لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۵۶

تلاش هفت كشور بزرگ صنعتي جهان براي مقابله با وخامت اوضاع اقتصادي جهان


(rm) صدا |
بيانيه نهايي نشست دو رو روزه وزيران دارايي هفت كشور بزرگ صنعتي جهان، كه شنبه شب در پاريس انتشار يافت، بر ضرورت تلاش مشترك اين كشور ها براي مقابله با وخامت احتمالي اوضاع اقتصادي جهان تأكيد ميكند. فريدون خاوند بررسي كوتاهي دارد در باره ي مهم ترين نكات اين بيانيه. به رغم شكاف آشكار ميان هفت كشور بزرگ صنعتي جهان بر سر بحران عراق، وحدت آنها بر سر چگونگي مقابله با بحران اقتصادي جهان همچنان پا بر جاست. اين پيام را مي توان به گونه اي تلويحي در بيانيه مشتركي يافت كه شنبه شب در پايان نشست دو روزه وزيران دارايي و روساي بانك هاي مركزي اين كشور ها در پاريس انتشار يافت. درونمايه اصلي اين بيانيه در واقع تأكيدي است بر اراده مشترك كشور هاي عضو «گروه هفت» براي مقابله جمعي با وخامت احتمالي اوضاع اقتصادي جهان در پي آنچه «ترديد هاي روز افزون ژئوپوليتيك» ناميده شده كه طبعا اشاره آشكاري است به بحران عراق. بيانيه مي افزايد كه گروه هفت به همكاري تنگاتنگ خود ادامه خواهند داد و اگر چشم انداز اقتصاد جهاني تيره شود، تصميم هاي مقتضي اتخاذ خواهند كرد. نكته مهم آنكه ويم ديزنبرگ، رييس بانك مركزي اروپا، در تأييد همين اراده شترك از امكان كاهش نرخ بهره در اين اتحاديه براي به حركت در آوردن چرخ هاي اقتصاد سخن گفت. بيانيه نهايي نشست پاريس همچنين بر اصلاحات ضروري ساختاري كه بايد در هر يك از مناطق بزرگ اقتصادي انجام بگيرد، تأكيد مي كند. درونمايه اصلي بيانيه مشترك هفت كشور بزرگ صنعتي جهان كه شنبه شب در پايان نشست دو روزه وزيران دارايي و روساي بانك هاي مركزي اين كشور ها در پاريس انتشار يافت، در واقع تأكيدي است بر اراده مشترك كشور هاي عضو «گروه هفت» براي مقابله جمعي با وخامت احتمالي اوضاع اقتصادي جهان در پي آنچه «ترديد هاي روز افزون ژئوپوليتيك» ناميده شده كه طبعا اشاره آشكاري است به بحران عراق.
XS
SM
MD
LG