کرده اند.


عمرموسی که اين خبر را درقاهره اعلام کرد، به جزئيات اين کمک های نظامی کشورهای عربی اشاره ای نکرد.



کشورهای عضو اتحاديه عرب حمايت کامل خودرا ازدولت لبنان درمقابله بافتح الاسلام اعلام کرده اند وشماری از آنها، دراقدامی اضطراری، جنگ افزار برای ارتش لبنان ارسال کرده اند.

فوادسنيوره ازحمايت داخلی نيز در اين نبردها دربرابر فتح الاسلام برخوردار است. گروه شيعه حزب الله، که ازسوی ايران وسوريه حمايت می شود ودريک سال اخير برای سقوط دولت سنيوره تلاش گسترده ای به عمل آورده، اعلام کرد، پشتيبان ارتش لبنان دربرابرگروه سنی فتح الاسلام خواهد بود.


فتح الاسلام، اتهامی عليه سوريه


وزير امور خارجه سوريه، اتهامات وارده ازسوی برخی ازسياستمداران لبنانی رادرمورد اينکه گروه فتح الاسلام ساخته وپرداخته نهادهای اطلاعاتی سوريه است، رد کرد وگفت، سوريه، خودنيزعوامل اين گروه راتحت تعقيب قرارداده است.


وليد المعلم، وزير امور خارجه سوريه درپی ديداری با خالد مشعل، رييس دفترسياسی حماس درسوريه، گفت گروه فتح اسلام، درراستای منافع فلسطينی ها کارنمی کند.


اما وليد جنبلاط رهبر دروزی های لبنان، پيوسته تکرارمی کند که سوريه عامل فتنه انگيزی جديددرلبنان است.


همزمان، شماری ازديپلمات ها، برای گفت و گو درباره اوضاع لبنان به بيروت رفتند. خاويرسولانا، رييس سياست خارجی اتحاديه اروپا سه شنبه با مقامات لبنان ديدارکرد و امروز در قاهره اين موضوع را در ديدار با مقامات مصری و رييس اتحاديه عرب به بحث گذاشته است.


منوچهرمحمدی، معاون وزير امور خارجه جمهوری اسلامی ايران نيز به بيروت سفرکرد. همچنين رييس جمهوری جديد فرانسه از اعزام نماينده ای ارشد به لبنان خبرداده است.


صفحه ویژه جام جهانی ۲۰۱۸

XS
SM
MD
LG