لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲ تهران ۱۰:۳۳

«جامعه ناراضی به فرم جديدی از اتحاد رسیده است»


اعتراض به بازداشت دانشجویان امیر کبیر . عکس تزئینی است.

شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت، با انتشار بيانيه ای تحليلی درباره وضعيت فعلی دانشگاه های ايران، روش های جديد فعاليت در وضعيت کنونی دانشگاه ها را ارائه کرد.

شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت، به دليل آنچه سرکوب پس از انتخابات خوانده است، راهبردهای جديدی برای فعالان دانشجويی ارائه کرده است.

نريمان مصطفوی، دبير سياسی سابق دفتر تحکيم وحدت، در گفت و گو با راديو فردا ابتدا درباره تفاوت فعاليت های سياسی و مدنی، پيش و پس از انتخابات سال گذشته از نظر اين تشکيلات می گويد.

در گذشته سطح تحمل حاکميت کم بود. همه هم اين را می دانستند، و با توجه به آن فعاليت ها را ساماندهی می کردند.
اما من فکر می کنم که بعد از انتخابات سطح تحمل حاکميت به صفر رسيد. مناسبات ميان جبهه های سياسی هم دچارتغيير شد. حتی در خود حاکميت و در جناح راست و در ميان اصولگرايان هم اختلاف ايجادشد.

اين باعث شد که حرکت هايی که شايد در گذشته جوابگو بود و راهکارهايی که برای چهارچوب فعاليت های دانشجويی و غير دانشجويی ارائه می شد، در شرايط تازه تا حدود زيادی به آن موفقيت هايی که بايد می رسيد، نرسيد و نياز به اين حس شد که تاکتيک های تازه يی جايگزين تاکتيک های قديمی شود.

در مجموعه مسائلی که مطرح شده اين مسئله هم طرح شده است که بر اثر اين فضای جديدی که به وجود آمده است، مقداری از تابوهای نادرست و غير واقعی شکسته شده است.

اين تابوهای نادرست و ديدگاه های غير واقعی چه ها می تواند باشد؟ و چقدر اين فضا باعث شد که دانشجويان در طيف های مختلف فکری با همديگر متحد شوند؟

صف بنديهايی پيش از اين بين نيروهای سياسی وجود داشت. من تصور می کنم بسياری از آنها به دليل اين بود که خود حاکميت به اين انشقاق دامن می زد.

اما همين که همه با هم در جايگاه مظلوميت قرار گرفتند، به عقيده من باعث شد که يک بار ديگر جامعه ناراضی ايران توانست به فرم جديدی از اتحاد برسد.

همان طور که می دانيد جريان مقابل آنقدر حلقه را بر منتقدان تنگ کرده است که امروز می بينيم چهره هايی مانند علی مطهری از ميان خود اصولگرايان هم حتی اگر کوچکترين حرفی خلاف جريان مصلحت حاکم بزنند، حذف می شوند و به فجيع ترين شکل ممکن مورد حمله قرار می گيرند.

من فکر می کنم همه اينها باعث شد که نياز به منافع مشترک حقيقی که همان رسيدن به آزادی و برقراری دموکراسی باشد، احساس شد و باعث شد که دلها يکبار ديگر به هم نزديک تر شود.

وقتی به هر حال همه با هم دارند شرايط زندان را تجربه می کنند، خانواده های مختلف از طرز فکرهای گوناگون ، سختی مبارزه را با هم حس می کنند، خواه ناخواه اين شرايط باعث تقويت همدلی ها و همبستگی ها خواهد شد.

شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت در بيانيه اش راهبردهايی را برای ادامه فعاليت جنبش دانشجويی پيشنهاد داده است. اين راهبردها شامل چه مواردی می شوند؟

با توجه به فضای جديدی که حاکم شده است و با در نظر گرفتن سرکوب های شديد، استمرار و پيگيری يک خط مشی واحد به علت فقدان راه های ارتباطی و به اصطلاح به علت وجود سد امنيتی که امروزه برای انتقال تجربه وجود دارد، سخت شده است.

امروزه ارتباط توده مردم با جامعه روشنفکری دشوار شده است و به همين دليل با تاييد مجدد و تاکيد بر آن راهکارهايی که توسط رهبران جنبش سبز ، پيش از اين به مردم ارائه شد، يعنی بهره گيری و استفاده از شبکه های اجتماعی ، دفتر تحکيم وحدت هم بر اين موضوع تاکيد مجدد کرده است.

همچنين با اين بيانيه ، گسترش يک دريافت همه گير و يادآوری اهميت آزاديهای سياسی برای همه اجتماع را گوشزد کرده است.

همچنين يکسری راهکارهايی را ارائه کرده که به عنوان يکی از سرفصل های اين بيانيه برمقوله پرهيز از خشونت تاکيد بسيار زيادی کرده است.
اين بيانيه تاکيد کرده است به آرامش و استواری توامان وهمچنين سعی کرده است که گفتمان پرهيز از خشونت را پررنگ تر نمايد.
XS
SM
MD
LG