لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۱۱

تصويب گسترش مشارکت سازمان ملل در عراق


شورای امنيت سازمان ملل متحد به اتفاق آراء قطعنامه ای را به تصويب رساند که بر اساس آن، سازمان ملل متحد نقش سياسی گسترده تری در عراق بر عهده می گيرد

شورای امنيت سازمان ملل متحد، روز جمعه، به اتفاق آراء قطعنامه ای را به تصويب رساند که بر اساس آن، سازمان ملل متحد نقش سياسی گسترده تری در عراق بر عهده می گيرد.


اين قطعنامه که با حمایت آمريکا و بريتانيا در شورای امنيت مطرح شد، به سازمان ملل اختيار می دهد که در راه برقراری آشتی ميان جناح های درگير در خشونت های قومی، و نيز گفت و گو با کشورهای همسايه عراق، تلاش کند.


طبق اين قطعنامه که با رای مثبت ۱۵عضو شورای امنيت سازمان ملل متحد تصويب شد، برای يک سال، به سازمان ملل متحد اختيارات بيشتری برای کمک به حکومت عراق در زمينه های اقتصادی، سياسی، فنی، موضوعات قانونی و همچنين کنترل خشونت های داخلی می دهد.


همچنين سازمان ملل متحد خواهد توانست در سرشماری های عمومی به دولت عراق ياری رساند،کمک های انسانی به عراق را سازماندهی کند و به مهاجرانی که مايل به بازگشت به کشورهستند کمک کند.


بنا بر قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد، شمار کارمندان اين سازمان در بغداد افزايش خواهد يافت و مدت ماموریت نیروهای موسوم به «یونامی» برای یک سال دیگر تمدید شد.


زلمای خليل زاد، سفير آمريکا در سازمان ملل متحد، پيشتر گفته بود اين قطعنامه در جهت گيری های کشورهای همسايه عراق نيز موثر خواهد بود.


اين قطعنامه که با حمایت آمريکا و بريتانيا در شورای امنيت مطرح شد، به سازمان ملل اختيار می دهد که در راه برقراری آشتی ميان جناح های درگير در خشونت های قومی، و نيز گفت و گو با کشورهای همسايه عراق، تلاش کند

وی گفته بود: «کشورهای همسايه عراق بيش از آنکه با مشکل عراق رو به رو باشند، با نگرانی بحران انسانی موجود در اين کشورکه در جهان رو به افزايش است، سرو کارخواهند داشت».


پس از انفجار در دفتر سازمان ملل متحد در بغداد در سال ۲۰۰۳ که به کشته شدن سرجيو ويرا دی ملو، نماينده بلند پايه اين سازمان، و ۲۱ نفر ديگر منجرشد، این سازمان بيشتر نيروهايش را از عراق خارج کرد.


«مقتدی صدر درايران است»


در همین حال، يک فرمانده ارتش آمريکا در عراق، روز جمعه يازدهم اوت گفت گزارش هايی وجود دارد که از«سفر مقتدی صدر، روحانی تندروی شيعه عراقی و رهبر سپاه مهدی به ايران» خبر می دهد.


به گفته سرهنگ جان کستلز به نظر می رسد که هم اکنون مقتدی صدر به طور غير مستقيم سپاه مهدی را هدايت می کند


سرهنگ کستلز گفت سپاه مهدی کماکان قدرتمند است و ميزان تسلط مقتدی صدر بر روی اين گروه شبه نظامی قابل برآورد نيست. وی افزود اطلاعاتی وجود دارد که نشان می دهد مواد منفجره از ايران به عراق قاچاق می شود.


ارتش آمريکا روز چهارشنبه اعلام کرد که در حملات هوايی و زمينی به شهرک شيعه نشين صدر در بغداد «۳۲ شبه نظامی وابسته به ايران» را کشته و ۱۲ را بازداشت کرده است.


ارتش آمريکا می گويد که ايران افراد با ايران ارتباط داشته و مواد منفجره پر قدرت را که عليه سربازان آمريکايی استفاده می شود را از اين کشور وارد می کردند.


ژنرال ريموند اوديرنو، مرد شماره دو ارتش آمريکا در عراق در روزهای اخير بارها ايران را متهم به حمايت از شبه نظاميان شيعه کرده است و می گويد که ۷۳ درصد حملاتی که منجر به کشته و مجروح شدن سربازان آمريکايی می شود توسط اين افراد صورت می گيرد.


XS
SM
MD
LG