لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ تهران ۱۵:۳۸

زندگی در مناطق سبز بر ميزان تحرک تاثیری ندارد


تحقیقات جدید نشان می دهد که برای ورزش و فعالیت بدنی نیازی به فضای سبز نیست.(عکس: AFP)


تحقيقات تازه در هلند نشان می دهد که زندگی در مناطق و فضاهای سر سبز به معنی آن نيست که ساکنان آن نسبت به مردم شهر نشين تحرک بيشتری دارند.


بر اساس اين تحقيقات، زندگی در نقاط سر سبز بر ميزان تحرک افراد در زمان وقت اضافی شان تاثير کمی دارد يا اساسا تفاوتی در آن ايجاد نمی کند.


اين گزارش می گويد: «مردمی ساکن در نزديکی این مناطق، چه در نقاط شهری و چه روستا، که اقدام به پياده روی يا دوچرخه سواری می کنند، غالبا کمی بيش از ديگر ساکنان برای ورزش وقت می گذارند.»


تحقيقات جديد در اين زمينه از سوی پژوهشگران هلندی انجام شده و در يک نشريه مربوط به سلامتی به چاپ رسيده است.


يولندا ماس، از پژوهشگران موسسه «نيول» در اوترخت هلند با تشريح نتايج به دست آمده می گويد: «ما متوجه شديم که هيچ رابطه ای و يا اصولا رابطه بسيار کمی بين فضاهای سبز و فعاليت بدنی وجود دارد. مردم دارای فضاهای سبز بيشتر، در تعطيلات خود، اغلب کمتر پياده روی و دوچرخه سواری می کنند.»


بر اساس اين تحقيقات، «افرادی که ۲۰ درصد فضای سبز دارند در زمان تعطيلات خود حدود ۲۵۰ دقيقه در هفته اقدام به پياده روی می کنند که در مقايسه با کسانی که ۸۰ درصد فضای سبز دارند و ۱۸۰ دقيقه پياده روی می کنند، کمی بيش از يک ساعت است.»


برای تفاوت بالا اين گونه نتيجه گيری شده است که ساکنان مناطق کمتر شهری، نياز بيشتری به ماشين برای خريد، رفتن به مدرسه و پزشک احساس می کنند.


تحقيقات ياد شده که نتيجه آمارگيری از پنج هزار نفر در سراسر هلند است همچنين ارزيابی می کند: «ميزان سرانه ورزش در اين کشور که ۳۰ دقيقه در روز است برای افراد ساکن در مناطق سر سبز نيز وضعيت مشابه ای دارد و در اين زمينه تفاوت چندانی وجود ندارد.»


يولندا ماس می گويد: «يک برداشت مهم از اين تحقيق آن است که وقتی شما به ميزان دسترسی به فضای سبز نگاه کنيد متوجه می شوید که مردم اين مناطق فعاليت بدنی بيشتری ندارند.»


وی افزود: «اين مطالعه نشان می دهد که شما واقعا نيازی به فضای سبز نداريد.»


انتخاب سردبیر

XS
SM
MD
LG