لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ تهران ۱۰:۵۵

گزارش وزارت خارجه آمریکا: ۲۷ ميليون نفر در شرايط بردگی هستند


هیلاری کلینتون گزارش تازه وزارت امور خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان در جهان را ارائه کرد- عکس آرشیوی است.
در روزهای اخير و همزمان با انتشار گزارش سالانه وزارت خارجه آمريکا در مورد قاچاق انسان در سطح جهان، هيلاری کلينتون گفت که ۲۷ ميليون نفر در کشورهای مختلف در شرايط بردگی زندگی می کنند.

اما اين گزارش در عين حال نشان می دهد که تحت تاثير هوشياری و واکنش فعال تر دولت های جهان، در سال های اخير مقابله با روش های پيچيده و زمينه های قاچاق انسان پيشرفت کرده است.

وزير امور خارجه آمريکا در بخشی از سخنان خود گفت: «متاسفانه پايان قانون برده داری در آمريکا و ساير کشورهای جهان به بردگی انسان پايان نداده است. ارزيابی ها نشان می دهد که امروزه حدود ۲۷ ميليون نفر قربانی اشکال جديد برده داری هستند که آن را قاچاق انسان می ناميم».

وی تاکيد کرد که فارغ از سن، جنس، شرايط زندگی و موقعيت جغرافيايی اين افراد، ادامه قاچاق انسان نشان می دهد که هنوز هم اقدامات زيادی برای ريشه کن کردن بردگی و برده داری بايد انجام شود.

از ميان ۱۸۵ کشور جهان که وضعيت آنها در گزارش سالانه وزارت خارجه آمريکا مورد بررسی قرار گرفته است فقط ۳۳ کشور با تصويب و اجرای قوانين موثر با اشکال جديد برده داری مبارزه می کنند.

در سال گذشته سه کشور که سابقا در رتبه های پايين اين فهرست بودند از جمله برمه و ونزوئلا با اقدامات موثرتری توانسته اند از بخش سياه اين فهرست خارج شده و در ميان کشورهای متوسط قرار بگيرند.

در مقابل سوريه که سابقا در بخش ميانی اين فهرست بود برای اولين بار به بخش پايين يا سياه اين فهرست سقوط کرده است. قرار گرفتن در ليست سياه باعث خواهد شد که اين کشورها از کمک های مالی و فنی دولت آمريکا و نهادهای بين المللی مالی مثل بانک جهانی و صندوق بين المللی پول محروم شوند.

در بخشی از گزارش سالانه وزارت خارجه آمريکا در مورد قاچاق انسان آمده است: «حکومت سوريه حداقل استانداردهای مربوط به مبارزه با قاچاق انسان را اجرا نکرده و هيچ اقدام موثری برای گام برداشتن در اين مسير انجام نمی دهد».

تعداد ديگری از کشورها که در ليست سياه اين فهرست قرار گرفته اند عبارتند از الجزاير، جمهوری دمکراتيک کنگو، ليبی، کره شمالی و عربستان سعودی. کشور کنيا نيز امسال برای اولين بار به ليست سياه سقوط کرده است.

نيجريه نيز که تاکنون در ميان کشورهای مطلوب قرار داشته به خاطر افزايش موارد سوءاستفاده و بردگی جنسی زنان و کودکان به رتبه های پايين تر فهرست تنزل کرده است.

اين گزارش نشان می دهد که در مجموع طی سال های اخير ۲۹ کشور جهان از نظر مبارزه با قاچاق انسان پيشرفت زيادی کرده اند و به گفته وزير خارجه آمريکا اين نشان می دهد که تعداد بيشتری از دولت های جهان گام های جدی تری در اين مسير برمی دارند.

مسئول اداره مبارزه با قاچاق انسان در وزارت خارجه آمريکا گفت: با وجودی که تعداد قربانيان قاچاق انسان و بردگی طی سال ۲۰۱۲ حدود ۲۸ درصد افزايش يافته در عين حال آمارها نشان می دهند که موارد دخالت نيروهای انتظامی و پيگرد قضايی مجرمان نيز ۱۵ درصد افزايش پيدا کرده است.

به گفته اين مقام آمريکايی، هنوز هم اقدامات بيشتری بايد انجام بگيرد ولی تغييرات سال گذشته نشان می دهد که روند مثبتی آغاز شده است.

موضوع اصلی که در گزارش امسال وزارت خارجه آمريکا در زمينه مبارزه با قاچاق انسان روی آن تمرکز شده ضرورت اقدامات بيشتر دولت های جهان برای حمايت از قربانيان اين جرايم است.

در بخشی از اين گزارش آمده است که قاچاق انسان يک جرم بسيار جدی است و دولت های جهان نمی توانند و نبايد از مبارزه با اين جرايم نشانه خالی کنند.

قاچاق انسان اشکال گوناگونی دارد و بهره برداری از قربانيان برای فحشا و سوءاستفاده های جنسی فقط يکی از شناخته شده ترين موارد آن است.

دولت های جهان متناسب با شرايط هر کشور بايد روی اشکال ديگر برده داری و قاچاق انسان تمرکز کرده و همگام با جامعه بين المللی اقدامات قضايی، انتظامی و طرح های حمايت از قربانيان را به اجرا بگذارند.
XS
SM
MD
LG