لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۵۱

تدارک اعدام صدام آغاز شد


محاکمه صدام حسين به همراه ۶ تن ازدستيارانش به اتهام کشتار هزاران کرد عراقی در سال های ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ ميلادی درجريان است.
در حالی که انتشار نامه خداحافظی صدام حسین واکنش های متفاوتی را برانگیخته، گزارش هایی مبنی بر تدارک به دارآويختن هرچه زودتر او منتشر شده است.

اگر چه مقام های عراقی ازتوضيح جزئيات رونداعدام صدام حسين خودداری کرده اند اما از قول هاشم الشبلی، وزير دادگستری نقل شده که ریيس جمهور سابق عراق در عرض سی روزی که دادگاه تجديد نظر برای اين کارتعيين کرده، به دارآويخته می شود.

مطابق قانون، حکم اعدام صدام حسين بايد به تاييد جلال طالبانی ریيس جمهور برسد. آقای طالبانی مدتی قبل گفت که شخصا با مجازات مرگ و اعدام مخالف است. اما مقام های عراقی گفته اند که حتی اگر آقای طالبانی خود مايل به امضای حکم اعدام نباشد، مطابق قانون، ریيس جمهور حق واگذاری اختيارخود را دراين زمينه به ديگران دارد.

قاضی دادگاه صدام حسين گفته است که اين حکم «بايد» اجرا شود.

با تاييد حکم اعدام، اين نگرانی وجود دارد که اجرای آن هرچه بيشتر برخشونت های جاری در عراق دامن زند.

روز چهارشنبه، حزب بعث عراق دربيانيه ای که در اينترنت منتشر شد گفت که در صورت اجرای حکم، به منافع آمريکا «در هر کجای دنيا» ضربه خواهد زد.

اما ازسوی ديگر گروه مقتدا صدر، روحانی شيعه تندرو، خواهان اجرای هرچه سريع تر حکم شد. برخی گروه ها و مقام های شيعيه عراق معتقدند که اعدام صدام حسين «خيال سنی های مخالف و بعثی ها را راحت می کند که ديگر صدامی نيست» و از دامنه خشونت ها کاسته می شود.

در همين حال صدام حسين روز چهارشنبه در نامه ای خود را «فدائی مردم عراق» خواندو آن ها را به «وحدت عليه ايران و دشمنان عراق» دعوت کرد.

صدام حسين همچنين گفته است که ايران و آمريکا در خشونت ها و خونريزی ها در عراق دست دارند و مردم عراق را به اتحاد عليه اشغالگران و ايران فراخوانده است.

به گفته خليل دليمی، وکيل صدام حسين اين نامه در پنج ماه نوامبر، بعد ازصدور حکم اعدام برای صدام حسين در دادگاه بدوی نوشته شد.

صدام حسين ماه گذشته به اتهام کشتار حدود صد و پنجاه نفر از اهالی شهر دجيل عراق در دهه ۱۹۸۰ مقصر شناخته شد و به اعدام با طناب دار محکوم شد.

محاکمه صدام حسين به همراه ۶ تن ازدستيارانش به اتهام کشتار هزاران کرد عراقی در سال های ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ ميلادی درجريان است .

در همين حال در آخرين واکنش ها به تاييد حکم اعدام صدام حسين، کليسای واتيکان ابراز اميدواری کرده است که اين حکم اجرانشود.

کارينال رناتومارتينو، ازمسئولان ارشدواتيکان گفت که هنوز برای اجرای اين حکم سی روز باقی است واجرای آن بايد به تاييد رئيس جمهور عراق هم برسد، در نتيجه فرصت برای نفرستادن صدام حسين به پای چوبه داروترحم نشان دادن وجود دارد.

او افزود که «درست است که صدام حسين مسئول قتل عام هزاران نفربوده، امااين سبب نمی شودکه واتيکان مخالفت خود رابا مجازات اعدام ابرازنکند.»
XS
SM
MD
LG