لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۵۴

سالگرد انقلاب 1357: اثرات اجتماعي، نااميدي و گريز ازدين، از ديد يك جامعه شناس


(rm) صدا |
درباره اثرات اجتماعي انقلاب اسلامي بر مردم آقاي حسين لاجوردي جامعه شناس و رييس انجمن پژوهشگران ايران در گفتگويي با ايرج آرين پور از راديو فردا چنين اظهار نظر مي کند. دكتر حسين لاجوردي: مساله اثراتي که اين 24 سال انقلاب اسلامي روي جامعه ايران از نظر اجتماعي گذاشته به نظر من يکي از بزرگترين ها است در مسائل اقتصادي، سياسي يا فرهنگي. چرا که پس از 24 سال شاهد 70 ميليون جمعيت هستيم در داخل ايران . اين جمعيت افراد اجتماعي ااش را بخواهيم در نظر بگيريم شاهد متجاوز از 54 درصد جمعيتي هستيم که قبل از انقلاب حضوز نداشته و يا 84 درصد جمعيتي که سنتشان از 40 سال کمتر است يعني از هر 6نفر 5 نفرشان زير چهل سال هستند. اين جامعه جوان ايران يک ضايعه اجتماعي برايشان پيش آمده که نااميدي مطلق است. اين ضايعه نااميدي مطلقي است که براي نسل جوان ايران بوجود آمده است يعني بحث اينکه ببينيم اعتياد چقدر است فحشا چقدر است عدم امنيت چقدر است مي بينيم که فرار بزرگ در ايران پيش آمده که مغزهاي ايران را دارد قرار مي دهد يک بحث قانوني پيش آمده که دارد تحصيل کرده هاي اران را از کشور خارج مي کندو پيامدهاي اينها چيست ؟ همان اعدام هايي است که جوانان ايراني را اعدام مي کنند به جرم دزدي، به جرم تجاوز به جرم هر چيزي که در جمهوري اسلامي امروز رايج شده . اعتياد و فحشا عدم امنيتي که به جرم آن عدم امنيت دارند جوانان را اعدام مي کنند آن 700 هزار نفري که در جنگ ايران و عراق از بين رفتند و کشته شدند آن يک ميليون و خورده اي که مجروح جنگ هستند و خيلي هايشان بهتر از مردن تيست اينها ضايعاتي است که امروز بوچود آمده است ولي من بزرگترين آنها را باز نااميدي مطرح مي کنم. مساله نااميدي پايه هاي کشور را مي لرزاند . پايه هاي يک جامعه را از بين مي برد و آينده يک جامعه را دچار مخاطره مي کند. ما اگر نتوانيم پاسخ بدهيم به اين مسائل همچنان جامعه مان را دچار خطرات بيشتري کرده ايم . در اين رابطه است که من هميشه اعتقاد دارم جمهوري اسلامي در هيچ يک از جناح هايش پاسخي براي جامعه ايران ندارد. امير آرمين: آقاي دکتر لاجوردي، اين مساله که بهش اهميت زياد داديد و نااميدي جوانان است اين حاصل چه چيزي هست ؟ و چه علاجي دارد اين نااميدي؟ دكتر حسين لاجوردي: حاصل وعده هاي بدون محتوا زماني که دوم خرداد بوجود آمد زماني که آن اشتياق و هيجان ايجاد شد هيچ کدام از مردم آنهايي که هيجان زده عاشق شده بودند نيامدند سوال کنند اين همه کار مثبتي که مي خواهد انجام شود به چه شکل انجام مي شود. همه مردم آنکه بيکار بود، ازدواج نکرده بود، به خارج مي خواست برود مشکل دادگاه داشت مشکل سياسي داشت همه مشکلاتشان را در لبخند آقاي خاتمي خلاصه کرده بودند. بعد از يک مدت کوتاهي متوجه شدند که اين لبخند ها جوابگوي مسائل و مشکلات نيست و وقتي پاسخگو نبود به نااميدي بدل شد. من شاهد اين قضيه هستم بر طبق آمارهاي رسمي دولت انگليس: ايران جزء 10 کشور اول پناهنده در کشور انگليس نبود از سال 97 از سال از سال انتخاب ايشان به فاصله ي چند ماه ايران آمد جزء دهمين کشور قرار گرفت نهمين ، هشتمين ، همينطور رتبه ي پناهنده فرستي ايران بالا آمده تا جايي که در سال 2000 اولين کشور پناهنده فرست به انگليس شناخته شد. آنهايي هم که نمي آيند تمام مدت در حادثه فرار از مملکت هستند. امروز وقتي که اعلام مي کنيم نزديک به 60 درصد دانشجويان وارد شده به دانشگاه دخترها هستند وقتي به کارکردشان نگاه مي کني از سال 76 به اين طرف 5 درصد بيکاري شان نسبت به 22 درصد بر اساس آخرين پژوهشي که در دانشگاه تهران انجام شده مساله اصلي ما در اينجا ضايعات اجتماعي نااميدي ايجاد مي کند و نااميدي مي بينيد که اثراتش خودکشي هايي است که بخصوص بيشتر در مورد زنان خودسوزي ها و همه اينها در استانهاي مختلف و در تهران قرار دارد و مساله ي بي ديني افراد ، پژوهشي که ما اخيرا انجام داديم در رابطه با مساله ي برگشت از دين در جوانان ايران اين بسيار بسيار حساس است مساله اي نيست که ما بخواهيم مثلا جمهوري اسلامي را بگوييم خوب است يا بد است. مساله اين است که جمهوري اسلامي باعث شده حتي به آن دليلي که موجوديت خودش است به دليل اينکه حکومت ديني است اکثريبت قريب به اتفاق را ضد دين و برگشت از دين کرده. اينجا فاجعه و خطر وجود دارد. درباره اثرات اجتماعي انقلاب اسلامي بر مردم آقاي دكتر حسين لاجوردي جامعه شناس و رئيس انجمن پژوهشگران ايران، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: انقلاب اسلامي جوانان ايران به ضايعه نااميدي مطلق دچار كرده است به طوريكه مي بينم در سال 2000 ايران از نظر تعداد پناهندگان به انگلستان مقام اول را بدست آورده است. مشكل ديگر، مسئله بي ديني افراد است. اکثريت قريب به اتفاق را ضد دين و برگشته از دين کرده است كه فاجعه آميز است.
XS
SM
MD
LG