لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ تهران ۱۱:۲۳

« آمریکا مخالف حمله اسرائیل به ایران است»


پروفسور آنتونی کوردسمن می گوید اسرائیل موافقت آمریکا برای حمله به ایران را ندارد.

پروفسور آنتونی کوردسمن تحلیلگر آمريکایی در امور مسایل خاورمیانه معتقد است که ايالات متحده برای اسرائيل روشن کرده که با حمله نظامی به تاسيسات هسته ای ايران مخالف است و برای آن «چراغ سبزنشان نداده و گفته است که بدون حمايت آمريکا، اسرائيل به حمله اقدام نکند.»


پروفسور آنتونی کوردسمن که برای انجام سلسله سخنرانی هایی درباره مناسبات اسرائيل وآمريکا نظر به خطرات کنونی منطقه، به اسرائيل سفرکرده است، اخيرا در سخنانی دردانشگاه ها آويو و مراکز تحقيقاتی و مطالعاتی مهم اسرائيل، گفت: « درياسالار مايکل مولن در سفر هفته گذشته خود به اسرائيل، قاطعانه به مقامات اين کشور گفت، چراغ سبزی از سوی آمريکا برای حمله نظامی به پايگاه های اتمی ايران در کار نيست.»


آنتونی کوردسمن که در تيم مشاوران سناتور جان مک کين نامزد حزب جمهوريخواه، درانتخابات رياست جمهوری ايالات متحده فعاليت می کند، یادآوری کرد که درياسالار مايکل مولن حمله نظامی احتمالی اسرائيل به ایران را گامی خطرناک دانسته که می تواند چالش های جديدی درمنطقه بوجود آورد و اين منطقه بی ثبات را بی ثبات ترکند.»


درياسالار مولن سه روز پس از ديدار دو روزه خود از اسرائيل و گفت و گوهايش با نخست وزير، وزير دفاع و ریيس ستاد کل ارتش اسرائيل اين ديدگاه را بيان کرد.


« درياسالار مايکل مولن در سفر هفته گذشته خود به اسرائيل، قاطعانه به مقامات اين کشور گفت، چراغ سبزی از سوی آمريکا برای حمله نظامی به پايگاه های اتمی ايران در کار نيست.»
آنتونی کوردسمن، تحلیلگر و از مشاوران سناتور جان مک کین

پروفسورکوردسمن در سخنرانی در مرکز مطالعات امنيت ملی اسرائيل نيز درتل آويو، گفت: «درياسالار مولن بيهوده به اسرائيل نيآمده بود. او پيامی روشن داشت؛ و آن اينکه چراغ سبزی در کار نيست و در صورت اقدام اسرائيل به حمله به پايگاه های هسته ای ايران، اسرائيل از ياری آمريکا برخوردار نخواهد شد.»


آنتونی کوردسمن می گويد: «درياسالار مولن ديدگاه های دولت واشینگتن – و از جمله جورج بوش را بيان می کرد که با مواضع نهاد امنيت ملی ايالات متحده همآهنگی دارد، و تعريف دقيقی ازسياست های آمريکا درمذاکرات مولن با مقامات اسرائيلی مطرح شد.»


پروفسور کوردسمن می گويد: «ریيس جمهوری، وزير دفاع و ریيس ستاد کل ارتش به اتفاق گفته اند که ما درحال حاضر راهکار ديپلماتيک را بر می گزينيم تا فشار لازم به ايران برای تعليق غنی سازی اورانيوم به عمل آيد.»


آنتونی کوردسمن گفت: «هنگامی که ریيس ستاد کل ارتش آمريکا نيز اين سخنان را بطور روشن درديدارهای خود با افسران بلند پايه آمريکایی درنشست های پنتاگون بيان می کند، مسلم است که اين اظهارات نمی تواند بدون پشتوانه و موافقت کاخ سفيد بيان شود.»


کوردسمن درسخنرانی های خود تاکيد کرده که اين نظر کاخ سفيد تا سال ۲۰۰۹ بعد از تشکيل دولت جديد آمريکا در پی انتخابات رياست جمهوری آن کشور، تغيير نخواهد کرد.


منشه امير: «بمب اتم برای رهبری جهان اسلام»


در همین حال، منشه اميرتحليلگر ايرانی زاده اسرائيلی و ریيس پيشين بخش فارسی راديو اسرائيل درمصاحبه هایی با دو پايگاه خبری اينترنتی انگليسی و عربی درخاورميانه، درباره توان نظامی اسرائيل و ايران اظهار نظر کرد.


«سوريه و حزب الله در ورود به عرصه جنگ برای دادن ياری به ايران شديدا محتاط خواهند بود زيرا می دانند که حمله آنها به منافع آمريکا و هم پيمانانش، مانند حمله به اسرائيل نيست.»
منشه امیر، تحلیلگر و رییس پیشین بخش فارسی رادیو اسرائیل

منشه امير درمصاحبه با پايگاه خبری عربی «ايلاف» با «اطمينان به اينکه جمهوری اسلامی ايران بمب اتم را برای رسيدن به مقام رهبری جهان اسلامی» می خواهد، گفت، پاکستان نيز ازدهه نود ميلادی بمب اتمی دارد اما پاکستان ادعایی برای رهبری جهان اسلام ندارد.


منشه امير اظهارنظر کرد که «تهديدهای جنگی جمهوری اسلامی ايران پشتوانه ندارد».


وی به پايگاه «ايلاف» می گويد: «توان نظامی جمهوری اسلامی ايران قادر به رويارویی جدی با اسرائيل نيست و مسلم است که يارای برابری با ارتش آمريکا را نيزندارد. برای مثال، جنگنده های نيروی هوایی ايران، ازقبيل اف- ۴، اف- ۵، اف- ۱۴ به تجهيزات الکترونی پيشرفته مجهزنيست و جنگنده هایی بسيار کهنه هستند درحاليکه ارتش اسرائيل بيش از پانصد فروند جنگنده های پيشرفته اف- ۱۵ و اف-۱۶ دارد که اسرائيل، خود نيز پيشرفته ترين تجهيزات را درآن کارگزاری کرده است. هواپيماهای جنگی ايران نيز که ساخت روسيه هستند، توان رويارویی با ناوگان دريایی آمريکا را نخواهند داشت.»


منشه امير درگفتگو با «ايلاف» ابرازعقيده می کند که «اگر جنگی در گيرد، به عمليات هوایی و دريایی محدود است و بعيد است که موشک های شهاب -۳ ايران نيز بتوانند سرنوشت جنگ را به سود ايران عوض کنند. بنابراين، نيروی بزرگ زمينی ايران به کارنخواهد آمد.»


منشه امير ابراز نظرمی کند که «سوريه و حزب الله در ورود به عرصه جنگ برای دادن ياری به ايران شديدا محتاط خواهند بود زيرا می دانند که حمله آنها به منافع آمريکا و هم پيمانانش، مانند حمله به اسرائيل نيست.»


منشه امير می گويد: «سوريه اکنون در مسيرمذاکرات با اسرائيل گام برمی دارد و تجربه نشان داده که سوريه بخاطر منافع خود، خطرجدی نخواهد کرد. حماس نيز تنها می تواند راکت های کوتاه برد شليک کند که اگراسرائيل بخواهد جواب قاطعی بدهد، آنرا مهارخواهد کرد و قيمت سنگينی ازحماس خواهد گرفت.»


زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG