لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۱۱

بيست و سومين دوره‌ انتخابات «سرنوشت ساز» ترکيه


نظرسنجی های مختلف درباره‌ نتايج انتخابات يکشنبه‌ حاکی از پيروزی دوباره‌ حزب عدالت و توسعه‌ به‌ رهبری رجب طيب اردوغان است

از روز شنبه ۲۱ ژوئيه، تدابير امنيتی شديدی پيشاپيش بيست و سومين دوره‌ انتخابات سراسری ترکيه که «سرنوشت ساز» خوانده می شود، به اجرا در آمد.


يکشنبه‌ ۲۲ ژوئيه مردم ترکيه‌ به‌ پای صندوق های رای می روند تا ۵۵۰ نماينده‌ مجلس ملی اين کشور را انتخاب کنند. از جمعيت ۷۵ مليونی ترکيه‌ ۴۲ مليون و ۵۳۳ هزار و ۴۱ واجد شرايط رای دادن، آرای خود را در ۸۵ منطقه‌ انتخاباتی به‌ ۱۵۸ هزار و ۷۰۰ صندوق رای می ريزند.


از ۵۲ حزب سياسی ترکيه‌، ۱۴ حزب بصورت جزبی در انتخابات شرکت می کنند و نامزدهای بقيه‌ احزاب برای عبور از قانون حد نصاب ۱۰ درصد، بطور مستقل در انتخابات مشارکت می کنند.


۶۹۹ نامزد مستقل که‌ عمدتا کرد هستند با ۶۶۹۵ نامزد وابسته‌ به‌ احزاب مختلف، رويهمرفته‌ ۷۳۹۴ نامزد انتخابات برای تصاحب ۵۵۰ کرسی پارلمان به‌ رقابت می پردازند.


طبق قانون انتخابات ترکيه‌ هر حزبی برای ورود به‌ مجلس بايد روی هم رفته‌ ۱۰ درصد آراء کل کشور را بدست بياورد.


در دمکراسی ترکيه‌، حزبی که‌ بتواند نصف به علاوه‌ يک کرسی های مجلس يعنی ۲۷۶ کرسی پارلمان را تصاحب کند، می تواند به‌ تنهايی و بدون ائتلاف دولت را تشکيل دهد.


در دمکراسی ترکيه‌، حزبی که‌ بتواند نصف به علاوه‌ يک کرسی های مجلس يعنی ۲۷۶ کرسی پارلمان را تصاحب کند، می تواند به‌ تنهايی و بدون ائتلاف دولت را تشکيل دهد

نظرسنجی های مختلف درباره‌ نتايج انتخابات يکشنبه‌ حاکی از پيروزی دوباره‌ حزب عدالت و توسعه‌ به‌ رهبری رجب طيب اردوغان است. اين حزب در انتخابات نوامبر ۲۰۰۲ نيز توانست با کسب ۳/۱ آراء، ۳۵۴ کرسی از ۵۵۰ کرسی پارلمان را تصاحب کند.


در اين ميان هواداران سکولاريسم و طرفداران جدايی دين از دولت به شدت نگران هستند که‌ پيروزی دوباره‌ حزب اسلامگرای حاکم در انتخابات، به‌ آنچه‌ را اهداف پنهانی اين حزب برای تغيير تدريجی قوانين لاييک و تبديل ترکيه‌ سکولار به‌ يک جمهوری اسلامی توصيف می کنند، جامعه‌ عمل بپوشاند.


از اين رو رهبران ملی گرا، چپ و دمکرات ترکيه‌ ۲۳ مين دوره‌ انتخابات سراسری در اين کشور را آزمون تعيين سرنوشت و پاسداری از جمهوری لاييک ترکيه‌ می دانند.


اين در حالی است که‌ طرف مقابل يعنی حزب اسلامگرای حاکم پايبندی خود را به‌ لائيسيته‌ و حمايت از جدايی دين از دولت اعلام داشته‌ است.


به‌ رغم نظرسنجی های به عمل آمده‌ کارشناسان سياسی ترکيه‌ معتقدند تا روز انتخابات نمی توان پيش بينی کرد، کدام حزب به‌ قدرت می رسد. به گفته اين کارشناسان، بيش از ۴ مليون جوان ترکيه‌ برای اولين بار در انتخابات مشارکت می کنند و آرای آنها می تواند معادلات فعلی را بر هم بزند.


آرزوخان ۲۳ ساله‌ در آنکارا می گويد به‌ حزبی رای می دهد که‌ از ارزش های فکری آتاترک حمايت کند. آرزو خان گفت: به‌ طرفی رای می دهم که‌ کارگران، کارمندان و بازنشسته‌ها را مورد حمايت قرار دهد، به‌ بهداشت و آموزش اهميت بدهد و از ارزش های فکری و انقلاب اتاترک پشتيبانی نمايد.


به‌ رغم نظرسنجی های به عمل آمده‌ کارشناسان سياسی ترکيه‌ معتقدند تا روز انتخابات نمی توان پيش بينی کرد، کدام حزب به‌ قدرت می رسد. به گفته اين کارشناسان، بيش از ۴ مليون جوان ترکيه‌ برای اولين بار در انتخابات مشارکت می کنند و آرای آنها می تواند معادلات فعلی را بر هم بزند

يوکسل جم ۱۸ ساله‌ جوان ديگری که‌ برای اولين بار رای می دهد، می گويد: اولين باری است رای می دهم و هنوز معلوم نيست به‌ کدام حزب رای می دهم. او می گويد: در خاورميانه‌ کشمکشهای زيادی وجود دارد و اينکه‌ کدام حزب چگونه‌ به‌ آن پاسخ می دهد، هنوز معلوم نيست.


در اين ميان کارنامه‌ اقتصادی حزب عدالت و توسعه‌ در چهارسال و نيم گذشته‌ که‌ حاکی از بهبود قابل توجه‌ اوضاع اقتصادی اين کشور است، باعث خنثی شدن بخشی از تبليغات مخالفين دولت فعلی شده‌ است.


زارا آکباش دانشجوی ۲۱ ساله‌ به‌ راديو فردا می گويد: به‌ سابقه‌ حزبی را که‌ انتخاب می کنم، توجه‌ می کنم. اينکه‌ تا چه‌ ميزان سابقه‌ خوبی دارد و مرا سعادتمند می کند و چه‌ اندازه‌ای برای من سودمند است.


برخی از جوانان ترک نيز که‌ در انتخابات تعيين کننده‌ خواهند بود ادعا می کنند انتخابات درست بسيار سخت است. لاله‌ کزلباش ۲۰ ساله‌ می گويد: ما جوانان تنها به‌ اين فکر نمی کنيم که‌ اين دولت بيايد يا آن دولت، بلکه به‌ اين می انديشيم که‌ چه‌ کار می توانيم انجام دهيم و وظيفه‌ آنها (انتخاب شوندگان) درباره‌ ما چيست.


به گفته وی، «اگر صدای خود را در نياوريم و با مسايل نادرست مقابله‌ نکنيم تا خواسته‌های ما عملی شوند، معتقدم اينها (دولت) همين طور ادامه‌ می دهند. متاسفانه‌ يک انتخاب درست بسيار سخت است.»


به‌ گزارش رسانه‌ های ترکيه‌، انتخابات سراسری اين بار نه‌ تنها برای تعيين سياست های راهبردی ترکيه‌ سرنوشت ساز خواهد بود، بلکه‌ می تواند نقش ترکيه‌ در منطقه‌ و جهان را دگرگون سازد.


به همين دليل کشورهای منطقه‌ با دقت به‌ ۲۳ مين انتخابات سراسری ترکيه‌ چشم دوخته‌اند.


XS
SM
MD
LG