لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۰۷

افزایش تعداد بازداشت شدگان در منزل منصور اسانلو


منصور اسانلو، رييس هيات مديره سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در۱۹ تير ماه توسط چهار مامور امنيتی بازداشت شد.

به گفته يکی از نزديکان منصور اسانلو، تعداد کسانی که روز پنج شنبه در منزل وی بازداشت شده اند، بيش از پنج نفر است، اما هنوز به جز پنج عضو سنديکای اتوبوسرانی تهران و حومه، هويت باقی بازداشت شدگان روشن نيست.


فرشته اسانلو، خواهر منصور اسانلو به راديو فردا گفت که ماموران امنيتی، ضمن بازداشت برخی از کسانی که به نشانه حمايت از اسانلو به منزل وی رفته بودند، برخی ديگر را به خشونت از منزل اين فعال کارگری دور کردند.


روز هجدهم مرداد ماه از سوی کنفدارسيون جهانی کارگران حمل و نقل، « روز اقدام بين المللی برای آزادی منصور اسانلو» نامگذاری شده بود و برخی فعالان کارگری و هوداران وی نيز در اين روز تصميم داشتند تا به نشانه همبستگی با وی که هم اکنون در زندان است، در منزل وی جمع شوند.


اما آن گونه که فرشته اسانلو در يک مصاحبه تلفنی به راديو فردا گفت، «ماموران امنيتی و لباس شخصی ها» با ضرب و شتم کسانی که به منزل رييس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه نزديک می شدند، آنها را از محل دور کرده اند.


وی با بيان اينکه خيابان های منتهی به منزل منصور اسانلو، از سوی ماموران امنيتی و لباس شخصی مسدود شده است گفت: «منزل منصور اسانلو در حال حاضر تبديل به زندان شده است و کسی اجازه ورود و خروج ندارد.»


واکنش فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل


ديويد کاکرافت، دبير کل فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، در مصاحبه ای با راديو فردا، از بازداشت پنج عضو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در برابر منزل منصور اسانلو ابراز خشم کرد.


ابراهيم مددی، نايب رييس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، ابراهيم گوهری، يعقوب سليمی، داوود رضوی و همايون جابری از اعضای اين سنديکا، توسط ماموران امنيتی و نيروهای لباس شخصی در روز پنج شنبه بازداشت شده اند.


  • «اين بازداشت ها، اقدامی غيرضروری و نشاندهنده ادامه آزار و اذيت مردمی است که تنها از حقوق سنديکايی خود در شرايط دشوار اقتصادی ايران دفاع می کنند. اين اقدام کارگران، سايسی نيست و آنها سياستمدار نيستند. آنها تنها فعالان سنديکايی هستند.»
دیوید کاکرافت

آقای کاکرافت گفت: «ما عميقا از بازداشت پنج عضو سنديکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران شوکه و خشمگين شديم. ما ضمن آنکه خواستار آزادی منصور اسانلو و محمد صالحی هستيم، خواستار آزادی بازداشت شدگان اخير هم هستيم.»


آقای کاکرافت افزود: «اين بازداشت ها، اقدامی غيرضروری و نشاندهنده ادامه آزار و اذيت مردمی است که تنها از حقوق سنديکايی خود در شرايط دشوار اقتصادی ايران دفاع می کنند. اين اقدام کارگران، سايسی نيست و آنها سياستمدار نيستند. آنها تنها فعالان سنديکايی هستند.»


او با اشاره به اينکه بهتر است دولت ايران اين موضوع را درک کند و از دست زدن به اقدامات غير ضروری خودداری کند، گفت: «اين گونه اقدامات نشاندهنده آن هستند که دولت ايران به طور جدی از برگزاری روز اقدام بين المللی برای آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی نگران است.»


دبير کل فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل اضافه کرد: «دولت ايران از طريق نمايندگی های خود در جهان به خوبی از آنچه که می گذرد، آگاهی دارد.»


وی با ابراز تاسف از آنچه «دروغ پردازی های مقام های جمهوری اسلامی ايران درمورد آقای اسانلو» می خواند، افزود: «دراندونزی، بزرگترين کشور اسلامی جهان، به بازداشت آقايان اسانلو و صالحی اعتراض شده است. با اين همه، هنگامی که نمايندگان اتحاديه های کارگری اين کشور با دبير اول سفارت جمهوری اسلامی ايران در جاکارتا ديدار کرده اند، او به آنان گفته است که آقای اسانلو سياستمدار است، نه فعال سنديکايی و ۱۰۰ هزار دلار از آمريکا دريافت کرده است تا سياست های واشنگتن را در ايران اجرا کند.»


آقای کاکرافت با تاکيد به اين موضوع که چنين مطالبی کذب محض هستند، گفت: «سنديکاها و اتحاديه های کارگری در جهان، به مبارزات و فعاليت های خود برای آزادی فعالان کارگری در ايران، به ويژه منصور اسانلو و محمود صالحی، ادامه خواهند داد و اقدامات روز پنجشنبه سنديکاها و اتحاديه های کارگری ۳۰ کشور جهان، فقط آغاز يک راه است.»


XS
SM
MD
LG