لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۴۰

ممانعت جمهوري اسلامي از تماس هيات اعزامي حقوق بشر سازمان ملل با زندانيان سابق


(rm) صدا |
همايون مجد (راديوفردا) نخستين گروه بين المللي كارشناسان كميسيون حقوق بشر سازمان ملل كه بعد از هفت سال از ايران وارد ايران شده، هنوز با هيچ يك از شاكيان شاخص از نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي ديدار و گفتگو نكرده است. اين گروه قرار است 12 روز در ايران بماند و از جمله، از زندان هاي جمهوري اسلامي بازديد كند و شاكيان از نقض حقوق بشر در ايران به گفتگو بنشيند. تاكنون كه سه روز از سفر اين كارشنان مي گذرد، ديدارهاي آنها محدود بوده است به ديدارهائي با مسئولان جمهوري اسلامي. مدافعان حقوق بشر اعلام كردند كه شاكيان از نقض حقوق بشر در ايران، با كارشنان ياد شده مي توانند با هيات ياد شده در محل اقامت آنها در هتل لاله تهران تماس بگيرند. اما شماري از همين شاكيان مي گويند تاكنون دسترسي به كارشناسان حقوق بشر در هتل لاله تهران امكان نداشته است. اميرمصدق كاتوزيان و گزارش ويژه راديوفردا در همين زمينه. اميرمصدق كاتوزيان (راديوفردا): ماموريت هيات اعزامي حقوق بشر سازمان ملل بررسي وضعيت بازداشت شدگان در ايران است. بخشي از ماموريت اين هيات نيز بازديد از زندان هاي تهران و چند شهر ديگر اعلام شده است. امروز در بعضي از سايت هاي خبري فارسي زبان اين خبر انعكاس پيدا كرد كه در چند روز گذشته هيات مذكور از زندان اوين ديدار كرده است. اما دكتر عبدالكريم لاهيجي، نايب رئيس فدراسيون جهاني مجامع دفاع از حقوق بشر، مقيم پاريس، كه پيش از سفر هيات ياد شده به ايران، با اعضاي آن در تماس بود، مي گويد نمي تواند اين خبر را تائيد يا تكذيب كند. دكتر عبدالكريم لاهيحي: ما مي دانيم كه قرار است اينها با هيات نمايندگي ايران در ژنو اين بوده است كه اينها از زندان اوين بازديد كنند اما اينكه آيا در روز گذشته اين بازديد صورت گرفته است يا نه، ما تا كنون خبري نداريم. ا.م.ك: هدف ديگر هيات يادشده بررسي وضعيت زندانيان كنوني است. زندانياني مانند احمد باطبي كه در جريان تظاهرات دانشجوئي در تيرماه سال 1378 به جرم در دست گرفتن پيراهن خونين يك دانشجوي ديگر بازداشت و محاكمه غيرعلني شد. در آن زمان گفته شد كه ماموران زندان در جريان ضرب وشتم، دندان هاي احمد باطبي را شكستند و چندي بعد از بازتاب خبر صدور حكم اعدام براي او، حكم او به 15 سال حبس تبديل شد. پدر او، محمد باقر باطبي، مي گويد هيات ياد شده تاكنون تماسي با وي نگرفته است. محمدباقر باطبي (پدر دانشجوي زنداني احمد باطبي): دو روز پيش كه رفته بودم پيشش، هنوز آن هيات نرفته بودند و صحبتي هم نبود كه اينها بروند آنجا. بعدها شنيدم كه قرار است بروند زندان و با اين بچه ام ملاقات كنندو خدا كند بروند. به هرجهت، من هم دسترسي به آنها ندارم و خودم مايلم كه يك ملاقاتي با اينها داشته باشم به خاطر همين نقض حقوقي كه شده است و بچه ام نه وكيلي داشت و نه از خودش دفاعي كرد. من تقاضا مي كنم يك بار ديگر، بارها و بارها تقاضا كرده ام كتبا و شفاهي، رفته ام پيش آنها، هيچكدام آنها جوابي نداده اند. من گفتم يك بار ديگر بايد محاكمه بشود و اعاده دادرسي بشود ولي هيچكدام جوابي نداده اند به ما و يكي از خواسته هاي من اين است و بچه من را مفت و مجاني چهارسال است انداخته اند در حبس و هيچكس هم جوابگو نيست. هيچ راهي هم نداريم. تمام راه هاي قانوني را به روي ما بسته اند و ما هيچ راهي نداريم و هيچكس هم جوابگو نيست و رفتار اوليه شان خيلي بد بود و بدترين شكنجه را شده و بدترين ضربه را اين بچه خورده و از نظر روحي هم جوان 20 ساله كه تاحالا همچه جائي را نديده بود، دچار مشكل شده و از نظر روحي ضربه خورده. ا.م.ك: خانواده دانشجويان ديگر نيز كه در وضعيت مشابه با احمد باطبي قرار داشتند، مثلا اكبر و منوچهر محمدي، دو برادر زنداني كه از سال 1378 در زندان به سر مي برند، و همچنين حشمت الله طبرزدي، از دانش آموختگان زنداني، مي گويند هيات سازمان ملل تماسي با آنها نگرفته. گفته اي كه دبير تشكيلات طيفي ديگر از دانشجويان ايران آن را تائيد مي كند. عبدالله مومني، سخنگوي دفتر تحكيم وحدت، منتخب علامه، بزرگترين تشكل انجمن هاي اسلامي دانشگاه ها: عبدالله مومني، سخنگوي دفتر تحكيم وحدت، منتخب علامه: دانشجويان به خاطر دفاع از حقوق دانشجويان زنداني، پيگير هستند كه ملاقاتي با هيات اعزامي داشته باشند. ا.م.ك: و اين را از چه طريقي مي خواهند سامان بدهند اين دانشجويان؟ عبدالله مومني: از طريق مراجع قانوني، كميسيون اصل 90 مجلس و برخي ديگر از نمايندگاني كه پيگير مسائل حقوق بشر هستند در ايران. دستگيري خودسرانه بيشتر مربوط به تظاهرات دانشجوئي در پي صدور حكم اعدام هاشم آغاجري و بعد از برنامه هاي منتسب به ايام 16 آذر بوده كه خيلي از دانشجوياني كه به صورت خودسر دستگير شدند، بعد از مدتي كه در زندان بودند، آزاد شدند و خيلي از آنها بر حسب اطلاعي كه والدين و اقوام و بستگان درجه يك آنها دارند، هنوز در زندان به سر مي برند. موضوع ملاقاتي كه ما خواهيم داشت، اعتراض به نحوه دستگيري ها و احضار هائي بود كه اغلب غير قانوني بود و هيچگونه مرجع يا نهاد رسمي مسئوليت اين بازداشت ها را نپذيرفته و برخي از دستگيري ها كه توسط مراجع رسمي صورت گرفته از نظر ما محل اشكال بوده و هيچگونه محمل قانوني نداشته دستگيري آنها. ا.م.ك.: عبدالله مومني، دانشجو در تهران. اما در ميان قلمزنان، عليرضا جباري، معروف به آذرنگ، نويسنده اي كه چندي پيش از آزادي، خانواده اش به علت عدم اطلاع از هويت نهاد بازداشت كننده و مجهول بودن مكان نگهداري او، خبر از ربوده شدن وي داده بودند، مي گويد چنانكه هيات ياد شده با وي تماس بگيرند، حرفهائي براي گفتن دارد. عليرضا جباري: سفر اين هيات مي تواند عامل مثبتي باشد در تعقيب وضع زندان ها و بهينه كردن وضع زنداني. مسلما ارتباط تنگاتنگي دارد با اوضاع زندان ها در داخل كشور به ويژه كه سال گذشته از شمار جاهائي كه مورد بحث كميسيون حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفته بود، ايران خارج شد و مجددا مورد بازديد قرار گرفتن مي تواند موثر و كارساز باشد. البته خوب در صورتي كه تماسي گرفته شود، بنده نظرات خود را خواهم گفت. البته طول زمان براي من مسئله بود و اينكه در انفرادي نگه داشته مي شدم براي من مسئله بود و كل داستاني كه به آن پرداختند در محدوده آنچه مي بايست باشد نبود و فراتر از آن بود و هميشه سعي بود كه اينها را از نوع بالاتري درجه بندي كنند كه اين خوب، براي من يك مقداري گران بود. ا.م.