لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۲۲:۰۰

شکایت خانواده های «يهوديان ايرانی ناپديد شده» رد شد


دادگاه عالی اسرائیل درخواست خانواده های«یهودیان ایرانی ناپدید شده» را رد کرد.

ديوان عالی عدالت اسرائيل روز یکشنبه درخواست خانواده های «يهوديان ايرانی ناپديد شده» در ايران را، مبنی برخودداری از انجام معامله با حزب الله لبنان تا دادن اطلاع قطعی از سوی دولت جمهوری اسلامی ايران در مورد سرنوشت اين يهوديان رد کرد.


خانواده های ۱۲ يهودی ايرانی که در دو دهه گذشته در راه خروج از ايران رد پايشان ناپديد شده، هفته گذشته با تسليم شکوائيه دسته جمعی به ديوان عالی عدالت اسرائيل خواسته بودند، اين ديوان حکمی صادرکند که ازدولت اسرائيل بخواهد ازانجام معامله با حزب الله لبنان فعلا جلوگيری کند.


اين خانواده ها خواسته بودند، دولت اسرائيل درمورد سرنوشت چهار ايرانی ناپديد شده در لبنان، اطلاعات قطعی خود را به آگاهی حزب الله نرساند.


آنان اصرار داشتند که دادن اطلاعات قطعی اسرائيل در مورد محسن موسوی کاردار وقت جمهوری اسلامی ايران در بيروت و سه ايرانی ناپديد شده ديگر در بيروت، مشروط به آن شود که ابتدا جمهوری اسلامی ايران آگاهي های نهائی و قطعی را درمورد دوازده يهودی ايرانی ناپديد شده به اطلاع ميانجی آلمانی رسانده باشد.


ديوان عدالت اسرائيل يکشنبه حکم داد که نمی تواند دراين معامله دخالت کند. قضات ديوان عدالت اسرائيل درحکم خود نوشتند، «با خانواده های يهوديان ايرانی ناپديد شده ابراز همدردی می کنند و آگاه هستند که سخن از يک ماجرای بشدت دردناک است.»


آنها همچنین نوشتند، ديوان عالی عدالت نمی تواند دولت اهود اولمرت را به اتخاذ تصميم برای تعليق اين معامله با حزب الله وادار کند.


قضات اين ديوان در حکم خود افزودند: «دولت اسرائيل مسوول نهایی درتصميم گيری های مربوط به سياست خارجی است.»


قضات ديوان عدالت اسرائيل درحکم خود نوشتند، «با خانواده های يهوديان ايرانی ناپديد شده ابراز همدردی می کنند و آگاه هستند که سخن از يک ماجرای بشدت دردناک است.»

قضات تاکيد کردند که «از آگاهی های محرمانه ای که نماينده دولت اولمرت به ديوان عالی دراورشليم داده چنين برمی آيد که دولت اسرائيل از تلاش برای کسب گزارش درباره سرنوشت اين يهوديان ناپديد شده، بازنايستاده است و اين تلاش ها ادامه خواهد يافت.»


اين قضات درحکم خود افزودند: «هرچند تا کنون اين تلاش ها به کسب اطلاع قطعی درمورد سرنوشت نهایی اين يهوديان منجر نشده، اما اين امر به اين مفهوم نيست که دولت اسرائيل ادامه تلاش برای روشن شدن اين ماجرای دردآور را بدست فراموشی سپرده است.»


« یهودیان ناپدید شده»


اکثرخانواده های اين يهوديان ايرانی ازسال ها پيش دراسرائيل زندگی می کنند. والدين يک نوجوان بنام خانواده «تهرانی» که فرزندشان هنگام ناپديد شدن ۱۴ سال داشته، مقيم لوس آنجلس هستند.


اين يهوديان ايرانی چون گذرنامه جمهوری اسلامی ايران را نداشتند، با راهنماهایی درحال خروج از مرزهای ايران بودند.


آنان در دو گروه در مرزهای جنوب شرق ايران در حال رسيدن به پاکستان بودند. حداقل يک نفراز يهوديان ناپديد شده در مرزهای شمال غرب ايران درحال رسيدن به ترکيه در خاک ايران ناپديد شده است.


خانواده های يهوديان ايرانی می گويند، افرادی درطول سال ها به آگاهی آنان رسانده بودند که برخی ازاين يهوديان را در زندان هایی در ايران ديده اند.


مجلس ششم که دراختيار اصلاح طلبان بود، برای روشن شدن اين پرونده تلاش هایی به عمل آورد اما هيچگاه اطلاع قطعی درباره سرنوشت اين يهوديان منتشرنشد.


دولت اسرائيل هفته گذشته با اکثريت آرا تصميم گرفت، با انجام معامله با حزب الله، دربرابر دريافت دو سرباز اسرائيلی اسير در دست حزب الله، شماری از زندانيان مهم لبنانی و نيز جسد ده ها چريک حزب الله را به لبنان بازگرداند.


اين تصميم درحالی اتخاذ شد که اهود اولمرت ابراز اطمينان کرد که دو سربازاسرائيلی، که دو سال پيش درحمله حزب الله به شمال اسرائيل کشته شده اند.


در مرحله ديگری از اين معامله، اسرائيل ماه آينده شمار نامعلومی از زندانيان فلسطينی را نيز آزاد خواهد کرد اما تصميم درمورد اينکه کداميک اززندانيان فلسطينی آزاد شوند، دراختيار دولت اسرائيل خواهد بود.


رسانه های اسرائيلی دوشنبه اعلام کردند که واحد ويژه ای درارتش اسرائيل کار بيرون آوردن جسد چريکهای حزب الله را ازقبرهایی در يک قبرستان ويژه کشته های عرب، آغاز کرده و بنظرمی رسد که معامله اسرائيل با حزب الله همين هفته آغاز خواهد شد.


اسرائيل احتمالا حدود دويست جسد حزب الله را به آن سازمان پس می دهد. رسانه های اسرائيل همچنين اعلام کردند که دولت اسرائيل امروز دوشنبه دريافت گزارش از گرهارد کنراد ميانجی آلمانی را درمورد سرنوشت رون آراد به طوررسمی اعلام می کند. اين گزارش بدست عوفردکل نماينده اسرائيل داده شده است.


دراين گزارش که جزئياتی از آن جمعه گذشته توسط روزنامه هاآرتص منتشرشد، حزب الله اعلام کرده که همه تلاش های آن سازمان برای يافتن ردپای رون آراد به جائی نرسيده و اين احتمال می رود که او در ماه مه سال ۱۹۸۸، دو سال پس ازاسير شدن درلبنان کشته شده باشد اما قبر او بدست نيآمده است و درهر حال رد پايش در لبنان ناپديد شده است.


دولت اسرائيل اعلام کرده که اين گزارش قطعی حزب الله را نيز به منزله بسته شدن پرونده رون آراد نمی داند اما ميانجی آلمانی اطمينان يافته که حزب الله درارائه گزارش خود «صداقت کافی» به کاربرده است.


دولت اسرائيل در روزهای اخير گزارش قطعی خود را در مورد سرنوشت چهار ايرانی ناپديد شده درلبنان بدست گرهارد کنراد داد. در اين گزارش آمده است که اين چهار ايرانی، هنگام توقف در پست بازرسی نيروهای فالانژ مسيحی وفادار به سمير جعجع کشته شده اند.


نمايندگانی از سوی خانواده های چهار ايرانی که در روزهای اخير به لبنان رسيده اند، بار ديگر مدعی زنده بودن آنها شدند.


درروزهای اخير آئينی در تهران با عنوان «يادوارده احمد متوسليان» برگزارشد، که شماری ازمقامات جمهوری اسلامی ايران و نمايندگان «امل» و حزب الله نيز در آن حضور داشتند.


احمد متوسليان همراه با محسن موسوی، تقی رستگار مقدم و کاظم اخوان آخرين بار ۲۶ سال قبل درچهارم ژوئيه ۲۶ سال قبل دريک پست بازرسی نيروهای فالانژ مسيحی ديده شدند.


درآن سال، ارتش اسرائيل درادامه نبرد با ياسرعرفات و نيروهای سازمان آزاديبخش فلسطين، به لبنان رسيده بود


XS
SM
MD
LG