لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹ تهران ۱۱:۳۸

آزادی تعدادی از اسرای فلسطینی از زندان های اسراییل


۲۵۵ تن از اسرای فلسطينی که روز جمعه از زندان های اسراييل آزاد شدند، به مقامات حکومت خودگردان فلسطينی تحويل داده شدند.

۲۵۵ تن از اسرای فلسطينی که روز جمعه از زندان های اسراييل آزاد شدند، به مقامات حکومت خودگردان فلسطينی تحويل داده شدند.


آزادی اين اسرا که عمدتا از اعضای جنبش فتح هستند، اجرای بخشی از تعهدات نخست وزير اسراييل به رهبر تشکيلات فلسطينی است.


گروه ۲۵۵ نفره اسرای فلسطينی، درساعات پيش از ظهر روز جمعه، با اتوبوس های اسراييلی به يک پست بازرسی درنزديکی شهر رام الله درکرانه باختری برده شدند و به مقامات حکومت فلسطينی تحويل داده شدند.


اتوبوس های فلسطينی که تصاوير محمود عباس و ياسرعرفات و پرچم فلسطين بر بدنه آنها ديده می شد، اين زندانيان را به داخل مناطق فلسطينی منتقل کردند. صدها نفر از اعضای خانواده های زندانيان نيز هلهله کشان در انتظار در آغوش کشيدن نزديکان خود بودند.


اما درطرف اسراييلی اين پست بازرسی، شماری از فعالان وابسته به گروه های راست گرای اسراييلی، عليه آزادی اين زندانيان تظاهرات می کردند.


اين گروههای تندروی دست راستی، در روزهای اخير شکاياتی به ديوان عالی اسراييل تسليم کرده و خواهان آن بودند که تصميم دولت اسراييل درمورد آزادی اين زندانيان لغو شود.


اما اين ديوان پنجشنبه شب درحکمی اعلام کرد که دولت اسراييل درراستای تعهدات سياسی خود از حق چنين تصميم گيری برخورداربوده است.


برخی از خانواده های اسراييلی نيز که فرزندانشان در سال های اخير قربانی ترورهای انتحاری فلسطينی ها شده اند، عليه آزادی زندانيان فلسطينی شکايت کرده بودند.


با ورود اسرای آزاد شده فلسطينی به ساختمان المقاطعه، مقرحکومت فلسطينی، سران اين تشکيلات و سازمان آزاديبخش فلسطين، استقبال پرشوری ازآنان به عمل آوردند.


همچنين دربسياری ازشهرها و شهرک هايی که خانواده های اين زندانيان درآن زندگی می کنند، مراسم جشن و شادمانی درجريان است.


درعين حال، مقامات تشکيلات فلسطينی از اينکه اسراييل شمار بيشتری اززندانيان فلسطينی را آزاد نکرده است ابراز ناخرسندی کردند و خواهان آن شدند که درامر آزادی احتمالی گروه های بعدی زندانيان، اسراييل خواسته های فلسطينيها را مورد توجه قراردهد.


اسراييل از زندانيان خواسته بود تعهد بسپارند که پس از آزادی، به اقدامات ستيزه جويانه دست نخواهند زد.


يکی اززندانيان ازدادن اين تعهد خودداری کرده وبنابراين، وی ازفهرست زندانيانی که امروز آزاد شدند، حذف شد.


زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG