لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۴۷

بحران عراق: سخنان نماينده جمهوري اسلامي در سازمان ملل


(rm) صدا |
روز سه شنبه نمايندگان کشورهاي عضو سازمان مل متحد که عضو شوراي امنيت نيستند،اجازه يافتند نظرات خود را در مورد مساله ي عراق اعلام کنند. محمد جواد ظريف نماينده ي ايران نيز يکي از سخنرانان بود، آقاي ظريف ضمن انتقاد به سياست آمريکا ، به شوراي امنيت هشدار داد و گفت حمله به عراق ضرورتا به نفع افراط گرايي خواهد بود. به ويژه اگر يک فرمانده ي نظامي آمريکايي اداره يک کشور اسلامي را به عهده بگيرد. آقاي ظريف گفت: دامنه بي ثباتي در منطقه و تزلزل در عراق در صورت بروز جنگ، فراتر از حد تصور ماست. آقاي ظريف گفت که کشور من به عنوان يکي از همسايگان عراق وضعيت اين کشور و تعهدش به خلع سلاح به موجب قطنامه ي شوراي امنيت را دنبال مي کند. ما مستقيما تجربه ي اين را داريم که در دهه 1980 قرباني سلاحهاي شيميايي بوده ايم. اقاي ظريف گفت امروز 12 سال پس از جنگ، هنوز آثار آن زخمها التيام نيافته است. دهها هزار سرباز معلول بازمانده از بمباران شيميايي عراق زندگي پر مشقتي را مي گذرانند. و هفته اي نيست که يک يا چند نفر از آنها بر اثر عوارض شيميايي جان خود را از دست ندهند. بنابراين ما در اين تضمين که سلاح شيميايي ديگر هرگز به کار گرفته نشود، منافع مستقيم داريم. آقاي ظريف در ادامه گفت از سوي ديگر دورنماي يک جنگ بي ثبات کننده در همسايگي ما کابوس مرگ و ويراني را پيش روي ما مي گذارد. دولت و ملت ايران بيش از هر چيزنگران فاجعه ي بشري است که بر اثرجنگ بر مردم عراق تحميل مي شود. سيل آوارگان جنگي هم که جاي خود دارد. عدم اطمينان به آينده ي عراق نيز کابوسي فراتر از مسائل ياد شده را پيش روي ما مي گشايد. آقاي ظريف گفت: با در نظر داشتن همه ي اين مسايل براي تحقق خواست جامعه بين المللي براي خلع سلاح عراق بدون توسل به نيروي نظامي بايد هرگونه اقدام لازم به عمل آيد. شرايط فعلي و چشم انداز يک جنگ خانمان برانداز بيش از هر زمان ديگر ايجاب مي کند که رهبري عراق کاملا و فعالانه با بازرسان تسليحاتي همکاري کند. آقاي ظريف گفت در حالي که روساي يازرسان تسليحاتي نشان مي دهند که قصد دارند به فعاليتهاي خود ادامه دهند براي متوقف کردن اين روند و شروع جنگ با همه ي پيامدهاي ويرانگر شناخته و ناشناخته اش دليلي وجود ندارد. نماينده ي ايران گفت: چشم انداز جنگ و انتصاب يک فرمانده نظامي آمريکايي در يک کشور عرب نتيجه اي جز بي ثباتي ندارد و سبب رشد افراطي گرايي مي شود. اشاره آقاي طريف به سخنان دانلد رامسفلد وزير دفاع آمريکا بود که روز جمعه ي گذشته گفته بود ايالت متحده نمي تواند اجازه دهد هفده قطعنامه شوراي امنيت ناديده گرفته شود و در اين زمينه عملا ما حمايت همه ي کشورهاي منطقه جز يک کشور را داريم که اشاره اي ضمني به ايران بود . آقاي ظريف ايالات متحده را به برخوردهاي دوگانه با قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل متهم کرد وگفت: دهها قطعنامه ي شوراي امنيت صراحتا خواستار تخليه سرزمينهاي عربي از نيروهاي اسرائيلي شده، به فراموشي سپره شده آنهم نه فقط براي هفته ها و ماهها بلکه براي دهه ها و نيازي نيست از تنها قدرت عمده اي که از اسرائيل حمايت کرده تا بتواند اراده بين المللي را تحقيرکند، نام ببريم. همين موضع مشکوک در مورد سلاحهاي کشتار جمعي هم به چشم مي خورد. رژيم بين المللي حاکم بر منع سلاحهاي کشتار جمعي در معرض داوري خودسرانه قرار گرفته و به رژيمهاي دوست اجازه داده شده در مسير دستيابي به چنين سلاحهايي حرکت کنند. تامين مواد شيميايي و ميكربي براي عراق در دهه 1980 که اسناد آن در حد گسترده اي موجود است و در واقع ريشه ي بحران کنوني است نمونه آشکار ديگري از اين سياست است. ناديده گرفتن زرادخانه هسته اي اسرائيل و ممانعت از خواست مجمع عمومي شوراي امنيت داير بر يک منطقه ي عاري از سلاحهاي کشتار جمعي در خاورميانه يک نمونه ي ديگر است. آقاي ظريف گفت ما نمي توانيم بپذيريم که اولويتهاي يک قدرت معيار کارآيي يا اعتبار سازمان ملل متحد باشد. وي گفت ما معتقديم هدف اصلي فراتر از خلع سلاح عراق است. ما به اوج روندي نزديک مي شويم که شامل حمله هاي پيشگيرانه و استفاده تاکتيکي از سلاح هسته اي عليه کشورهايي است که سلاح هسته اي ندارند. روز سه شنبه نمايندگان کشورهاي عضو سازمان مل متحد که عضو شوراي امنيت نيستند،اجازه يافتند نظرات خود را در مورد مساله عراق اعلام کنند. محمد جواد ظريف نماينده جمهوري اسلامي ايران نيز يکي از سخنرانان بود، آقاي ظريف ضمن انتقاد به سياست آمريکا ، به شوراي امنيت هشدار داد و گفت حمله به عراق ضرورتا به نفع افراط گرايي خواهد بود. به ويژه اگر يک فرمانده ي نظامي آمريکايي اداره يک کشور اسلامي را به عهده بگيرد. ما مستقيما تجربه ي اين را داريم که در دهه 1980 قرباني سلاحهاي شيميايي بوده ايم. اقاي ظريف گفت امروز 12 سال پس از جنگ، هنوز آثار آن زخمها التيام نيافته است. . وي گفت ما معتقديم هدف اصلي فراتر از خلع سلاح عراق است. ما به اوج روندي نزديک مي شويم که شامل حمله هاي پيشگيرانه و استفاده تاکتيکي از سلاح هسته اي عليه کشورهايي است که سلاح هسته اي ندارند.
XS
SM
MD
LG