لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۴۵

برنامه ديدگاه های اين هفته راديو فردا، ويژه بررسی پيام و پيامدهای انتخابات ۲۴ آذر ماه ايران است.


پيش از اين انتخابات، اغلب ناظران ايرانی و خارجی انتخابات همزمانِ شوراها، مجلس خبرگان رهبری و ميان دوره ای مجلس شورای اسلامی را آزمايشی برای محک زدن ميزان قدرت محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری در پی يک سال و اندی از به رياست جمهوری رسيدن او می دانستند.


همين صاحب نظران، اعلام نتايجِ انتخابات شورای شهر تهران و مجلس خبرگان را گواهی بر کاهش محبوبيت محمود احمدی نژاد در ميان رای دهندگان قلمداد کرده اند.


به ويژه که تنها دو نامزد فهرست ائتلاف حاميان رييس جمهوری تحت عنوان«رايحه خوش خدمت» توانستند به شورای شهر پانزده نفری تهران راه يابند.


در مقابل، هشت تن از فهرست «ائتلاف اصولگرايان» که از محمد باقر قاليباف شهردار تهران و رقيب آقای احمدی نژاد در انتخابات نهم رياست جمهوری حمايت می کردند، چهار نفر از فهرست «ائتلاف اصلاحگرايان» و يک نامزد مستقل به عضويت در شورای شهر تهران برگزيده شدند.


چکيده پيام انتخابات، روی آوردن مردم به ميانه روها و اصلاح طلبان و نگرانی رای دهندگان از سياست های داخلی و خارجی دولتی است که به گفته او قشر نظاميان پس از انقلاب را نمايندگی می کند.
ماشاءالله شمس الواعظين

آگاهان سياسی همچنين بر رای اولِ بالای يک و نيم ميليونی اکبرهاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام از حوزه انتخابی تهران، در رای گيری مجلس خبرگان تاکيد گذاشتند.


به ويژه که رهبر رقيبان او، محمد تقی مصباح يزدی روحانی حامی دولت، در همان حوزه انتخابی تهران حدود نصف آقای هاشمی رفسنجانی رای آورد.


پيام تازه؟


ماشاءَالله شمس الواعظين، روزنامه نگار و تحليلگر سياسی در تهران آنچه را«آرای خيره کننده آقای هاشمی رفسنجانی» در انتخابات مجلس خبرگان خواند و نيز نتيجه انتخابات شوراها را يک سال و نيم پس از به رياست جمهوری رسيدن محمود احمدی نژاد، حاوی پيام تازه رای دهندگان می داند.


آقای شمس الواعظين در گفت و گو با راديو فردا می افزايد چکيده اين پيام، روی آوردن مردم به ميانه روها و اصلاح طلبان و نگرانی رای دهندگان از سياست های داخلی و خارجی دولتی است که به گفته او قشر نظاميان پس از انقلاب را نمايندگی می کند.


سيد امير خرم، رييس شاخه جوانان نهضت آزادی و عضو شورای مرکزی اين تشکل نيز در گفت و گو با راديو فردا، پيام انتخابات ۲۴ آذر را در تغيير گفتمان در اين انتخابات در مقايسه با انتخابات گذشته می داند.


با توجه به کارنامه اين دولت، می توان انتظار بسته تر شدن فضای سياسی و بروز گرايش های فاشيستی را داشت.
امير خرم

به گفته آقای خرم که انتخابات اخير را غير دموکراتيک و توام با نارسايی و ابهامات متعدد می داند، گفتمان غالب بر انتخابات نهم رياست جمهوری گفتمان تحريم و «همه چيز يا هيچ چيز» بود، در حالی که گفتمان غالب بر انتخابات اخير با توجه به کارنامه ۱۸ ماهه دولت محمود احمدی نژاد در زمينه سياست داخلی و خارجی، گفتمان مشارکت و اين گفتمان بود که «به آنچه داری قانع نباش، اما آنچه ر ا می خواهی گام به گام به دست بياور.»


اما مصطفی تنها، دبير سرويس سياسی ماهنامه توقيف شده «نامه» رفتار انتخاباتی رای دهندگان در انتخابات نهم رياست جمهوری را ناشی از فراخوان تحريم مخالفان نمی داند.


وی به راديو فردا گفت رفتار انتخاباتی رای دهندگان در آن انتخابات، نتيجه احساس عمومی غير سازماندهی شده بخشی از مردم بود که از امکان موفقيت جناح اصلاحگرا در پيشبُرد برنامه هايش نا اميد شده بودند.


آقای تنها بر مبنای همين استدلال، رفتار رای دهندگان را در اين دوره ناشی از رويگردانی بخش فابل توجهی از رای دهندگان سازمان نيافته از دولت محمود احمدی نژاد می داند.


پيامدهای احتمالی انتخابات


نيم ديگر ابراز نظرهای سه ميهمان ميز گرد راديو فردا در برنامه اين هفته «ديدگاه ها» درباره پيامدهای اين انتخابات و به ويژه تاثير نتايج آن بر روی سياست های آتی داخلی و خارجی دولت محمود احمدی نژاد است.


آقای شمس الواعظين می گويد تغيير در سياست خارجی ايران تا حدودی تابع تغييرات در سياست واشينگتن در قبال ايران باقی خواهد ماند.


آقای خرم می گويد در زمينه سياست داخلی گرچه کاهش اقبال انتخاباتی دولت در موارد مشابه در برخی کشورهای ديگر معمولاً به نرمش در برابر منتقدان می انجامد، اما با توجه به کارنامه اين دولت، می توان انتظار بسته تر شدن فضای سياسی و بروز گرايش های فاشيستی را داشت.


آقای تنها نيز می گويد توفيق يا عدم توفيق دولت محمود احمدی نژاد و نظامی گرايان حامی او به اين بستگی دارد که ميانه روها و اصلاح طلبان تا چه حد بتوانند تمايل آشکار شده مردم در انتخابات را سازماندهی کنند.


در همین زمینه

XS
SM
MD
LG