لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۰۲:۲۲

همزمان با درگيری های سازمان های رقيب فلسطينی فتح وحماس، حملات ارتش اسرائيل عليه فلسطينی هايی که عامل حملات راکتی به اسرائيل دانسته می شوند، برای دومين روز پياپی ادامه يافته است.


در تازه ترين حملا ت هوايی ارتش اسرائيل در غزه، دست کم پنج تن از نيروهای شبه نظامی فلسطينی کشته شدند.


ارتش اسرائيل می گويد که اين افراد تونل هايی برای ادامه حملات راکتی حفرکرده بودند و هليکوپترهای جنگی اسرائيل آنها را به هنگام، شناسايی کرده وهدف قرارداده اند.


سازمان اسلامگرای حماس که ازيکشنبه درگيرحملاتی خونين عليه نيروهای سازمان فتح شده است، مسئوليت بخش بزرگی ازده ها حمله راکتی روز جمعه و روزهای اخير به اسرائيل را نيز برعهده گرفته است.


گروهی ديگر ازحملات راکتی به اسرائيل ازسوی نيروهای سازمان جهاداسلامی صورت گرفته و شبه نظاميان وابسته به «کميته های مقاومت مردمی» نيز مسئوليت بخشی ديگرازحملات راکتی به اسرائيل راعهده دارشده اند.


شليک راکت به خاک اسرائيل ازسه شنبه گذشته و دراوج حملات متقابل حماس وفتح شدت گرفت.


ده ها خانه اسرائيلی ها ازاين حملات آسيب ديده و شمار زيادی ازمردم دربخشی ازشهرک هايی که هدف قرارگرفته اند، موقتا خانه خود را ترک کرده و به نقاط ديگررفته اند.


در حالی که حملات راکتی به جنوب اسراييل نيز متوقف نشده است، حماس نیروهای وفاداربه رهبرحکومت خودگردان راکه درصدد جلوگیری ازحملات راکتی این گروه به اسرائیل برآیند، به «اعدام صحرايی» تهدیدکرده است.

مدارس دراين بخش ها تعطيل شده وسالمندان، زنان باردار و کودکان دراولويت تخليه قرارگرفته اند. پيش ازظهرجمعه، همچنين يک جايگاه فروش بنزين دريک شهراسرائيلی باراکت هدف قرارگرفت.


ارتش اسرائيل شامگاه چهارشنبه ازدولت اين کشورفرمان گرفت که برای جلوگيری ازادامه اين حملات، مقرهای وابسته به شبه نظاميان فلسطينی راهدف قراردهد.


ارتش اسرائيل همچنين در اقدامی بی سابقه در شش ماه گذشته، شماری ازتانک های خود را وارد غزه کرده است.


درگيری فلسطينی ها و تلفات دو جانبه


با احتساب تلفات بامداد جمعه، بيش ازده فلسطينی درحملات هوايی اسرائيل عليه کشته شده اند. ايالات متحده از اقدامات نظامی دو روز اخير اسرائيل دفاع کرده وگفته است اسرائيل برای تامين امنيت مردم خود حق دارد که به عاملان حملات راکتی واکنش نشان دهد.


در همين حال، تلفات ناشی ازحملات متقابل بين خود فلسطينی ها نيز رو به افزايش است.


از بامداد يکشنبه گذشته در پی اعتراض حماس به استقرار نيروهای فتح در خيابان های غزه تا روز جمعه، بيش از۴۵ نفر کشته و ده ها تن ديگر زخمی شده اند.


محمودعباس، رهبرتشکيلات خودگردان فلسطينی، به نيروهای خود دستورداده که برای جلوگيری از وخامت اوضاع، چريک های فلسطينی راکه درصدد شليک راکت به خاک اسرائيل هستند، شناسائی کرده ومانع ازتحقق قصد آنها شوند.


اما حماس در مقابل تهديد کرده که واکنشی سخت و فوری به اين اقدام نشان خواهد داد وهر نيروی فلسطينی راکه مانع راه خود ببيند، به توصيف اين سازمان، «اعدام صحرايی» خواهد کرد.


در همين حال، برخی گزارش ها حاکی از آن هستند که محمود عباس سفر پنجشنبه خود به نوارغزه را به دليل «آگاهی از نقشه حماس برای قتل وی»، لغو کرده است.


نيروهای فتح می گويند حماس مسير خودرو حامل محمود عباس را رصد کرده بود و با حفر تونل و کارگذاری مواد منفجره در اين مسير، قصد کشتن وی را داشته است.


در روزهای اخير و در شرايطی که آقای عباس در غزه نبو،د اقامتگاه وی درغزه مورد حمله نارنجکی نيروهای حماس قرارگرفته بود.


در رويدادی ديگر، مراسم نماز جمعه در غزه با تنش های شديد ناشی از درگيری های فتح و حماس همراه بود.


روز جمعه بيشترخيابان های غزه همچنان خالی ازتردد مردم گزارش شده و روند عادی زندگی کاملا مختل شده است.


در حالی که گزارش هايی از کمبود آذوقه و دشواری زياد در تامين مايحتاج اساسی منتشر شده است، اغلب مردم از بيم هدف قرارگرفتن درآتشباری های حماس وفتح، خود را در خانه ها محصورکرده اند.


XS
SM
MD
LG