لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ تهران ۰۶:۳۶

اسرائیل در غزه آتش‌بس یک‌جانبه اعلام کرد


آتش‌بس ازساعت دو بامداد يکشنبه هجدهم ژانويه (بوقت اسرائيل و غزه) اجرا می‌شود.
کابينه امنيتی اسرائيل شامگاه شنبه درپايان نشست خود درتل آويو، آتش بس يک‌جانبه در عمليات نظامی در غزه را اعلام کرد.

آتش بس ازساعت دو بامداد يکشنبه هجدهم ژانويه (بوقت اسرائيل و غزه، سه ونيم بامداد تهران) اجرا می شود.

تا آخرين لحظه پيش از آتش بس يکجانبه، عمليات هوائی و زمينی اسرائيل درغزه و حملات راکتی به جنوب اسرائيل ادامه يافت.

اهود اولمرت نخست وزيردولت انتقالی اسرائيل درپايان نشست کابينه گفت: «هدفهائی که عمليات بخاطر آن آغاز شده بود، و حتی بيش از اين هدف‌ها تأمين شد».

تنها دوازده نفر از وزيران «پست‌های حساس» دولت اسرائيل از حق رای در اين نشست برخوردار بودند که ۹ نفر آنان به آتش بس يک‌جانبه رای موافق دادند، دو نفر با آن مخالفت کرده و يک وزير رأی ممتنع داد
اولمرت گفت: «حماس شديدا ضربه خورد و زيربنای حکومت آن متلاشی شد...و رهبران آن مخفی شدند و... توان بازدارندگی اسرائيل تقويت شد».

اولمرت به يادداشت تفاهم آمريکا و اسرائيل، تلاشهای مصر و حمايت قدرت‌های اروپا درجلوگيری از تجهيز دوباره حماس اشاره کرد.

اولمرت با متهم کردن ايران گفت: ايران و حماس هردو اشتباه کردند و اگرحماس به حملات ادامه دهد، ارتش به آن پاسخ می دهد. اولمرت گفت، اگرحماس بازاشتباه کند و بخواهد اسرائيل را امتحان کند، اسرائيل خود را مجازمی بيند واکنش لازم را نشان دهد.

تنها دوازده نفرازوزيران «پست‌های حساس» دولت اسرائيل ازحق رای دراين نشست برخورداربودند که ۹ نفر آنان به آتش بس يکجانبه رای موافق دادند، دو نفر با آن مخالفت کرده و يک وزيررای ممتنع داد.

رونی براون، وزيردارائی، و الی ييشای، دبيرحزب مذهبی «شاس»، دو مخالف بودند. رای ممتنع را رافی ايتان، وزيرحزب بازنشستگان و عضو ارشد پيشين موساد، داد.

ریيس ستاد ارتش اسرائيل و روسای موساد (سرويس اطلاعات خارجی) و «شباک» (تشکيلات امنيت داخلی) نيزبدون داشتن حق رای، درنشست شرکت داشتند.

اعلان يکجانبه آتش بس خروج فوری همه نيروهای ارتش اسرائيل ازنوارغزه را درپی ندارد. اين نيروها درغزه باقی می مانند تا «واکنش حماس را بسنجند».

اولمرت گفت: «حضورنيروها درغزه برای دفاع ازمردم اسرائيل و جلوگيری ازتکرارحملات حماس ضروری است» اما افزود: «اگرآتش بس رعايت شود، نيروها ازغزه بيرون می روند».

کابينه امنيتی اسرائيل اعلام کرد خروج همه نيروها ازغزه مشروط به «رعايت واقعی آتش بس» ازسوی نيروهای مسلح فلسطينی است.
اعلان آتش بس يکجانبه به اين مفهوم است که اسرائيل سازمان حماس را طرف قرارداد خود نمی بيند.

اسرائيل می گويد: آتش بس يکجانبه دست اين کشور را درصورت نياز به عمليات نظامی بعدی بازمی گذارد.

