لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۳۴

دوره جديد پارلمان ترکيه کار خود را آغاز کرد


پارلمان ترکیه روز شنبه کار خود را آغاز کرد

دوره جديد پارلمان کشور ترکيه پس از انتخابات زودتر از موعد اخير آن کشور، روز شنبه ۱۳ مرداد ماه، با سوگند نمايندگان، کارخود را آغاز کرد.


در آغازجلسه روز شنبه، نايب رييس اين مجلس که عضو حزب جمهوريخواه مردم، حزب جمهوری خلق است، گفت: «حفظ ارزش های سکولار و دمکراتيک می تواند ترکيه را به سطح تمدن معاصر رهنمون شود.»


در انتخابات دو هفته پيش پارلمان ترکيه، حزب «عدالت و توسعه» به رهبری رجب طيب اردوغان، از ۵۵۰ کرسی پارلمانی ۳۴۱ کرسی را بدست آورد.


حزب جمهوريخواه مردم با ۹۹ کرسی و حزب اقدام ملی با ۷۰ کرسی در رديف های بعدی قرارگرفتند.
حزب چپ دمکراتيک با ۱۳ نماينده وحزب جامعه دمکراتيک متعلق به کردها با ۲۱ کرسی و شماری نمايندگان مستقل نيزبه پارلمان راه يافته اند.


يکی از اولين وظايف پارلمان جديد، برگزيدن رييس جمهوری ترکيه خواهد بود.


در انتخابات پيش از موعد پارلمانی ترکيه که روز يکشنبه بيست و دوم ژوئيه برگزار شد حزب عدالت و توسعه توانست ۳۴۱ کرسی از پارلمان ترکيه را به دست آورد

انتخابات پيش از موعد پارلمانی


در انتخابات پيش از موعد پارلمانی ترکيه که روز يکشنبه بيست و دوم ژوئيه برگزار شد حزب عدالت و توسعه توانست ۳۴۱ کرسی از پارلمان ترکيه را به دست آورد.


طبق قانون اساسی ترکيه‌، حزبی که‌ بتواند نصف به علاوه‌ يک کرسی های مجلس يعنی ۲۷۶ کرسی پارلمان را تصاحب کند، می تواند به‌ تنهايی دولت تشکيل دهد.

نخست وزير ترکيه پس از بحران بر سر انتخابات رياست جمهوری خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام شده بود.


بحران زمانی آغاز شد که حزب اسلامگرای عدالت و توسعه عبدالله گل وزير امور خارجه را کانديدای پست رياست جمهوری ترکيه کرد.


ارتش و احزاب سکولار ترکيه می گويند حزب عدالت و توسعه ترکيه می خواهد جدايی دين از دولت را از بين ببرد و با چنين استدلالی به مخالفت و ممانعت از رای گيری برای انتخاب رييس جمهوری در پارلمان پرداختند.


طبق قانون، نمايندگان پارلمان ترکيه رييس جمهوری اين کشور را انتخاب می کنند. در پی اين مخالفت ها، آقای اردوغان برای خروج از بن بست دستور برگزاری انتخابات پيش از موعد را صادر کرد.


از ۵۲ حزب سياسی ترکيه‌، ۱۴ حزب به صورت حزبی در انتخابات شرکت کردند و نامزدهای بقيه‌ احزاب برای عبور از قانون حد نصاب ۱۰ درصد، به طور مستقل در انتخابات حضور يافتند.


۶۹۹ نامزد مستقل که‌ عمدتا کرد هستند با ۶۶۹۵ نامزد وابسته‌ به‌ احزاب مختلف، رويهمرفته‌ ۷۳۹۴ نامزد انتخابات برای تصاحب ۵۵۰ کرسی پارلمان به‌ رقابت پرداختند.


طبق قانون انتخابات ترکيه‌ هر حزبی برای ورود به‌ مجلس بايد روی هم رفته‌ ۱۰ درصد آراء کل کشور را به دست بياورد.


XS
SM
MD
LG