لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹ تهران ۱۴:۳۹

نامه دفتر تحکيم وحدت خطاب به احمدی نژاد: به سوالات ما پاسخ دهيد


سه تن از دانشجویان دانشگاه امیر کبیر همچنان در زندان به سر می برند.

دفتر تحکيم وحدت، یکی از تشکل های بزرگ دانشجويی در ايران، در نامه ای سرگشاده به محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران با اشاره به اينکه پيش از اين به دليل طرح سوال هايی از وی بازداشت و به زندان منتقل شده اند، خواستار پاسخ رييس جمهوری اسلامی ايران به سوال های اين تشکل دانشجويی شده است.


در اين نامه سرگشاده آمده است:« سوالات ما همچنان باقی است و سياست های غلط شما در عرصه های گوناگون هر روز بر نگرانی مان می افزايد.»


اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در پايان از رييس جمهوری خواسته اند در نشست دو روزه اين تشکل در روزهای پنجشنبه و جمعه (امروز و فردا) در تهران حاضر شده و پاسخگوی سوالات دانشجويان باشد.


علی نيکو نسبتی، مسوول روابط عمومی و عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در گفت و گو با راديو فردا ابتدا درباره مواردی که در اين نامه سرگشاده به آنها اشاره شده است، می گويد: «روز پنجشنبه و جمعه دفتر تحکيم وحدت نشستی دارد.دفتر تحکيم وحدت از رييس جمهوری خواسته است در اين نشست شرکت کند و به سوالات دانشجويان پاسخ دهد.»


وی در ادامه می افزايد:« با توجه به اينکه زمانی که آقای احمدی نژاد از سخنرانی در دانشگاه کلمبيا در آمريکا بازگشت، در دانشگاه تهران در ميان دانشجويان و اساتيد نشستی برگزار کرد که وزارت علوم ميزبان اين مراسم بود، وقتی اعضای دفتر تحکيم وحدت درخواست حضور در جلسه و طرح سوال را کردند، دستور بازداشت آنها صادر شد. »


«ما امروز مساله سئوال از رییس جمهوری را باردیگر مطرح کرده ايم که اوضاع بدتر شده و ما هنوز اين سوال ها را داريم . اين بار ما ميزبان هستيم و از رييس جمهوری می خواهيم که در جلسه دو روزه ما شرکت کند و ما قول می دهيم که رفتارمان بهتر از رييس جمهوری و وزارت علوم باشد.»
علی نيکونسبتی

علی نيکونسبتی در ادامه با اشاره به دستگيری دانشجويان پس از اين جلسه می گويد:« من، پدرام رفعتی، بهنام سپهرمند، علی عزيزی و آرمان صداقتی و چند تن ديگر از دانشجويان به دليل اعتراض به رييس جمهوری و درخواست حضور در آن جلسه بازداشت شديم».


وی می افزاید:« ما امروز اين مساله را مطرح کرده ايم که اوضاع بدتر شده و ما هنوز اين سوال ها را داريم . اين بار ما ميزبان هستيم و از رييس جمهوری می خواهيم که در جلسه دو روزه ما شرکت کند و ما قول می دهيم که رفتارمان بهتر از رييس جمهوری و وزارت علوم باشد.»


مسوول روابط عمومی دفتر تحکيم وحدت در ادامه درباره سوالاتی که اعضای اين تشکل دانشجويی از رييس جمهوری دارند، می گويد:« سوالات ما همان بيست سوالی است که پيشتر در زمينه های وضعيت دانشگاه ها و دانشگاهيان، وضعيت اقتصادی، سياست خارجی، آزادی بيان و حقوق بشر مطرح کرده بوديم».


علی نیکو نسبتی می افزاید:« گذشت زمان نشان داد خيلی از اين دغدغه هايی که ما مطرح کرده بوديم درست بودده اند. از جمله افزايش سرکوب ها و حکم های صادر شده برای دانشجويان و دانشگاهيان، اوضاع وخيم اقتصادی، افت بيشتر وضعيت علمی و رفاهی دانشگاه ها، سرکوب گسترده جنبش های مدنی، گسترش تحريم ها، بدتر شدن وضعيت آزادی بيان همه اينها مسايلی است که ما در آن زمان مطرح کرديم و همچنان اين سوال ها را داريم و منتظريم روزی رييس دولت به ما پاسخ دهد.»


در نامه سرگشاده اعضای دفتر تحکيم وحدت آمده است:« آقای احمدی نژاد متاسفانه شما فکر می کنيد با حذف منتقدان تمام مشکلات کشور و حتی جهان حل می شود و بر اين اساس به جای اينکه خودتان و اعضای کابينه وقتتان را صرف چاره انديشی برای مشکلات کشور کنيد، صرف اتهام زنی می کنيد و در نهايت هم برای فرار از پاسخگويی، اداره امور را به امام زمان منتسب می کنيد. اما بدانيد در هيچ جای دنيا حذف منتقدان به بهبود وضعيت کشوری منجر نشده است.»


علی نيکو نسبتی در ادامه درباره انتقادهايی که دانشجويان از رييس جمهوری دارند، می گويد:« دانشجويان از فضای عمومی جامعه جدا نيستند و اصولا خواسته های مردم را مطرح می کنند. هر چند آنها نگاهشان به دانشگاه بيشتر است و مطالباتی هم خود در دانشگاه دارند. اما چه در مورد وضعيت آکادميک دانشگاه ها و آزادی بيان، چه درباره مسايل عمومی جامعه در مسايل مختلف شاهد ناکارآمدی های مختلفی هستيم که روند آن هر روز به سمت بدتر شدن است. رييس دولت و همفکران او به جای اينکه ناکارآمدی ها را رفع کنند و تدبيری برای آن بينديشند، سخنرانی های بی مورد، اتهام زنی به منتقدان خود و دستگيری آنها و برخوردهای شديد است.»


  • « يادآور می شويم شما مدعی بوديد در دانشگاه کلمبيا انواع توهين ها را تحمل کرديد تا به سوالات دانشجويان خارجی پاسخ دهيد اما آن هنگام که وزارتخانه تحت امرتان در مهرماه ميزبان مراسم بود و ما نامه نوشتيم و خواهان حضور و پرسش شديم، ماموران تحت امرتان حکم بازداشتمان را صادر کرده و ما را به زندان انداختند. اکنون که ما ميزبان هستيم، مطمئن باشيد با سعه صدر با شما به گفت و گو می نشينيم.»
دفتر تحکیم وحدت خطاب به احمدی نژاد

وی در ادامه می گويد:« برخوردها و فشارها روی دانشجويان، دانشگاهيان، فعالان حقوق زنان ، کارگران، معلمان و ديگر فعالان به شدت گسترش يافته است. اعضای دفتر تحکيم وحدت به اين مساله اعتراض دارند که رييس دولت به جای رفع ناکارآمدی ها، به فکر خاموش کردن مخالفان خود است.»


وضعیت سه دانشجوی زندانی


نامه سرگشاده اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت با يادآوری سالگرد دستگيری احسان منصوری، يکی از دانشجويان در بند دانشگاه امير کبير است که به همراه مجيد توکلی و احمد قصابان در زندان اوين بسر می برند.


علی نيکونسبتی، درباره آخرين وضعيت اين سه دانشجوی در بند می گويد:« متاسفانه اين سه دانشجو علی رغم اينکه در دادگاه تجديد نظر تبرئه شدند و دادگاه تجديد نظر اعلام کرد که نشريات نسبت داده شده به آنها جعلی بودند، همچنان در زندان ماندند. دادگاه ديگری برای آنها تشکيل شد که مدعی شد اين نشريات جعلی نبوده اند. نکته جالب اين است که با اينکه بيش از نيمی از جبس احسان منصوری گذشته است و طبق قانون او می تواند از آزادی مشروط برخوردار باشد، همچنان با آزادی اين دانشجوی دربند مخالفت می شود»


علی نيکو نسبتی در ادامه دليل چنين برخوردهايی با سه دانشجوی دانشگاه امير کبير را نتيجه اعتراض به محمود احمدی نژاد می داند و می گويد:« بسياری در ايران معتقد هستند که اين نحوه برخورد با اين سه دانشجو، نتيجه انتقاد آنها به رييس دولت در هنگام حضورش در آذر ماه ۱۳۸۵ در دانشگاه امير کبير است.»


محمود احمدی نژاد، در حالی در آذر ماه ۱۳۸۵ قدم به دانشگاه امير کبير گذاشت که با اعتراض دانشجويان منتقد رو به رو شد. اعتراض ها تا آنجا پيش رفت که دانشجويان معترض عکس رييس جمهوری را سوزاندند.


بازداشت و پاسخ به نامه ها


علی نيکونسبتی در ادامه در باره اينکه تا کنون اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت پاسخی به نامه سرگشاده شان به رييس جمهوری دريافت کرده اند می گويد:« نه اين دومين باری است که ما به رييس دولت نامه می نويسيم. نه به نامه اول ما نه به اين نامه جواب داده نشد. البته پاسخ نامه اول به گونه ای ديگر داده شد و به بازداشت ما منجر شد. اميدواريم اين بار نوشتن اين نامه به بازداشت ما منجر نشود.»


اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در پاين نامه خود به محمود احمدی نژاد نوشته اند:« يادآور می شويم شما مدعی بوديد در دانشگاه کلمبيا انواع توهين ها را تحمل کرديد تا به سوالات دانشجويان خارجی پاسخ دهيد اما آن هنگام که وزارتخانه تحت امرتان در مهرماه ميزبان مراسم بود و ما نامه نوشتيم و خواهان حضور و پرسش شديم، ماموران تحت امرتان حکم بازداشتمان را صادر کرده و ما را به زندان انداختند. اکنون که ما ميزبان هستيم، مطمئن باشيد با سعه صدر با شما به گفت و گو می نشينيم.»


  • 16x9 Image

    فرین عاصمی

    فرین عاصمی از دبیران، خبرنگاران و مجریان سابق رادیو فرداست. او پیش از پیوستن به رادیو فردا در سال ۱۳۸۲ در بعضی از روزنامه‌های داخلی از جمله روزنامه ایران کار می‌کرد. فرین عاصمی در دوره فعالیتش در رادیوفردا مستندهای رادیویی و تلویزیونی مختلفی از جمله اشغال سفارت آمریکا و ۴۴۴ روز گروگانگیری کارکنان آن در تهران و برنامه‌هایی به‌مناسبت هشتادمین سالگرد تولد واتسلاو هاول و هفتاد و پنجمین سالگرد آزادی اردوگاه آشویتس تهیه کرده است.

در همین زمینه

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG