لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۴:۳۹
دهها هزار نفر از شهروندان اسراييل همراه با آفريقايی های مهاجر به اين کشور روز شنبه هفتم دی با برگزاری تظاهرات در تل آويو با ابراز حمايت از جويندگان خارجی کار خواهان آن شدند که دولت اسراييل از اخراج و دستکم از حبس اين افراد دست بکشد.

تظاهرات اسراييلی ها با برنامه ريزی از سوی سازمان های دفاع از جويندگان کار و گروههای چپ اين کشور در ميدان «رابين» تل آويو برگزار شد.

تظاهرکنندگان سياست های دولت کشور خود را که با افزايش شمار جويندگان خارجی کار به حبس آنها در شرايط نامناسب و در بيابان های جنوب اسراييل اقدام می کنند محکوم کردند.

به گزارش رسانه های اسراييل در ميان تظاهرکنندگان شمار چشمگيری از آفريقايی های جويای کار که در سالهای اخير به اسراييل رخنه کرده اند ديده می شدند.

بنوشته وبسايت وای.نت جويندگان اهل کشورهای آفريقايی می گفتند که بازگرداندن آنها به کشورشان زندگی را برايشان «خطرناک» خواهد کرد.

يکی از اين جويندگان که وبسايت وای.نت او را با نام کوچک «محمد» معرفی کرده است گفته است که سودان شمالی و جنوبی در دو سال اخير «مکان خطرناک تری برای زندگی هستند».

«ابراهيم» جويای کار ديگری از کشور «اريتره» در شمال آفريقا به وای.نت گفته است که کشور زادگاهش دستخوش بحران سياسی «سختی» است و «راه بازگشت برای او و بسياری ديگر مانند او مسدود است».

بسياری از جويندگان کار از کشورهای شمال آفريقا با استفاده از هرج و مرجی که در دو سال اخير بر کشور مصر حاکم بوده است خود را از صحرای مصری «سينای» به جنوب اسراييل رسانده اند.

به گزارش رسانه های اسراييل دولت اين کشور در ماههای اخير دستور داده است که جويندگان خارجی کار در دو بازداشتگاه جديد با نام های «ساهرونيم» و «خولوت» زندانی شوند.

دو بازداشتگاه يادشده ماه گذشته درصحرای جنوبی در «نقب» مورد بهره برداری قرار گرفتند.

ادامه سخت گيری با مهاجران آفريقايی در حالی است که شماری محدود از آنها دو هفته پيش نيز در برابر دفتر نخست وزيری اسراييل تظاهرات کرده بودند.

نهادهای ناظر بر اجرای کنوانسيون های بين المللی حمايت از کارگران و پناهجويان همواره از دولت اسراييل خواسته اند که از اخراج اين نگون بختان خودداری کند.

اما اکثر احزاب راستگرا و مذهبی اسراييل که در دولت اين کشور سهيم هستند افزايش شمار آفريقايی های پناهجو يا جويای کار در اسراييل را مشکلی بزرگ در حد «موضوع امنيتی» تلقی کرده و خواهان اخراج بی ملاحظه آنها هستند.

در همين حال سازمان های چپ و حزب اوپوزيسيون کارگر اسراييل رويه بازداشت و اخراج اين جويندگان کار را به زيان وجهه اين کشور می دانند.

اما نتانياهو در روزهای گذشته گفته بود دولت او «به همان ميزان که برای پاسداری از مرزهای امن خود مصمم است برای مقابله با نفوذی هايی نيز که قوانين اسراييل را نقض می کنند عزم جدی دارد».

دولت اسراييل از پس از تشکيل کشور سودان جنوبی شمار زيادی از جويندگان کار را که اهل اين بخش از سودان بودند با هواپيما به زادگاه خود برگرداند. سياستی مشابه نيز در قبال برخی از جويندگان اهل اريتره درپيش گرفته شد اما باز گروههای ديگری از پناهجويان راه اسراييل را در پيش می گيرند.

اکثر جويندگان خارجی کار در حومه جنوبی تل آويو بيتوته می کنند که شکل گيری اين تجمع ها در دو سال گذشته مورد اعتراض زياد ساکنان اين بخش از شهر اصلی اسراييل قرار گرفته است.

رسانه های اسراييل گزارش دادند که تظاهرات شنبه شب تل آويو بدون درگيری خاصی به پايان رسيد ولی نيروی پليس برای مقابله با حوادث احتمالی مستقر شده بود.
XS
SM
MD
LG