لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ تهران ۱۲:۲۰

درگیری سنگین در شمال لبنان ادامه دارد


ارتش لبنان ازسال ۱۹۴۹ که اردوگاه نهرالبارد برای اسکان دادن هزاران فلسطينی آواره شده ازغزه و ساحل غربی رود اردن برپا شد، تاکنون از ورود به حريم اين اردوگاه و ديگر اردوگاه های فلسطينی لبنان خودداری کرده بود.

ارتش لبنان در سومين روز حمله به نيروهای فتح الاسلام، با حمايت آتش توپخانه، ضمن ورود به اردوگاه نهرالبارد، به مواضع اين گروه در اردوگاه حمله کرد.

به گزارش خبرگزاری رويترز، در اين حمله، سربازان لبنانی با زير آتش گرفتن مواضع شبه نظاميان فتح الاسلام که گفته می شود شاخه ای از نيروهای القاعده هستند، حلقه محاصره را تنگ تر کردند.


شبه نظامیان اين گروه اسلام گرا که با شعار«جنگيدن تا پای مرگ» دراين اردوگاه سنگر گرفته اند، در برابر حملات نيروهای ارتش به شدت مقاومت می کنند.


«هيچ جای نهرالبارد امن نيست»

انفجارهای متعدد صبح روز يکشنبه، بارها ساختمان های اين اردوگاه را لرزاند و صدای شليک مسلسل ها در ساعات اوليه صبح، به راحتی به گوش می رسيد.


شاهدان می گويند که به نظر می رسد از شدت نبردها نسبت به دو روز گذشته کم شده باشد، با اين حال دود ناشی از آتش سوزی ساختمان ها فضای اردوگاه را پرکرده است.

به گفته منابع محلی، از روز جمعه تا به حال، توپخانه ارتش لبنان، بخش های زيادی از اردوگاه را ويران کرده و به انهدام ساختمان هايی که مردان مسلح از آن به عنوان سنگر استفاده می کنند منجر شده است، اما مناطق مسکونی هم از اين انفجارها در امان نبوده اند.


يکی از ساکنان اين شهرک به خبرگزاری رويترز گفته است، جايی در اين شهرک نيست که از حملات درامان بوده باشد اما او تاکيد دارد که ساکنان فلسطينی نمی توانند خانه هايشان را رها کنند و بر سر ويرانه ها برگردند.

از دو هفته پيش که اين درگيری ها شروع شده است، نزديک به ۲۵ هزار نفر از ساکنين فلسطينی اين اردگاه، به خاطر نبود شرايط زندگی، به يکی از اردوگاه های های نزديک منتقل شده اند. اردوگاه آوارگان فلسطينی نهرالبارد نزديک به ۴۰هزار نفر را در خود جا داده است.


نبرد کم سابقه


به گفته مقامات امنيتی، در نبرد شنبه شب، يک سرباز ارتش لبنان کشته شده است و به اين ترتيب شمار تلفات ارتش از روز جمعه تا به حال به هفت تن رسيده است.


يک منبع فلسطينی می گويد که نعيم غالی عکا ابورياض، از فرماندهان شبه نظاميان بر اثر شليک تک تيراندازان، شنبه شب کشته شد.ابو سليم طاها، سخنگوی فتح الاسلام در گفت و گويی به رويترز گفت که نيروهای حافظ صلح در لبنان با پيوستن به ارتش لبنان، به اردوگاه فلسطينی ها حمله کرده و خساراتی به بار آورده اند، اما سخنگوی UNFIL (نيروهای حافظ صلح)، هر گونه مداخله صلح بانان را در اين منازعات، رد کرده و ادعای شبه نظاميان فتح الاسلام را «به کلی بی اساس» خوانده است.

خبرگزاری رويترز، آمار کشته شدگان اردوگاه، را ۱۶ نفر اعلام کرده است. اين خبرگزاری همچنين به نقل از نيروهای فتح الاسلام، تعداد تلفات اين گروه را سه نفر آورده است.


ابو سليم طاها، سخنگوی فتح الاسلام در گفت و گويی به رويترز گفت که نيروهای حافظ صلح در لبنان با پيوستن به ارتش لبنان، به اردوگاه فلسطينی ها حمله کرده و خساراتی به بار آورده اند، اما سخنگوی UNFIL (نيروهای حافظ صلح)، هر گونه مداخله صلح بانان را در اين منازعات، رد کرده و ادعای شبه نظاميان فتح الاسلام را «به کلی بی اساس» خوانده است.


نبرد ميان ارتش لبنان و شبه نظاميان اسلام گرای فتح الاسلام، خونبارترين نبرد داخلی اين کشور از سال ۱۹۹۰ تا کنون به حساب می آيد. لبنان از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ درگير نبردهای داخلی بوده است.


«تنها راه حل، تسليم فتح الاسلام است»

دولت فواد سينيوره، اين شبه نظاميان را «مزدوران سوريه» در اين کشور می خواند. اين درحالی است که سوريه هرگونه ارتباطی را با اين گروه تکذيب می کند.

ارتش لبنان از روز جمعه تاکنون، بر شدت حملات خود افزوده است. ارتش می گويد که اسلام گرايان فتح الاسلام يا بايد کشته شوند و يا سلاح های خود را زمين بگذارند، اما شبه نظاميان می گويند که تا آخرين نفر با دولت می جنگند.


فواد سينيوره، نخست وزير لبنان روز شنبه در مصاحبه ای با شبکه تلويزيون «العربيه» گفت: «وقتی آنها سلاح روی ارتش و دولت کشيدند، جای هيچ توافقی را باقی نگذاشته اند.»


الياس المور، وزير دفاع لبنان نيز شنبه شب تاکيد کرد که هيچ راهی ديگر جز «تسليم کامل نيروهای فتح الاسلام» دربرابرآنان وجود ندارد.


فرمانده نيروهای لبنانی نيزکه نبردها را هدايت می کند، درتوجيه ورود ارتش به درون اردوگاه گفت: «وظيفه ارتش، دفاع ازجان افرادغيرمسلح و دورکردن آنها ازتيررس درگيری ها است.»


سربازان لبنان بر ساختمان هايی که در ورودی اردوگاه قراردارند، و بخش وسيعی از تيراندازی های دوهفته اخيرازدرون آن صورت می گرفت، مسلط شده اند.


پيمانی که شکسته شد


ارتش لبنان ازسال ۱۹۴۹ که اردوگاه نهرالبارد برای اسکان دادن هزاران فلسطينی آواره شده ازغزه و ساحل غربی رود اردن برپا شد، تاکنون از ورود به حريم اين اردوگاه و ديگر اردوگاه های فلسطينی لبنان خودداری کرده بود.
نمایی از اردوگاه در آغاز حمله شدید ارتش لبنان به فتح الاسلام در روز جمعه

اما با تشديد نبردها، شنبه برای نخستين بار ارتش لبنان سنگرهای خود را که درحدود دو هفته اخير در اطراف اردوگاه برپاشده بود، ترک کرد و به درون اردوگاه پيشروی کرده است.


نبرد ميان ارتش با شبه نظاميان فتح الاسلام تا کنون ۱۰۷ کشته به جا گذاشته است.


دراين نبرد تا امروز، ارتش ۴۲ نفر از نيروهای خود را از دست داده است و دست کم ۳۴ نفر از شبه نظاميان هم کشته شدند. منابع آگاه، تعداد تلفات غيرنظاميان را ۲۰ نفر اعلام می کنند.


جنگ به خاطر دستگيری چند دزد


نبردها دراردوگاه نهرالبارد، يکشنبه دوهفته پيش، به دنبال يک حادثه محلی ظاهرا بی اهميت آغاز شد؛ نيروهای پليس و ارتش لبنان درتعقيب افرادی که به سرقت ازيک اداره محلی پست اقدام کرده بودند، با مقاومت مسلحانه شماری ازافرادی که بعدامعلوم شد وابسته به گروه فتح الاسلام بوده اند، رو به رو شدند.


گروه فتح الاسلام، که ابتدا انشعابی ازجنبش فتح محسوب می شد، پاييز سال گذشته در پی اعلام موجوديت و انتشار ديدگاههای رهبران آن، به عنوان يک گروه همراستا با القاعده شناخته شد.


ارتش لبنان می گويد که نيروهای فتح الاسلام، «هرگونه موازين انسانی» رازير پا گذاشته وازهر راهی برای حمله به ارتش لبنان استفاده می کنند وغيرنظاميان را سپر بلای خود کرده اند.


اختلافات فلسطينی ها، مناقشات سوريه و لبنانبرخی ازسازمان های فلسطينی پيشنهاد می کنند که تلاش برای اعزام نيروی کمکی به شبه نظاميان و يا حتی ارسال اسلحه برای آنان باید مورد بررسی قرارگيرد.
اما بخش های ديگری ازسازمان های فلسطينی ازلزوم خودداری از ورود به اين عرصه و جلوگيری از درگيرشدن با ارتش مرکزی لبنان سخن می گويند.

سازمان های فلسطينی درموردمقابله با اين رخداد و کمک رسانی به ساکنان غيرنظامی باقی مانده دراردوگاه دچار اختلافات شديد هستند.


برخی ازسازمان های فلسطينی پيشنهاد می کنند که تلاش برای اعزام نيروی کمکی به شبه نظاميان و يا حتی ارسال اسلحه برای آنان باید مورد بررسی قرارگيرد.


اما بخش های ديگری ازسازمان های فلسطينی ازلزوم خودداری از ورود به اين عرصه و جلوگيری از درگيرشدن با ارتش مرکزی لبنان سخن می گويند.


محمودعباس، رهبرتشکيلات خودگردان فلسطينی، درتماس های تلفنی روزهای اخير با مقامات دولت لبنان، ازآنها خواسته است برای دفاع ازجان هزاران فلسطينی باقيمانده در اردوگاه تلاش کنند.


اين در حالی است که بسياری از نهادهای فلسطينی رسما فتح الاسلام را نکوهش نکرده اند.


همزمان موضع رسمی سوريه که گفته بود حزب المستقبل لبنان حامی مالی فتح الاسلام بوده، ازسوی ملی گرايان لبنان قويا رد شده است.


سوريه گفته بود، پس ازآن که حزب المستقبل به رهبری سعد حريری، پسررفيق حريری، حمايت مالی ازفتح الاسلام رامتوقف کرد، اين گروه عملياتی هشدار گونه را آغاز کرد.


ملی گرايان لبنان می گويند، سوريه با مطرح کردن اين «اتهام کذب» می کوشد، اتهام دخالت خود را در قتل رفيق حريری و ديگر قربانيان قتل های سياسی دوسال و نيم اخير در لبنان، از اذهان بزدايد.


صفحه ویژه جام جهانی ۲۰۱۸

XS
SM
MD
LG