لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۲۱

«همدستان صدام یکشنبه اعدام می شوند»


التکريتی ، در جريان محاکمه صدام حسين و سران رژيم بعث به جرم قتل عام ۱۴۸ شيعه در روستای دجيل، همراه با صدام حسين به اعدام محکوم شد.
درحالی که اعتراض ها به شيوه اعدام صدام حسين و فيلم برداری و پخش صحنه هایی از به دار آويختن او همچنان ادامه دارد، خبرگزاری فرانسه به نقل ازمقام های عراقی می گويد، اعدام دو دستيار صدام حسين به روزيکشنبه موکول شده است.

پيش ازاين گزارش ها حاکی بود که برزان التکريتی، برادرناتنی صدام حسين و رييس سازمان امنيت سابق عراق، به همراه عواد حامد البندر، رييس سابق دادگاه انقلاب اين کشور، سحرگاه امروز اعدام می شوند.

يکی از مقام های نزديک به نوری المالکی، نخست وزير عراق گفته است به دليل فشارهای بين المللی اعدام اين دونفربه تعويق افتاده است. اما تاريخی رابرای اعدام آنها اعلام نکرد. از سوی ديگربها العرجی، يکی از نمايندگان عضوفراکسيون مقتدا صدر در مجلس عراق هم به خبرگزاری فرانسه گفته است که «مطمئن است که اين دونفرروزيکشنبه اعدام خواهندشد.»

التکريتی و البندر، در جريان محاکمه صدام حسين و سران رژيم بعث به جرم قتل عام ۱۴۸ شيعه در روستای دجيل، همراه با صدام حسين به اعدام محکوم شدند.

بان گی مون، دبيرکل سازمان ملل روزچهارشنبه مخالفت خود را با مجازات اعدام ابراز کرد.

سخنگوی سازمان ملل گفت: «دبيرکل، به ماده سوم اعلاميه جهانی حقوق بشر که حق اشخاص را به زندگی، آزادی وامنيت محترم می شمارد، اعتقاد راسخ دارد. وحمايت کامل خودراازفراخوان لوئيزآربور، کميسرعالی سازمان ملل درامورحقوق بشرکه ازمقام های عراق خواسته است اين دو نفررااعدام نکنند، اعلام می کند.»

درهمين حال مشاور نخست وزير عراق از دستگيری فردی که از مراسم به دار آويختن صدام حسين به طور «غيرمجاز» با تلفن همراه فيلم برداری کرده بود، خبرداده است و می گويد بازجویی ازاين فرد که يکی ازمحافظان درجريان اعدام صدام حسين بود، ادامه دارد.

اما خبرها در اين مورد هم ضدونقيض است. درحالی که وزارت کشور عراق می گويد در حال بازجویی از دو نفر از ماموران محافظ به ظن فيلم برداری ازصحنه اعدام است، منقيص فارون، قاضی دادگاه صدام که از شاهدان اعدام بود به خبرگزاری رويترز گفته است که او شاهد بود که دونفر از مقام های رسمی ازصحنه فيلم برداری کردند.

اين فيلم که به طور گسترده در اختيار رسانه ها قرار گرفته و اعتراض های زيادی را در سطح جهانی برانگيخته است، حاوی صدای مشاجره صدام حسين با شاهدان به دارآويختن اوست. در اين فيلم شاهدی نام «مقتدا صدر» روحانی تندرو شيعه عراق را بر زبان می آورد و صدام حسين در پاسخ باريشخند می گويد: «اين است شجاعت شما؟». کسی در پاسخ او می گويد: «برو به جهنم.»

ارتش آمريکا ناخرسندی خودرا از نحوه اعدام صدام حسين ابراز کرده و دولت بريتانياه هم پخش فيلم مذکور را محکوم کرده است.

همچنين اعدام صدام حسين در آستانه روزعيد قربان سبب ابراز انزجار بسياری از مسلمانان شد.
درهمين حال موفق الربيعی مشاورامنيت ملی عراق که در مراسم اعدام صدام حضور داشت درمصاحبه ای با شبکه سی ان ان گفته است که «چرافکرمی کنيد بردن نام مقتدا صدر و حرف های ديگری که درجريان اعدام زده شد، اهانت آميزاست؟ اين افراد فقط داشتند برطبق سنت دعا و التماس می کردن دو در پايان آن هم اسم مقتدا صدر را بردند. اين که نامی اهانت آميز نيست و بر کسی لعنت نمی فرستادند. رقصيدن درکنار جسد مرده هم يک سنت عربی است.»
XS
SM
MD
LG