لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۱۳

دستگيري محسن سازگارا


(rm) صدا |
محمد محسن سازگارا از چهره هاي سرشناس اصلاح طلبان ايران ظهر سه شنبه توسط لباس شخصي ها دستگير و به محل نامعلومي انتقال داده شد. آقاي سازگارا اخيرا خواهان تغييرات بنيادي در قانون اساسي شده و از جمله نوشته است اصل چهارم قانون اساسي اصل کليدي و منعکس کننده تئوري اسلام گرايان مي باشد که فرض محوري شان اين است که خرد فردي و در نتيجه خرد جمعي بايد زير سقف برداشت شش نفر فقيه حکومتي از دين قرار گيرد. علي سجادي: محمد حسن سازگارا بنيانگذار سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مديرعامل سابق شرکت انتشاراتي جامعه روز، ناشر روزنامه هاي توس، نشاط ، جامعه و گلستان ايران که همگي توقيف شده اند روز سه شنبه توسط لباس شخصي ها دستگير شد. وحيد سازگارا فرزند محسن سازگارا به خبرگزاري دانشجويي ايران، ايسنا در رابطه با بازداشت پدرش گفت: نمي دانيم کدام مرکز يا نهاد آقاي سازگارا را دستگير کرده و به کجا برده است. وي افزود يکي از دوستان پدرم نيز به همراه او بود که از وضعيت او هم خبري نداريم. ماموران لباس شخصي آقاي سازگارا را حدود ظهر روز سه شنبه دستگير کرده و سپس او را به خانه اش برده و و فيلم ها، نوارها و کامپيوتر او را با خود برده اند. آقاي سازگارا نامه سرگشاده انتقاد آميزي خطاب به آيت الله خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي انتشار داده بود و در آخرين مقاله اي که در سايت اينترنتي خود به نام alliran با عنوان «اولين گام آخرين حرف» منتشر کرده خواهان تغييرات در قانون اساسي شده و رهبري آقاي خامنه اي، ولي فقيه را زير سوال برده است . آقاي سازگارا در اين مقاله نوشته است حاکميت اسلام گرايان نظامي به شدت ناکارآمد خلق کرده و در واقع شکستي همعه جانبه خورده است. وي همچنين از اصلاح طلبان دولتي که معتقدند اشکال از عدم اجراي قانون اساسي است انتقاد کرده ضمن متهم کردن آنها به «سست گامي و تذبذب» گفته است قانون اساسي تمام و کمال به اجرا در آمده و شايد تنها ده درصد پس و پيش در اجراي بندهايش باشد. و تاکيد کرده است که اجرا در آمدن اين قانون اساسي که خود مبتني بر تئوري اسلام گرايان است، مملکت را به شکل و شمايل فعلي رآورده است. وي ادامه داده است هر نوع اصلاحي در قانون اساسي بايد در جهت بي طرف ساختن دولت و نسبت به دين و ايمان و عقيده مردم و متکي بر به رسميت شناختن خرد نقاد و خود بنياد آحاد ملت و خرد جمعي باشد و اين يعني تغيير اصل چهارم قانون اساسي و ساير اصول مرتبط با آن. همين سخن را چند ماه پيش نيز اکبر گنجي نويسنده زنداني در کتابي از زندان که به نام «مانيفست جمهوري خواهي» انتشار داد بيان کرد و گفت نظام جمهوري اسلامي در ذات خود نمي تواند به ايجاد يک نظام مبتني بر دموکراسي بينجامد و دانه دموکراسي را نمي توان در مزرعه دين کاشت. محمد محسن سازگارا بنيانگذار سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، مديرعامل سابق شرکت انتشاراتي جامعه روز، ناشر روزنامه هاي توقيف شده توس، نشاط ، جامعه و گلستان ايران ظهر سه شنبه توسط لباس ماموران لباس شخصي دستگير و به محل نامعلومي منتقل شد. ماموران فيلم ها، نوارها و کامپيوتر او را نيز با خود برده اند. سازگارا نامه سرگشاده انتقاد آميزي خطاب به آيت الله خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي انتشار داده بود و در آخرين مقاله اي که در سايت اينترنتي خود به نام alliran منتشر کرد، خواهان تغيير قانون اساسي شد و رهبر جمهوري اسلامي را زير سوال برد. سازگارا در اين مقاله نوشت حاکميت اسلامگرايان، نظامي به شدت ناکارآمد خلق کرده و در واقع شکستي همعه جانبه خورده است. هر نوع اصلاحي در قانون اساسي بايد در جهت بي طرف ساختن دولت نسبت به دين و ايمان و عقيده مردم و متکي بر به رسميت شناختن خرد نقاد و خود بنياد آحاد ملت و خرد جمعي باشد و اين يعني تغيير اصل چهارم قانون اساسي و ساير اصول مرتبط با آن. چند ماه پيش نيز اکبر گنجي نويسنده زنداني در کتاب «مانيفست جمهوري خواهي» نوشت: نظام جمهوري اسلامي در ذات خود نمي تواند به ايجاد يک نظام مبتني بر دموکراسي بيانجامد و دانه دموکراسي را نمي توان در مزرعه دين کاشت.
XS
SM
MD
LG