لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ تهران ۰۸:۵۱

طرح ضربتي رئيس جمهوري اسلامي براي مبارزه با بيكاري


فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) در مراسم روز جهاني كارگر كه شنبه چهارم مه در مجموعة ورزشي آزادي تهران برگزار شد، محمد خاتمي رييس جمهوري اسلامي از تهية يك طرح ضربتي، توسط دولت، براي مبارزه با بيكاري خبر داد. اين طرح با امضاي وزير كار و امور اجتماعي، وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس كل بانك مركزي و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي فراهم آمده و رييس جمهوري اميدوار است پس از به تصويب رسيدن آن در هيئت دولت، صد ها هزار اشتغال فوري به وجود آيد. چگونه؟ محمد خاتمي از ورود در جزييات طرح ضربتي خود داري ميكند با اين سخن كه «چون نمي خواهم وعده دهم، بيش از اين چيزي نمي گويم». با اين حال با تكيه بر داده هاي پراكنده، مي توان دستكم علت وجودي اين طرح ضربتي، و جهتگيري هاي اصلي آن را، البته به گونه اي مبهم، حدس زد. دادة اصلي، كه سرچشمة همة نگراني ها است، البته اوجگيري كاملا محسوس نرخ بيكاري، و چشم انداز آن است. طهماسب مظاهري، وزير امور اقتصادي و دارايي، هشدار ميدهد كه در صورت تداوم وضعيت كنوني، شمار بيكاران تا پايان برنامة پنجسالة سوم (1383) به پنج ميليون نفر خواهد رسيد، اما بر پاية ارزيابي بعضي از محافل مستقل لشكر بيكاران هم اكنون با پنج ميليون نفر فاصلة زيادي ندارد و تا پايان برنامة پنجسالة سوم، حدود سه سال ديگر، از شش ميليون نفر هم خواهد گذشت، معادل بيست و هفت در صد جمعيت فعال. مي توان در بارة اين ارقام ساعت ها مجادله كرد، ولي در اصل مسئله ترديدي نيست و آن شرايط فوق العادة حاكم بر بازار كار ايران است. در اين شرايط دولت خاتمي نمي تواند دست روي دست بگذارد و ناكامي خود و هوادارانش را در جبهة سرنوشت ساز اشتغال، محتوم بداند. «طرح ضربتي» مورد اشارة رييس جمهوري گويا بر پاية ارزيابي شماري از محافل كارشناسي جمهوري اسلامي، از جمله «مركز پژوهش هاي مجلس»، فراهم آمده است. بر پاية اين ارزيابي، اوجگيري كنوني نرخ بيكاري ايران البته از ضعف هاي ساختاري اقتصاد به ويژه كمبود سرمايه گذاري منشأ ميگيرد، ولي آهنگ بسيار سريع اين اوجگيري ناشي از انفجار جمعيت كشور در دهة 1360 خورشيدي است. انبوه متولدين دهة مورد نظر اكنون به بازار كار ايران هجوم آورده اند، ولي اين تهاجم در سه چهار سال آينده از نفس مي افتد و بعد از آن نياز به ايجاد فرصت هاي شغلي به حالت عادي باز ميگردد. اين دور‌ة اضطراري، بر پاية همان ارزيابي، به ابتكار هاي ضربتي نياز دارد مانند فراهم آوردن تسهيلات ويژه براي كارآفرينان، ايجاد انواع دوره هاي آموزش تخصصي تا جوانان به جاي وارد شدن به بازار كار، فعلا به تحصيل ادامه دهند، آماده كردن شرايط براي دستيابي سازمان يافتة بيكاران به بازار بين المللي كار و غيره… محمد خاتمي در مراسم روز گذشته از ضرورت ايجاد يك ميليون فرصت شغلي در سال سخن گفت. آيا طرح ضربتي او مي تواند به اين نياز پاسخ دهد؟

محمد خاتمي رييس جمهوري اسلامي ايران شنبه چهاردهم ارديبهشت ماه گفت دولت او سرگرم تهية يك طرح ضربتي براي فراهم آوردن صد ها هزار اشتغال فوري است. براي مطالعه گزارش راديوآزادي در باره طرح ضربتي رييس جمهوري براي مبارزه با بيكاري، دگمه متن فارسي را كليك بزنيد.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG