لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۳۳

۱۸ مرداد، روز اقدام بين المللی برای آزادی اسانلو و صالحی


منصور اسانلو رییس هیئت مدیره کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه

دو اتحاديه بزرگ کارگری درجهان با اعلام روز ۱۸ مرداد به عنوان روزهمبستگی بين المللی، از ده ها ميليون عضو خود خواستند برای آزادی منصور اسانلو، رييس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، و محمود صالحی، فعال کارگر زندانی اقدام کنند.


در نامه مشترکی که توسط گای رايدر، دبير کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری، آی تی يو سی، و ديويد کاکرافت، دبير کل فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، آی تی اف، امضا شده، خطاب به سنديکاها و اتحاديه های عضو اين دو سازمان بين المللی آمده است: «ما از شما می خواهيم که در تاريخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۸۶ برای دو زندانی مشهور اتحاديه کارگری در ايران، منصور اسانلو و محمود صالحی، به روز اقدام بين المللی بپيوند ید . ما می دانيم که فصل تابستان بويژه در نيمکره شمالی، برای روز اقدام همبستگی بين المللی زمان مناسبی نيست. اما معتقديم که برای اين دو مورد ویژه ، اگر خواستار آزادی این دو همکار زندانی ما در موعر مقرر هستیم، يک اقدام جدی و فوری ضروری است.»


گايدر و کاکرافت در نامه خود نوشته اند: «بسياری از شما، شرح ديدار منصور اسانلو را از نشست های فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل درلندن و کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری دربروکسل، ديده و يا شنيده ايد. شورای عمومی آی تی يو سی، بويژه بعد از اينکه اعضا احساسات و استقبال گرم خود را با بلند شدن از صندلی ها به منصور ابراز داشتند، تصميم گرفت در صورتی که ايشان بعد از بازگشت به ايران با مشکل مواجه شود، همبستگی کامل خود را با او اعلام کند. متاسفانه اين دقيقا اتفاقی بود که افتاد .»


دراين نامه با اشاره به اينکه رييس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در روز ۱۹ تير بازداشت و به «زندان اوين» منتقل شد و اتهام اقدام عليه امنيت ملی به او وارد شده، آمده است: «پرونده ايشان آشکارا توسط وزارت اطلاعات دستکاری شده است .»


بر اساس اين نامه، آی تی يو سی و آی تی اف اخيرا نامه اعتراضی مشترکی در ۲۰ تير ماه به دولت ايران نوشتند و به کميته آزادی تجمع سازمان بين المللی کار، آی ال او، نيز اطلاعات جديد خود را ارائه کردند. به علاوه، آی تی اف، تومار الکترونيکی « منصور اسانلو را آزاد کنيد » به راه انداخت .


بر اساس اين نامه، آی تی يو سی و آی تی اف اخيرا نامه اعتراضی مشترکی در ۲۰ تير ماه به دولت ايران نوشتند و به کميته آزادی تجمع سازمان بين المللی کار، آی ال او، نيز اطلاعات جديد خود را ارائه کردند. به علاوه، آی تی اف، تومار الکترونيکی « منصور اسانلو را آزاد کنيد » به راه انداخت .


اين گزارش حاکي ا ست که تاکنون بسياری از اتحاديه های عضو اين دو سازمان بزرگ بين المللی کارگری، ب ه ويژه در خاورميانه، نامه های اعتراضی خود را ارسال کرده اند. همچنين تعدادی از اتحاديه ها اقدامات اعتراضی درمقابل سفارت های ايران برگزار کرده اند .


در نامه مشترک گای رايدر و ديويد کاکرافت همچنين به وضعيت محمود صالحی، عضو کميته هماهنگی برای سازماندهی کارگران، که به اتهام تلاش برای برگزاری روز جهانی کارگر در شهر سقز بازداشت شد و اکنون در زندان سنندج به سر می برد، اشاره شده است .


دراين نامه با شرح اين موضوع که جان محمود صالحی به دليل بيماری کليوی و اقدام نکردن مقام های جمهوری اسلامی ايران ب ه مداوای او در خطر فوری قرار دارد، آمده است: «آقای صالحی عضوهيات موسس انجمن کارگران خبازان سقز و کميته هماهنگی برای سازماندهی کارگران است. فعاليت های ايشان همواره آزار و اذيت های مقامات را به دنبال داشته و به رغم وضعيت نامناسب سلامتی ، ايشان در سنندج در استان کردستان که از سقز و خانواده به دور است، زندانی است. بسياری از اتحاديه های وابسته به درخواست آی تی يو سی در تاريخ ۲۰ تيرماه برای اقدام اعتراضی واکنش نشان داده اند. اکنون ما از شما می خواهيم که برای اعمال فشار قدم پيش بگذاريد، چرا که شواهد مستندی وجود دارد که زندگی محمود صالحی بخاطر مراقبت های نامناسب پزشکی در زندان در خطر است .


کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری و فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل سپس ابراز اميدواری کرده اند که اسانلو و صالحی قبل از ۱۸ مرداد و بخاطرفشارهای مستمری که بر مقامات ايران تا آن تاريخ وارد خواهد شد، آزاد شوند .


در نامه رهبران اين دو اتحاديه بزرگ کارگری در جهان آمده است: «اما اگر يکی يا هر دو آنها همچنان تا ۱۸ مرداد در بازداشت بماند ما از همه اتحاديه های وابسته به آی تی يو سی و ای تی اف و ساير فدراسيون های و اتحاديه ها می خواهيم روز بين المللی اقدام در همبستگی با کارگران ايران را در آن تاريخ برگزار کنند .»


در اين نامه همچنين به تاثير اقدامات بين المللی در آزادی آقای اسانلو درسال گذشته اشاره شده و گفته شده است: «آن آزادی بدون شک نتيجه اعتراضات و فشارهای مستمر جنبش بين المللی اتحاديه های کارگری بود .»


در پايان نامه مشترک آقايان گايدر و کاکرافت آمده است: «ما از همه اتحاديه های وابسته به خود می خواهيم که با نامه های اعتراضی يا با کپی طومارهای امضاء شده توسط آی تی اف به ديدار مقامات سياسی ايران در کشور خود بروند. اگر در کشور شما سفارت ايران وجود ندارد ، می توانيد به ملاقات وزير امور خارجه يا به دفتر امور خارجه کشور خود برويد، کنفرانس مطبوعاتی برگزار کنيد، جلسه ای در محل کارتان ترتيب دهيدو يا هر اقدام ديگری را که مناسب می دانيد، انجام دهيد.»


XS
SM
MD
LG