واکنش حماس

درساعاتی که کابينه اسرائيل تشکيل نشست داده بود، فوزی برهوم يکی از سخنگويان حماس با حضوردرشبکه تلويزيونی «الاقصی» اعلام کرد: «حماس ازخواسته های خود عدول نمی‌کند».

اسامه ابوحمدان نماينده حماس درلبنان شنبه گفت، حماس حق خود مي‌داند که «مقاومت را ادامه دهد».

خالد مشعل، ریيس دفترسياسی حماس جمعه درنشست شماری ازسران کشورهای عربی و با حضور محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری ايران دردوحه گفته بود، «حماس شروط اسرائيل را نخواهد پذيرفت».

اسرائيل و حماس قطعنامه ۱۸۶۰ شورای امنيت را که ده روزپيش تصويب شد، رد کرده بودند.

ناظران دراسرائيل می گويند: يکی ازدلائل مهم دولت اسرائيل دراعلان يکجانبه آتش بس اين است که نمی خواست آغازبه کاردولت باراک اوباما با بحران غزه همزمان باشد.

نگرانی ازتشديد فشاربين المللی و بيم ازگيرکردن پای ارتش درغزه دو دليل مهم ديگرپايان دادن يکجانبه به عمليات ارزيابی شده است.

در همین زمینه، به دعوت حسنی مبارک، ریيس جمهوری مصريکشنبه هجدهم ژانويه نشست سران در«شرم الشيخ» برای رسميت بخشيدن به آتش بس برگزارمی شود.

مصردرطول بحران غزه تلاش زيادی برای قبولاندن طرح آتش بس به طرفين انجام داد.

دبيرکل سازمان ملل که درمنطقه بسرمی برد، شنبه درلبنان برای حضور درنشست «شرم الشيخ» ابرازآمادگی کرد.

نيکلا سارکوزی، رییس جمهوری فرانسه، نيز شنبه گفت: برای تقويت طرح آتش بس درنشست سران شرکت می کند.

سارکوزی درآغاز بحران ازطرح مصربرای آتش بس پشتيبانی کرد. نخست وزيران ايتاليا، اسپانيا و بريتانيا، صدراعظم آلمان و نيزنخست وزيرترکيه از ریيس جمهوری مصربرای رفتن به «شرم الشيخ» دعوتنامه گرفته اند.

همه رهبران خارجی شرکت کننده درنشست «شرم الشيخ» شامگاه يکشنبه به اسرائيل نيزخواهند آمد.

به گفته منابع فلسطینی عمليات نظامی اسرائیل به کشته شدن بيش از ۱۲۰۳ فلسطينی که دست کم ۴۱۰ نفرآنها کودک و نوجوان بودند، انجاميد. ۱۶۵۰ نفرازميان ۵۳۲۰ مجروح نيز کودکان و نوجوانان هستند
حضوراهود اولمرت، نخست وزيردولت انتقالی اسرائيل ومحمود عباس رهبرتشکيلات خودگردان فلسطينی در نشست مصر مبهم است.

محمود عباس اعلام کرد شنبه با حسنی مبارک ديدارداشته و دليلی برای ديداردوباره نمی بيند. محمود عباس رهبران حماس را به پذيرش آتش بس فراخوانده بود.

آقای عباس برلزوم استقرارنيروهای ناظر بين المللی درغزه تاکيد کرد و آنرا برای دفاع ازمردم ضروری دانست.

بحران غزه شکاف و ناتوانی کشورهای عرب را بيشتر نشان داد. سران کشورهای عرب و اسلامی نتوانستند حتی برای برگزاری يک نشست سران به اجماع برسند.

درنشست جمعه شانزدهم ژانويه دردوحه، محمود عباس و بسياری از رهبران حکومتهای ميانه رو شرکت نداشتند.

عمليات ارتش اسرائيل با نام «سرب مذاب» بيست و هفتم دسامبرآغاز شد. هجدهم دسامبر، سازمان حماس آتش بس نانوشته با اسرائيل را بطوريکجانبه پايان داد و عليرغم ميانجيگريهای مصر، تاکيد کرد که آتش بس را تمديد نخواهد کرد.

حملات راکتی حماس به جنوب اسرائيل که ازدهه اول نوامبرازسرگرفته شده بود، پس ازپايان يکجانبه آتش بس شدت گرفت و برای نخستين بارحماس شهرهایی را درفاصله دورترهدف حملات راکتی قرارداد.

عمليات ۲۲ روزه ارتش اسرائيل درسه مرحله اجرا شد: هفته نخست بمبارانهای سنگين هوایی صورت گرفت. مرحله دوم با وارد کردن نيروهای زمينی آغاز شد و درمرحله سوم، نيروهای دوره احتياط درعمليات سهيم شدند.

به گفته منابع فلسطینی عمليات نظامی اسرائیل به کشته شدن بيش از ۱۲۰۳ فلسطينی که دست کم ۴۱۰ نفرآنها کودک ونوجوان بودند، انجاميد. ۱۶۵۰ نفرازميان ۵۳۲۰ مجروح نيزکودکان و نوجوانان هستند. خانواده های بسياری يکجا کشته شدند. درطرف اسرائيلی، سه غيرنظامی و ده نظامی کشته شدند.

درطول عمليات دو بارمدارس اونرا، آژانس ويژه سازمان ملل درکمک رسانی به فلسطينيها هدف قرارگرفت. درمدرسه اول ۴۵ نفر، اکثرا کودکان، ودرحمله به مدرسه دوم بامداد شنبه هفدهم ژانويه يک مادر و دو طفل خردسال او کشته شدند.

مقراصلی اونرا در غزه نيز پانزدهم ژانويه مورد حمله قرارگرفت، که اولمرت به «هدف قراردادن آن به طوراشتباهی» اعتراف کرد و بابت آن ازدبيرکل سازمان ملل پوزش خواست. سازمان ملل اسرائيل را بخاطرحملات به نهادهای آن شديدا محکوم کرد.

اتهام کاربرد بمبهای فسفری نيز، که ازسوی ارتش اسرائيل رد شد، خشم جهانی را متوجه اين کشورکرد.

اسماعيل هنيه، نخست وزيرحماس که درطول بحران غزه درمخفيگاه بود، درروزهای اخير با ارسال کاست ويدئوئی برای شبکه «الجزيره» اعلام کرد که «با هرتلاشی که به تعرض دشمن پايان دهد همکاری می کند».

خسارت های فراوانی به تاسیسات زيربنایی و ساختمانهای مسکونی درچهارشهرمختلف باريکه، بويژه شهرغزه و «الرفح» وارد شد و۴۵ هزار نفر بی‌خانمان شدند.

«سرب مذاب» مرگبارترين عمليات درتاريخ غزه بود. درجنگ «شش روزه» سال ۱۹۶۷ نيز که اسرائيل برغزه مسلط شد، چنين تلفاتی به بارنيآمده بود.

عمليات ارتش اسرائيل تظاهرات کم سابقه ای را عليه اين کشوردرجهان درپی آورد.

هرچند اين عمليات به گفته رهبران اسرائيل هدفهای نظامی اين کشور را تامين کرده اما بهای سياسی سنگينی گرفت.

بسياری ازکشورهائی که اسرائيل درطول دهه ها برای نزديک شدن به آنها تلاش بسياری کرده بود، به شديدترين انتقادها پرداختند.

نخست وزير ترکيه گفت: «اسرائيل با اين اقدامات نابودی خود را رقم می زند».

نتيجه عمليات نظامی ارتش اسرائيل سه هفته ديگرسرنوشت انتخابات پارلمانی اسرائيل را نيزرقم می زند.

نظرسنجيها نشان می دهد هرچند ۷۸ درصد ازمردم اسرائيل عمليات را «موفق» دانسته اند، اما همچنان بخت حزب اوپوزيسيون ليکود برای بدست گرفتن دولت بعدی زياد است.
XS
SM
MD
LG