لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۴۴

سخنان رئيس جمهوري اسلامي در باره نقش وزارت اطلاعات، از ديد دو روزنامه تهران


(rm) صدا |
روزنامه هاي آفتاب يزد و انتخاب سرمقاله هاي خود را به سخنراني رئيس جمهوري اسلامي در جمع مسئولان و مديران وزارت اطلاعات اختصاص دادند. روزانه آفتاب يزد در يادداشت خود نوشت: اظهارات خاتمي در باره محوريت يافتن وزارت اطلاعات در امنيت كشور از زاويه اي مسئولانه و آينده انديش قابل تحليل و بررسي است. آفتاب يزد بر مشكلات ناشي از نهادهاي موازي تاكيد مي كند كه به نظر نويسنده، موجب معطل ماندن و پراكندگي و نابساماني كارها مي شود. آفتاب يزد نوشت: دسترسي به بعضي از اطلاعات باعث مي شود كه گروهي يكشبه به ثروت هاي بادآورده برسند، يا رقيبان خود را هلاك كنند. تن ندادن جناح هاي سياسي به يك رقابت واقعي و اشتها براي استفاده از رانت هاي مختلف، از جمله رانت هاي اطلاعاتي معمولا چون تيغ دو دم عمل مي كند. روزنامه انتخاب نوشت اشاره خاتمي به تحركات رواني بدخواهان كه بر تضعيف امنيت ملي ضرر مي گذارد، قابل تعمل است. انتخاب افزود: نگاهي به تحركات اخير دشمنان نظام اسلامي و به ويژه سخنان اخير رئيس جمهوري آمريكا در باره راديوئي به نام «راديوفردا،» كه مامور فعاليت خبري عليه جمهوري اسلامي از راهكار هاو رويكردهاي متفاوت، از جمله هدفگيري نسل جوان گرديده است، نشان مي دهد كه دستگاه هاي متولي اطلاعات بايد محور كار تخصصي خود را فارغ از دغدغه هاي جناحي اين و آن، در زمينه كشف توطئه هاي پيچيده رواني دشمن متمركز كنند. انتخاب نوشت: از نكته هاي قابل توجه در سخنان رئيس جمهوري اسلامي اينكه: وجود دشمن نه يك توهم بلكه يك واقعيت است. دشمن بيش از هرچيز بر عمليات رواني تكيه دارد، كه گاه نتايجي ويران كننده تر از روياروئي نظامي در بر دارد.
XS
SM
MD
LG