لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹ تهران ۱۲:۰۶

اروپا پس از فاجعه فوتبال ايتاليا


ميشل پلاتينی، رييس تازه انتخاب شده يوفا دعوت برای مذاکره با مقام های جامعه اروپا را پذيرفته است

ميشل پلاتينی، رييس تازه انتخاب شده يوفا دعوت برای مذاکره با مقام های اتحادیه اروپا در مورد اوباشگری و نژاد پرستی در فوتبال را پذيرفته است.


به گفته يکی از سخنگويان کميسيون اروپا در روز پنج شنبه، اين بحث شامل امکان برقراری« آموزش هواداران» نيز می شود .


دعوت فراتينی از پلاتينی


در پی مرگ يک مامور پليس ايتاليا در جريان برخوردی خونين بين هواداران دو تيم رقيب در منطقه سيسيل، کاتانيا و پالرمو، فرانکو فراتينی، کميسيونرعدالت و امنيت اتحادیه اروپا، از ميشل پلاتنينی برای مذاکره دعوت به عمل آورده است .


در پی مرگ يک مامور پليس ايتاليا در جريان برخوردی خونين بين هواداران دو تيم رقيب در منطقه سيسيل، کاتانيا و پالرمو، فرانکو فراتينی، کميسيونرعدالت و امنيت اتحادیه اروپا، از ميشل پلاتنينی برای مذاکره دعوت به عمل آورده است

فريسو آسکام ابينگ، سخنگوی کميسيون در اين مورد گفت : « من می توانم تاييد کنم که فراتينی،نايب رييس جامعه اروپا برای بحث در مورد خشونت و نژاد پرستی در دنيای فوتبال دعوت نامه ای را برای ميشل پلاتينی ارسال کرده است» .


اين سخنگو با تاکيد بر اضطراری بودن برگزاری اين جلسه افزود :«در همين روز ها و هفته های آتی جلسه مزبور تشکيل خواهد شد ». هر چند زمان و يا محل برگزاری ان هنوز به توافق نرسيده است .


آقای آسکام ابينگ می گويد :«در ميان نکات ممکن برای گنجاندن در دستور کار اين جلسه يکی هم اين خواهد بود که آيا اوباشان فوتبال می توانند در قلمروی اتحاديه اروپا آزادانه به محل ورزشگاه های فوتبال در هنگام مسابقه ها سفر کنند و يا نه» .


در مورد نژاد پرستی در داخل و خارج از ورزشگاه ها نيز به گفته سخنگوی ياد شده « درباره امکان برپايی کلاس های آموزش برای توسعه يک رفتار تازه و ضد خشونت، بحث خواهد شد».


در ملاقات پلاتينی با فراتينی بر سر اقدامی ممکن در سطح اتحاديه اروپا در برخورد با مساله ياد شده با تاکيد «البته با همکاری يوفا و در صورت امکان اتحاديه هواداران» نيزبحث خواهد شد .


گزارش به پارلمان اروپا


در گزارش مهمی که ماه آينده، مارس، به پارلمان اروپا ارایه خواهد شد بر اقدامی گسترده در سطح اروپا برای تامين آينده فوتبال اروپا شامل امکان برقراری جامعه مستقل نظارت جامعه اروپا تاکيد خواهد شد .


بر طبق نظر گروه سوسياليست پارلمان اروپا، چنين کميسيونی ورزشی تمام گروه ها را برا ی انجام فعاليت مورد نياز در سطح ملی و اقدامات مورد نياز در سطح اروپا، متحد خواهد کرد .


گای بونو، عضو سوسياليست پارلمان اروپا در اين مورد گفت :«ما نياز به حمايت پان اروپايی ( سراسر اروپا ) داريم تا مبادلات بهتری از مناسب ترين اقدام را ايجاد کنيم . خشونت فوتبال اجتناب ناپذير نيست اگر بعضی از اعضای کشورهای عضو در مورد چگونگی پايان دادن به آن کار کنند تا برای هميشه از پديده شوم آن راحت شوند».


بونو در بيانيه ای از سوی سوسياليست ها، دومين بلوک بزرگ در پارلمان اروپا، همچنين ياد آور می شود : « کشورهای عضوجامعه اروپا، مقامات فوتبال اروپا و اتحاديه های فوتبال کشورهای اروپايی برای مبارزه ای آگاهانه دست به کار شده اند تا مطمئن سازند ديگر چنين حوادث تلخی در فوتبال رخ نخواهد داد».


ماتارسه بايد برود وگرنه برکنار می شود


خانم کريستا پرتس، همکار بونو و عضو بخش سوسياليست ها در پارلمان اروپا نيز می گويد: «در ايتاليا هيچ مسابقه فوتبالی ديگر نبايد انجام گيرد تا اقدامات امنيتی بر قرار شود . خشونت در ورزشگاه فوتبال هيچ جايی ندارد».


او می افزايد: «آنتونيو ماتارسه، رييس ليگ فوتبال ايتاليا به دليل اطلاعيه اخيرش ( مبنی بر مخالفت با تعطيلی مسابقه های فوتبال در ايتاليا پس از حادثه مرگبار روز جمعه ) بايد کناره گيری کند و يا برکنار شود».


زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG