لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ تهران ۰۰:۳۱

فرماندهان نظامی آمریکا و اسرائیل، دور یک میز


درياسالار مايکل مولن رئيس ستاد کل ارتش ايالات متحده درروزهای آينده برای گفتگو با همتای اسرائيلی خود و ديگرمقامات ارشد اين کشور به اورشليم (بيت المقدس) می رود.

درياسالار مايکل مولن رئيس ستاد کل ارتش ايالات متحده درروزهای آينده برای گفتگو با همتای اسرائيلی خود و ديگرمقامات ارشد اين کشور به اورشليم (بيت المقدس) می رود.


رسانه های اسرائيل اعلام کردند که اين سفربرای گفتگو درباره جمهوری اسلامی ايران صورت می گيرد.


اما پنتاگون با تاييد اين خبرتلاش کرد که آنرا يک سفرعادی جلوه دهد، و تاکيد کرد که وی درچارچوب سفری به چند کشور خاورميانه به اين منطقه می رود و اسرائيل تنها يکی ازتوقفگاههای وی است.


سخنگوی پنتاگون نيز گفت: «اين ديدار ازماهها قبل تنظيم شده بود. فرمانده مولن طبق يک برنامه منظم، به ديدار همتايان خود ازکشورهای مختلف، ازجمله اسرائيل می رود، تا درباره مسائل نظامی گفتگو کند.»


اين سخنگوی پنتاگون درعين حال تاييد کرد: «طبيعی است که فرمانده مولن درباره ايران با مقامات نظامی اسرائيل گفتگو کند- همانگونه که مساله ايران درنشستهای پنتاگون ونيزدفاتر ديگردرواشنگتن مطرح می شود.»


سخنگوی پنتاگون گفت: «گزينه نظامی دراولويت نيست و هيچگاه درصدر گزينه ها نبوده است و آمريکا به فشار اقتصادی و ديپلماتيک برايران (به هدف دست کشيدن ازغنی سازی اورانيوم) ادامه می دهد.»


روزنامه اسرائيلی «جروزالم پست» پيشترنوشته بود: «ديدارغيرمنتظره درياسالار مولن گمانه زنيها درمورد يک حمله نظامی اسرائيلی عليه ايران را تقويت می کند».


دفتر مايکل مولن اعلام کرد که وی سه شنبه به سوی اين سفررفته است اما اين امر که دقيقا چه هنگام وارد اسرائيل می شود، اعلام نشد.


روزنامه «جروزالم پست» نوشته است که درياسالار مولن درروزهای آخرهفته در اسرائيل خواهد بود و با ارتشبد گابی اشکنازی رئيس ستاد کل ارتش اسرائيل ديدارمی کند.

آمدن درياسالار مايکل مولن به اسرائيل يک هفته پس ازانتشارخبرمانورهای نظامی جديد نيروی هوائی اسرائيل برای يک حمله احتمالی به تاسيسات هسته ای جمهوری اسلامی ايران صورت می گيرد.


ناظران نظامی می گويند، اگر اسرائيل بخواهد به حمله نظامی دست بزند، بايد اين کار ضمن توافق قطعی با ايالات متحده باشد.


روزنامه «جروزالم پست» پيشترخبرداده بود که ارتشبد گابی اشکنازی نيز چند روزپس ازسفر درياسالار مايکل مولن به اسرائيل، خود به واشنگتن خواهد رفت و با سران پنتاگون ديدارخواهد کرد.


ژنرال مولن ماه دسامبرسال ۲۰۰۷ نيزازاسرائيل ديدارکرد و کمترسابقه داشته که درشش ماه يک ديداررسمی ديگرازسوی رئيس ستادارتش آمريکا ازاسرائيل صورت گرفته باشد.


هم اکنون فرمانده نيروی دريائی آمريکا، درياسالار گاری راگ هد نيزدرحال ديداررسمی ازاسرائيل است، که با اهود باراک وزيردفاع اسرائيل و نيزبا ارتشبد اشکنازی و با دريادار اليعزر ماروم فرمانده نيروی دريائی اسرائيل درروزهای اخيرديدارکرده است.


همزمان، کابينه اسرائيل خريدهای تسليحاتی جديد ارتش اسرائيل را درابعاد گسترده مورد تصويب قرار داد.


اهود اولمرت نخست وزيراسرائيل تاييد کرد که دادن مجوزبرای خريدهای تسليحاتی تازه ارتش اسرائيل به هدف «مقابله با تهديدها ازناحيه کشورها وعواملی است که ازدور و نزديک موجوديت اسرائيل را به خطرانداخته اند.»


اهود اولمرت گفت: «اين خريدهای تسليحاتی برای تقويت هرچه بيشتر توان ارتش دفاعی اسرائيل و درچارچوب يک برنامه چند ساله انجام می شود.»


راديو اسرائيل اعلام کرد که طرح «تقويت ارتش اسرائيل دريک برنامه چند ساله» درنشست چهارشنبه کابينه امنيتی- سياسی اسرائيل به تصويب رسيده است.


دراين کابينه، تنها شماری ازوزيران پستهای مهم عضويت دارند و همه وزيران دولت اسرائيل عضو آن نيستند. هنگام اين نشست، سران سازمانهای مهم اطلاعاتی و امنيتی و فرماندهان ارشد ارتش اسرائيل نيز حضورداشتند.


بنابرگزارشها، کابينه سياسی- امنيتی اسرائيل چهارنشست ويژه برای بررسی طرح تنظيم شده ازسوی ارتش برگزارکرده بود تا اينکه اين طرح سرانجام درنشست چهارشنبه به تصويب نهائی رسيد.


راديو اسرائيل اعلام کرد که اين طرح شامل خريد جنگنده- بمب افکنهای تازه ای نيز هست که می توانند ازنگاه و شناسائی رادارها بگريزند و دراصطلاح نظامی «رادارگريز» هستند.


زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG