لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۵۰

انتشار گزارش استراتژِي ملي آمريکا براي مبارزه با تروريسم


(rm) صدا |
گزارش استراتژِي ملي آمريکا براي مبارزه با تروريسم انتشار يافت . در اين گزارش آمده است که حملات تروريستي 11 سپتامبر اقدامي جنگي عليه ايالات متحده و متحدان اين کشورو عليه انديشه جامعه متمدن و هيچ آرماني تروريسم را توجيه نمي کند. دشمن يک شخص يا رژيم سياسي و محققا يک دين نيست. بلکه دشمن تروريسم است. خشونتي عمدي و از پيش تدارک شده عليه هدف هاي غير رزمي توسط گروه ها و عوامل زير زميني و غير قانوني. در گزارش استراتژي ملي مبارزه با تروريسم آمده است که مبارزه با تروريسم بين المللي با هر جنگ ديگري در تاريخ ما متفاوت است ما بايد با شبکه هاي بين المللي تروريستي و همه کساني که از پوشش هاي آنها براي گستردن ترس در سراسر جهان حمايت مي کنند با تمامي وسائلي که در اختيار داريم بجنگيم. هدف ما زماني تامين خواهد شد که آمريکاييان و ساير مردم متمدن در سراسر جهان بتوانند زندگي خود را عاري از ترس ناشي از حملات تروريستي انجام دهند. بنابر اين مبارزه با تروريسم و امن ساختن آمريکا از حملات تروريستي آتي در صدر اولويت هاي ما است. در گزارش استراتژي ملي براي مبارزه با تروريسم آمده است که مبارزه با تروريسم و مشخص کردن و خنثي کردن تهديد ها قبل از رسيدن به مرز هاي ما استوار است. با حملات مداوم و حصول اطمينان از اينکه تروريست ها محلي براي اختفا ندارند. ما حوزه عمليات ها را کوچک و توانايي هاي سازمان هاي آنها را تحليل مي دهيم و در صدد جلب حمايت بين المللي براي مبارزه با تروريست خواهيم بود و اگر ضرورت يابد براي دفاع از خود از هرگونه عمل پيشگيرانه در برابر تروريسم به منظور جلوگيري از وارد ساختن آسيب به مردم و کشورمان در اقدام تنها و يکجانبه نيز ترديد نخواهيم کرد.اين گزارش مي گويد سلاح هاي انهدام جمعي تهديدي جدي و مستقيم را متوجه ايالات متحده و تمامي جامعه بين المللي ساخته است و احتمال اينکه يک سازمان تروريستي از سلاح هاي شيميايي ، ميکروبي ، راديولوژيکي يا اتمي استفاده کند بصورت قابل ملاحظه اي افزايش يافته است. هدف اصلي و اساسي بايد جلوگيري از بدست آوردن يا ساخت سلاح هاي انهدام جنگي توسط تروريست ها باشد که آنها را قادر خواهد ساخت بدترين اهداف خود را جامه عمل بپوشاند گزارش مي گويد مقصود استراتژي ملي بازداشتن عمليات تروريتي به ايالات متحده شهروندان و تاسيسات اين کشور و دوستان و محتدان کشور در سراسر جهان است . ايالات متحده و شرکاي اين کشور با حمله به پناهگاه ها، رهبري، فرماندهي و کنترل و ارتباطات و منابع مالي سازمان هاي تروريستي جهاني اين سازمان هاي تروريستي را شکست خواهند داد. ما با حصول اطمينان از اينکه ساير کشور ها مسووليت هاي خود را براي اين اقدام بين المللي در محدوده حاکميت خود خواهند پذيرفت تروريست ها را از امکانات دولتي و داشتن پناهگاه محروم خواهيم ساخت. در مواردي که کشور ها مايل به اين امر نباشند ما براي مقابله با تهديدي که ايجاد مي کنند قاطعانه عمل خواهيم کرد و سرانجام آنها را وادار خواهيم ساخت که حمايت از تروريسم را کنار بگذارند. در گزارش استراتژي ملي دولت پرزيدنت بوش آمده است که ايالات متحده و شرکاي اين کشور افراد، کشورهاي حامي و شبکه هاي انتقالي را که تروريسم امکان توسعه و گسترش مي دهندهدف قرار خواهد گرفت. تاريخ مبارزه با تروريسم نشان مي دهد که بهترين راه براي شکست تروريسم منزوي ساختن و محلي ساختن عمليات آن و سپس انهدام آن از طريق مداوم و شديد است. جلوگيري از اينکه گروه هاي تروريستي به تکنولوژي بخصوص تکنولوژي سلاح هاي انهدام جمعي دست يابند يکي از بالاترين اولويت هاي ماست . گزارش استراتژي ملي در محروم ساختن تروريست ها از حمايت کشورهاي حامي تروريسم وحاوي پناهگاه تاکيد فراوان مي گذارد و مي گويد هنگامي که کشور ها از انجام تعهدات بين المللي خود براي خودداري از حمايت تروريست ها و دادن پناهگاه شانه خالي مي کنند ايالات متحده با همکاري متحدان و دوستان خويش و اگر لازم باشد با اقدام مستقل گام هاي بازم را بر خواهد داشت تا آن کشورها را متقاعد سازد که بايد سياست هاي خود را تغيير دهند. گزارش استراتژِي ملي آمريکا براي مبارزه با تروريسم انتشار يافت . در اين گزارش آمده است که حملات تروريستي 11 سپتامبر اقدامي جنگي عليه ايالات متحده و متحدان اين کشورو عليه انديشه جامعه متمدن و هيچ آرماني تروريسم را توجيه نمي کند. دشمن يک شخص يا رژيم سياسي و محققا يک دين نيست. بلکه دشمن تروريسم است. خشونتي عمدي و از پيش تدارک شده عليه هدف هاي غير رزمي توسط گروه ها و عوامل زير زميني و غير قانوني. در گزارش استراتژي ملي مبارزه با تروريسم آمده است که مبارزه با تروريسم بين المللي با هر جنگ ديگري در تاريخ ما متفاوت است. هدف ما زماني تامين خواهد شد که آمريکاييان و ساير مردم متمدن در سراسر جهان بتوانند زندگي خود را عاري از ترس ناشي از حملات تروريستي انجام دهند. بنابر اين مبارزه با تروريسم و امن ساختن آمريکا از حملات تروريستي آتي در صدر اولويت هاي ما است.
XS
SM
MD
LG