لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۵۰

استفاده ابزاري دو جناح حكومت از ارزش ها و اصلاحات، از ديد يك تحليلگر


(rm) صدا |
مهدي كروبي، رئيس مجلس شوراي اسلامي، در انتقاد از عملكرد هر دو جناح جمهوري اسلامي، آنها را متهم به استفاده از ابزاري ارزش ها و اصلاحات متهم كرد. مهندس محسن سازگارا، تحليلگر سياسي و مديرمسئول چند روزنامه تعطيل شده، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد صحبت هاي اخير كروبي را مي شود صحبت هاي نسبتا هوشمندانه اي ارزيابي كرد و ناشي از اين است كه ايشان با فراستي بيشتر از ساير آقايان فهميده اند كه بحران ناكارآمدي كه گريبان نظام جمهوري اسلامي را گرفته است در اين دعواهاي ظاهرا بي پايان حل نمي شودو به جائي نمي رسد. وي مي افزايد دو طرفي كه پنج سال است مي كوشند نظام جمهوري اسلامي را اصلاح كنند، يكي با قرائت توسعه سياسي و جامعه مدني و آزادي هاي فردي و مثالهم و ديگري با قرائت مبارزه با فقر و تبعيض و فساد، هيچكدام توفيقي به دست نياوردند و هريك ديگري را به ايجاد مشكل مي كند. وي مي افزايد: هر دو طرف درست مي گويند و هردو طرف متوجه شده اند كه براي حل مشكلات حكومت و مردم بدست نياوردند. وي مي افزايد: امثال كروبي توجه كرده اندكه مسير فعلي راهي به حل مشكلات باز نمي كند.
XS
SM
MD
LG