لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ تهران ۱۶:۲۰

«دختران رياض»؛ تابو شکنی در جامعه سنتی


رجا عبدالله الصانع می گوید: زنان در عربستان سعودی اگرچه بسيار برای گفتن دارند ولی شهامت ابراز نظر در مقابل عموم را ندارند.

بنات الرياض يا دختران رياض عنوان کتابی است که سال گذشته توسط رجا عبدالله الصانع به بازار عرضه شد و تا کنون به بيش از ۲۰ زبان ترجمه شده است.


در اين روزها ترجمه ايتاليايی اين کتاب نيز روانه بازار شده است. نويسنده در اين رمان برای اولين بار بسياری از تابوهای حاکم بر جامعه سعودی را شکسته است.


دختران رياض برای اولين با تفسيرهای سختگيرانه از شريعت اسلامی را درعربستان به قوانين اجتماعی تبديل شده اند به باد انتقاد می گيرد و بسياری از تابوهای حاکم بر جامعه سنتی عربستان را می شکند.


دختران رياض داستان چهار دختر دانشجو از چهار شهر و از چهار طايفه و قشر مختلف است که در دانشکده ای در رياض با يکديگر پيمان دوستی می بندند.


رجا عبدالله الصانع در گفت و گو با راديو فردا می گويد «اين کتاب در مورد نسل جوان عربستان سعودی است و من برای روايت آنچه در جامعه ما می گذرد زبان عشق را که پديده ای جهانی و بدون مرز است انتخاب کرده ام.»


داستان دوستی اين چهار دختر بيست ساله به گفته نويسنده دختران رياض «جنبه پنهان و ناشناخته جامعه سعودی را از رابطه پدر و فرزند تا قدرت مندی مردان و سواستفاده هايی که مردان از اين قدرت می کنند» بر ملا می سازد و به خواننده کمک می کند تا با واقعيت های درونی جامعه سعودی آشنا شود.


رجا عبدالله الصانع در ادامه گفت گو خود با راديو فردا می افزايد:«من زمانی که ۱۵ سال داشتم به فکر نوشتن اين چنين کتابی افتادم زيرا آن زمان علاقه داشتم رشته خبرنگاری و يا نويسندگی را برای خود انتخاب کنم، هر چند که در سال های بعد خود را موظف ديدم چون ديگر اعضای خانواده ام در رشته پزشکی تحصيلاتم را ادامه دهم و امروز دندان پزشکی هستم که به زودی پس از گرفتن پايان تحصيلی از آمريکا به کشورم بازخواهم گشت.»


  • «برخلاف آنچه به نظر می آيد سعودی ها آنقدر هم محافظه کار نيستند و شمار کسانی که در عربستان در جستجوی تغيير سنت ها و روابط اجتماعی هستند آنقدر هم کم نيست و تلاش هايی در حال پای گرفتن است».
رجا عبدالله الصانع

خانم رجا می گويد: «در دانشکده دندان پزشکی بود که تصميم گرفتم با وجود تغيير عقيده در رابطه با حرفه ام اين کتاب را نوشته و روانه کتاب فروشی ها سازم. به نوعی می خواستم آنچه در دورن داشتم را بيان کنم. هدفم از نوشتن اين کتاب جستجوی تناسب مناسبی بين اسلام، سنت و مدرنيته بود.»


رجا عبدالله الصانع در ادامه می افزايد: «برخلاف آنچه به نظر می آيد سعودی ها آنقدر هم محافظه کار نيستند و شمار کسانی که در عربستان در جستجوی تغيير سنت ها و روابط اجتماعی هستند آنقدر هم کم نيست و تلاش هايی در حال پای گرفتن است».


نويسنده دختران رياض می گويد:«اگرچه آهسته و غيرمنظم ولی گام هايی در جامعه سعودی نيز برداشته شده است و در اين رابطه اشاره به رفع ممنوعيت زنان در سفر بدون همراه مرد و اقامت در هتل ها تنها با مدرک شناسايی و بدون اجازه نامه از پدر و همسر می کند.»


رجا عبدالله الصانع می افزايد:«شايد برای ديگران سفر دختر يا زنی بدون همراه مرد امری بديهی باشد ولی در عربستان تا چند هفته پيش اين امکان وجود نداشت و تغيير اين قانون خود نشانی از پويايی جامعه ما و تلاش های زنان برای احقاق حقوق شان است.»


کتاب دختران رياض، کتابی اينترنتی است و شخصيت های آن عمدتا با استفاده از پست الکتريکی يا ايميل مشکلات و عقايدشان را ابراز می کنند.


خانم رجا می گويد: «نسل ما نسل اينترنت است و زنان در عربستان سعودی اگرچه بسيار برای گفتن دارند ولی شهامت ابراز نظر در مقابل عموم را ندارند. اينترنت و ايميل اين فرصت را برای آنها وجود آورده است که بدون افشای نام حقيقی آزادانه نظراتشان را بيان کنند.»


اين نويسنده می افزايد: «يکی ديگر از خصوصيات مهم اينترنت امکان برقراری ارتباط با جهان خارج و شناسايی ديگر واقعيت هاست و به همين منظور من اين کتاب را به زبان ايميلی نوشتم.»


کتاب دختران رياض آزادانه در عربستان به فروش می رسد هر چند بسياری از کتابفروشی ها از ارايه آن خودداری می کنند.


خانم رجا می گويد: عکس العمل جامعه سعودی نسبت به اين کتاب دوگانه بود. انتشار آن در عربستان و به زبان عربی مورد تقدير قرار گرفت و بسياری آن را پديده نوين و قابل توجهی ارزيابی کردند، هرچند که بلافاصله بعد از انتشار اولين ترجمه برخی تغيير عقيده دادند و مرا متهم به عرضه چهره ای سياه و منفی از جامعه کردند.»


نويسنده دختران رياض می گويد:«سعودی ها از اينکه مشکلات جامعه شان درخارج از کشورشان مطرح شود واهمه دارند و به هيچ وجه دوست ندارند در مقابل ديگر اعراب و يا غربی ها پاسخگو در مورد مسائل داخلی شان باشند زيرا واهمه دارند مورد انتقاد قرار بگيرند.»


خانم رجا معتقد است: «جامعه سعودی بدون عيب و اشکال نيست و اين انتقادها بهترين شيوه برای رفع اين اشکالات موجود و پيشرفت است.»


انتخاب سردبیر

XS
SM
MD
LG