لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۳۴

بيروت در انتظار معجزه


خشونت های لبنان، بسیاری از مردم این کشور را به مهاجرت به کشورهای دیگر تشویق کرده است

در خيابان های بيروت، در محله های مرکزی روزشمارهايی قرار داده شده است که ترور رفيق حريری، نخست وزير سابق را که ۱۴ فوريه دو سال پيش کشته شد، ياد آوری می کنند.


اين روزشمارها که مردم آن را «ساعت حقيقت» می نامند، به نوعی نماد دغدغه لبنانی ها در مورد آينده کشور است.


بسياری از لبنانی ها بر اين باورند که جستجوی حقيقت در رابطه با اين ترور سياسی و شناسايی آمران و عاملان قتل رفيق حريری و محاکمه عاملان در يک دادگاه بين المللی، می تواند گره گشای دمکراسی در اين کشور و عامل گذر از بحران کنونی باشد.


عمر موسی، دبيرکل اتحاديه عرب به لبنان سفر می کند. گفته می شود که عمر موسی حامل پيشنهادی در چهار بند برای پايان دادن به بحران کنونی لبنان است. طرح عمر موسی از پشتيبانی بسياری از دولت های عرب و کشورهای اروپايی نيز برخوردار است.


در چنين شرايط سخت و بحرانی ای، بسياری از لبنانی ها در صدد ترک کشور و مهاجرت به ديگر کشورهای عربی و يا غرب هستند

بنا بر برخی گمانه زنی ها، اين طرح ازجمله پيشنهاد تشکيل يک دادگاه بين المللی برای يافتن حقيقت ترور رفيق حريری را نيز شامل می شود.


تشکيل دولت جديدی با حضور ۳۰ وزير از کليه احزاب حاضر در پارلمان، حضور برخی شخصيت های بی طرف در اين دولت و بالاخره برگزاری انتخابات رياست جمهوری، بازهم بر اساس گمانه زنی ها، ديگر بند های اين طرح را تشکيل می دهند.


اگرچه محافل سياسی و ديپلماتيک اين طرح را مثبت ارزيابی می کنند، ولی با توجه به جو حاکم بعيد به نظر می رسد که عمر موسی بتواند با اين طرح به تنش های موجود پايان دهد. در دولت پيشنهادی عمر موسی اکثريت کنونی با ۱۹ وزير همچنان در اکثريت باقی خواهد ماند و جبهه مخالفان ۱۰ وزير بيشتر نخواهد داشت.


اين در حالی است که رهبر حزب الله از دوماه پيش ميدان مقابل پارلمان را اشغال کرده است تا حضور پررنگ تری در دولت داشته باشد.


در چنين شرايط سخت و بحرانی ای، بسياری از لبنانی ها در صدد ترک کشور و مهاجرت به ديگر کشورهای عربی و يا غرب هستند.


مصطفی اياد، استاديار دانشگاه عربی بيروت می گويد که بی ثباتی، زندگی لبنانی ها را به «جهنم» تبديل کرده است. به گفته او «نمی توان يک روز شاهد درگيری های خونين در دانشگاه باشی و روز ديگر، انگار که اتفاقی نيفتاده، به سر کلاس بروی و به زندگی عادی کنی».


مرکز تحقيقات لبنان در نظرسنجی ای که در اين روزها انجام داده، به اين نتيجه دست يافته است که ۶۰ درصد لبنانی ها در صورت داشتن امکانات آماده ترک کشورشان هستند.


بر پايه اين نظر سنجی اگر بحران کنونی ادامه پيدا کند، جمعيت ۴ ميليونی لبنانی های خارج از اين کشور در آينده ای نزديک به مقدار ۵۰ درصد افزايش خواهد يافت.


XS
SM
MD
LG