ك: به جز عليرضا جباري، در سال گذشته گفتگو از ناپديدشدن روزنامه نگاران ديگري به ميان آمد. روزنامه نگاري مانند سيامك پورزند، 72 ساله. احمد زيدآبادي، عضو هيات رئيسه انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران در مصاحبه با راديوفردا نام برخي ديگر از روزنامه نگاران بازداشت شده را بر مي شمرد. احمد زيدآبادي: بعد از ماجراي پورزند، روزنامه نگاران زيادي احضار شدند كه اينها الان هم در حوزه مطبوعات فعال نيستند و در آنجا بعضا با آنها برخورد هاي نامناسبي صورت گرفت. اما كساني مثل آقاي شمس الواعظين، لطيف صفري، عمادالدين باقي و اكبر گنجي كه الان در زندان است، مسعود بهنود، قوچاني و خود بنده كه در واقع به نحوي يا در منزل يا از طريق احضار، بازداشت شديم، شايد ظاهر قضيه به معني بازداشت خودسرانه نبوده اما نگه داشتن ماها مدتها در سلول هاي انفرادي و در عين حال بازداشت طولاني براي تحقيقاتي كه فقط به عقايد سياسي و مذهبي ما مربوط مي شد، و در عين حال، محدوديت هائي كه آنجا عليه ما اعمال مي شد و شدت عمل هائي كه گاهي در زندان صورت مي گرفت، خصوصا عليه خود من، كه به نظر مي رسد از حد متعارف خيلي شديد تر بود، اينها همه مسائلي بود كه نقض حقوق بشر تلقي مي شود. و در عين حال، كسان ديگري هم هستند، مثل آقاي عبدالله نوري، كه به علت انتشار روزنامه اش، مدتها زنداني بود، كديور، يوسف اشكوري كه هنوز در زندان است و آقاي اكبرين، كه به دليل مقالاتش مدتها بازداشت بودند و بسياري كسان ديگر كه الان من اسمشان يادم نمي آيد و تعدادشان خيلي زياد است اما اساسا نفس دستگيري و محروم كردن از اظهارنظر و حكم هاي سنگيني كه داده شده و بازداشت هاي طولاني همه جزو مسائلي است كه نقض حقوق بشر تلقي مي شود و خصوصا بازداشتي را كه شايد بشود آن را خودسرانه تلقي كرد، بازداشت عليرضا اشراقي (نويسنده روزنامه حيات نو) كه بعد از چاپ كاريكاتور در روزنامه حيات نو به وقوع پيوست و از سوي وزارت اطلاعات بازداشت شد و در زندان 209 زندان اوين كه مربوط به وزارت اطلاعات است نگهداري مي شود و تاكنون خبري از او درز داده نشده و قاعدتا شرايط خوبي نبايد باشد و مورد او بايد به شدت پيگيري شود و با خانواده اش تماس گرفته شود زيرا اشراقي از جمله روزنامه نگاراني است كه فعاليت سياسي هم مي كنند، نبود و كار حرفه اي و غيرسياسي انجام مي داد و اما به رغم اين، الان مدتهاست به علت اينكه متهم شده نيت مجرمانه داشته در حاليكه هيچگونه عمل مجرمانه اي اتفاق نيافتاده در بازداشت به سر مي برد و واقعا موجب نگراني جامعه مطبوعاتي و همينطور خانواده اش شده كه اين هم به طور اخص بايد دنبال شود. قاعدتا، اگر امكان ديدار با هيات ويژه سازمان ملل باشد، همه اين موارد را كه گفتم، مي توان با آنها مطرح كرد، شايد تاثير گذار باشد. ا.م.ك: به جز روزنامه نگاران، نويسندگان و دانشجويان، در دو سال گذشته رفتار قوه قضائيه با شماري از اعضاي نهضت آزادي و اعضاي ائتلاف ملي - مذهبي نيز كه در دو موج گسترده بازداشت و متهم به براندازي شدند، هدف انتقاد مدافعان حقوق بشر قرار گرفته بود. يكي از اين بازداشت شدگان دكتر محمد ملكي است كه مي گويد ملاقات با هيات اعزامي حقوق بشر تنها درجلسه خصوصي مثمر ثمر خواهد بود. محمد ملكي در تهران: محمد ملكي (زنداني سابق از ائتلاف ملي مذهبي): من ديشب چند تن از دوستان را ديدم. دوستاني كه قرار است از طرف ملي - مذهبي ها و اين 15 نفري كه د زندان بودند و الان پرونده شان در جريان است و زير حكم هستند، 5 نفري ترتيب بدهند وملاقاتي با اينها (هيات اعزامي سازمان ملل) داشته باشند. اينكه در كجا و چگونه ما فكر مي كنيم اگر خود هياتي كه آمده بخواهند در هر حال ترتيب ملاقات ما را با آنها بدهند، بهتر هست. رفتن در مجلس و از طريق اصل 90 و با حضور عده اي و اينها مقداري مشكلاتي از نظر بازگو كردن بسياري ار حقايقي كه وجود دارد، ايجاد مي شود. بايد يك مقدار جنبه حضوري و خصوصي داشته باشد. در حضور مقامات مجلس رفتن و هي اين يكي و آن يكي نگاه كردن و آن يكي سرك كشيدن و اينكه اين را بگو و آن را نگو... چون ما تجربه اين بازي ها را در گذشته هم داشته ايم. من عرض مي كنم كه بهترين راه اين است كه آن هيات بخواهد كه از 5 نفر -- كه من اسم هاشان را هم مي گويم. بنده هستم، مهندس عزت الله سحابي، دكتر حبيب الله پيمان، هدا صابر و رضا عليجاني، اين پنج نفر مي توانند با اينها به هرترتيب كه خودشان صلاح مي دانند با ما تماس بگيرند، ما مسائلي را كه بر ما گذشته است (مي گوئيم). و مطمئن باشند، هم آن هيات و هم مقامات دولتي كه ما جز حقيقت چيزي نخواهيم گفت. ا.م.ك: اما عبدالكريم لاهيجي، در پاريس مي گويد به دليل ماهيت ويژه ماموريت هيات اعزامي حقوق بشر سازمان ملل، شاكيان نسبت به بازداشت ها بايد خود تلاش كنند با اين هيات در محل اقامت آن هتل لاله يا در دفتر سازمان ملل در تهران ديدار كنند. عبدالكريم لاهيجي: ما در نوشته تحليلي كه منتشر كرديم اشاره كرديم كه ماموريت اين هيات بازديد از زندان ها و گفتگو با زندانياني است كه در حال حاضر در زندان ها هستند به خاطر اينكه آنها نه اسامي كساني كه آزاد شده اند و نه آدرس و نشاني خانه هاشان را دارند و اصولا هم در ماموريت شان يك همچه موضوعي نيست اما چنانكه كساني در ايران و از جمله در تهران هستند -- كه به اعتقاد ما بسيارند -- كه در گذشته مورد بازداشت غيرقانوني قرار گرفته اند و به نحوه بازداشت شان و به نحوه زنداني بودن شان اعتراض دارند و مي گويند با آنها بدرفتاري شده، آنها مي توانند به اين هيات مراجعه كنند و اظهارات خود را بگويند و از اين جهت بود كه ما هم هتل محل اقامتشان (لاله) راگفتيم و هم گفتيم كه به دفتر برنامه ريزي سازمان ملل، UNDP ، مي توانند مراجعه كنند و در خواست خود را مطرح كنند. البته طي دو روز گذشته شكايت هاي بسياري از تهران به ما رسيده مبني بر اينكه شماره هاي تلفن هميشه مشغول است يا اينكه آن ور تلفن مي گويند اينها نيستندو ما هم بارها ديروز تماس گرفتيم و متاسفانه تلفن هاي هتل لاله مشغول بود و بنابراين راه ديگري نيست. يا خود اينها به هتل مراجعه كنند و آنجا بنشينند تا بالاخره اين هيات را ببينند يا به دفتر همكاري هاي سازمان ملل، يا ما شماره تلفن رئيس دفتر اين گروه را در ژنو مي دهيم شايد از آن طريق بتوانند پيامشان را به اينها برسانند. شماره تلفن ژنو به قرار زير است 41229179249 نخستين گروه بازرسان حقوق بشر سازمان ملل كه بعد از هفت سال از ايران ديدار مي كند، هنوز با هيچكدام از شاكيان شاخص از نقض حقوق بشر توسط جمهوري اسلامي ديدار و گفتگو نكرده است. احمدزيدآبادي، روزنامه نگار مي گويد بررسي بازداشت هاي غيرقانوني نويسندگان و روزنامه نگاران از سوي اين هيات ضروري است. محمد باقر باطبي، پدر دانشجوي زنداني احمد باطبي مي گويد مايل است در ديدار با اعضاي هيات از وضعيت پسر خود شكايت كند. عليرضا جباري مي گويد آماده است در باره بازداشت خود در زندان انفرادي به مدت 38 روز به اعضاي هيات اطلاع بدهد. محمد ملكي، فعال ملي مذهبي مي گويد پنج تن از 15 زنداني ملي مذهبي آماده اند اطلاعات خود را در باره بازداشت انفرادي در اختيار اعضاي هيات قرار دهند. عبدالكريم لاهيجي، فعال حقوق بشر در پاريس مي گويد شاكيان بايد به هتل لاله بروند و آنقدر آنجا بنشينند كه اعضاي هيات به هتل بروند تا با آنها ديدار كند. وي مي افزايد مقامات جمهوري اسلامي از ديدار شاكيان نقض حقوق بشر با اعضاي هيات ممانعت به عمل مي آورند و تلفن هاي هتل لاله مشغول است. متن كامل اين مصاحبه را با فشردن دگمه متن كامل مطالعه كنيد.
XS
SM
MD
LG