لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۰۷:۱۰

آشيانه‌های انفجار در پارچين با چه هدفی ساخته شده‌اند؟


يک تصوير ماهواره ای ديگر از مرکز نظامی پارچین که متعلق به ماه مارس سال ۲۰۰۰ است.

«موسسه علوم و امنيت بين المللی» در گزارش تازه ای با عنوان « تصاوير ماهواره ای از آشيانه های انفجار در مرکز نظامی پارچين و دليل ساخته شدن اين آشيانه ها » يادآوری می کند که در گزارش قبلی اين مرکز پژوهش های راهبردی که ۱۳ مارس انتشار يافت وجود چنين آشيانه هايی اعلام شد. مرکز نظامی پارچين جزو تاسيساتی است که آژانس بين المللی انرژی اتمی به شدت خواهان بازديد و بازرسی از آن است.

به دنبال انتشار گزارش قبلی خود « موسسه علوم و امنيت بين المللی » توانسته است يک تصوير ماهواره ای ديگر نیز از اين مرکز نظامی به دست آورد که متعلق به ماه مارس سال ۲۰۰۰ است. دراين تصوير ديده می شود که پی و زيربنای اين آشيانه های انفجار در آن زمان ساخته شده بودند ولی خود اتاقک انفجار هنوز روی اين پی قرار داده نشده بود.

براساس اطلاعات آژانس بين المللی انرژِی اتمی این آشيانه در سال ۲۰۰۰ ساخته شده و برای انجام انفجارهای آزمايشی به قدرت ۷۰ کيلوگرم مواد منفجره بسيار قوی طراحی شده است. تصاوير ماهواره ای بعدی که از سال ۲۰۰۴ به اين سو گرفته شده ساختمان و محوطه ای را که اين محفظه انفجار در آن قرار دارد به خوبی نشان می دهند.

کارشناسان اين موسسه پژوهشی تاکيد دارند که سئوال مهم اين است که چه نوع آزمايشی مربوط به برنامه های هسته ای ايران در تاسيسات پارچين انجام شده است. آژانس بين المللی انرژی اتمی در گزارش نوامبر سال ۲۰۱۱ به شواهدی اشاره می کند که نشان می دهد ايران در فاصله سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ انفجارهای آزمايشی نيرومندی را در اين تاسيسات انجام داده است که احتمال دارد با توسعه برنامه های هسته ای در ارتباط بوده اند.

يک مقام ارشد دولت آمريکا به شبکه خبری « سی ان ان » گفت که آمريکا از انجام انفجارهای قوی در اين تاسيسات اطلاع دارد . استفاده از يک چنين آشيانه هايی امکان می دهد که از پخش موادی که نشان دهنده وقوع انفجار بوده جلوگيری شود. تا جاييکه از اطلاعات علنی می توان نتيجه گرفت نه آژانس بين المللی انرژی اتمی و نه دولت آمريکا هيچيک ادعا نمی کنند که اين انفجارهای آزمايشی بعد از سال ۲۰۰۴ انجام شده است.

هرچند آژانس بين المللی انرژی اتمی شواهدی در دست دارد که نشان می دهد از اين آشيانه برای انجام آزمايش های هيدروديناميک استفاده شده ولی اين قبيل آزمايش ها به نسبت آزمايش های سرد ابعاد محدودی دارند. آزمايش‌های انفجاری سرد معمولا در فضای باز انجام شده و قدرت آن بسيار فراتر از آن چيزی است که آشيانه موجود در مرکز پارچين بتواند آن را تحمل کند.

آژانس بين المللی انرژی اتمی از دولت ايران خواسته که از اين بخش از تاسيسات پارچين بازديد کند تا بر آن اساس بتواند تعيين کند که دقيقا انفجارهای آزمايشی که در آنجا صورت گرفته با برنامه پیشبرد جنگ‌افزار هسته ای در ارتباط هستند يا نه . دولت ايران در اصول با بازرسی آژانس از اين تاسيسات موافقت کرده ولی برای انجام اين کار شروطی تعيين کرده است که مورد قبول آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار نگرفته اند.

پژوهشگران « موسسه علوم و امنيت بين المللی» در پايان اين گزارش تاکيد می کنند که بايد از خواست آژانس برای بازرسی بی قيد و شرط از اين تاسيسات حمايت کرد چون به شفافيت بيشتر در مورد برنامه های هسته ای ايران و تعیین احتمال یا عدم احتمال وجود عناصر تسليحاتی در اين برنامه ها کمک خواهد کرد.

صفحه ویژه جام جهانی ۲۰۱۸

XS
SM
MD
LG