لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۰۴:۰۷

شولتی: اطلاعات آژانس درباره ایران از ۱۰ کشور به دست آمده است


آقای شولتی (چپ) می گوید که می خواهیم با ایران همکاری کنیم ولی تصمیم این کار با رهبران ایران است.(عکس: AFP)

محمد البرادعى، مدير كل آژانس بين المللى انرژى اتمى، در گزارش تازه خود درباره برنامه هسته اى ايران مى گويد كه ايران فعاليت خود را در زمينه غنى سازى گسترش داده و از همكارى لازم با آژانس درباره ماهيت برنامه اتمى اش خودارى مى كند.


بنا به اين گزارش، پيشرفت اساسى درباره فعاليت ها و آزمايش هاى ايران مبنى بر ساختن سلاح هسته اى حاصل نشده است.


در مقابل، على اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى مى گويد: گزارش جديد محمد البرادعى بار ديگر صلح آميز بودن برنامه هسته اى ايران را تاييد كرده است.


راديو فردا در گفت و گو با گريگورى شولتى، نماينده دائم آمريكا در آژانس بين المللى انرژى اتمى نظر وى را در باره گزارش تازه آژانس و موضعگيرى نماينده ايران در اين نهاد پرسيده است.


راديو فردا: واكنش شما در باره اظهارات على اصغر سلطانيه مبنى بر صلح آميز بودن برنامه هسته اى ايران چيست؟


گريگورى شولتى: گزارش پيشرفت كار محمد البرادعى نشان مى دهد كه پيشرفت ايران صفر بوده است. ايران سدى در برابر بازديدها و بررسى هاى آژانس بين المللى انرژى اتمى ايجاد كرده و پاسخ مقام هاى ايران به پرسش هاى آژانس در هر زمينه منفى بوده است.


ايران از درخواست آژانس براى اجراى پروتكل الحاقى سرباز زده است. آژانس مى خواهد از كارگاه هاى ساخت سانتريفيوژ بازديد كند، اما ايران اجازه نداده است. آژانس خواستار اطلاعاتى درباره تاسيسات جديد هسته اى است، اما ايران مخالفت مى كند. آژانس خواستار اطلاعاتى در باره آزمايشاتى مبنى بر توليد جنگ افزارهاى هسته اى است، ولى ايران جواب نمى دهد.


بنابر اين خوددارى ايران براى سومين بار، از جواب دادن به آزمايش هايى در رابطه با ساخت جنگ افزارهاى هسته اى آن گونه كه در گزارش هاى البرادعى منعكس شده، باعث نگرانى شديد است.


  • «متاسفانه رهبران ايران گزينه نادرستى را در دستور كار خود قرار داده اند. بهترين گزينه براى ايران اين است كه با آژانس همكارى كند، فعاليت هاى گذشته خود را آشكار سازد، به بازرسان آژانس اجازه بازرسى دهد و به موازات اين به جاى رويارويى با جامعه جهانى، مشوق هايى را كه مطرح است بپذيرد.»
گریگوری شولتی، نماینده آمریکا در آژانس

ما به حق ايران براى استفاده از تكنولوژى هسته اى براى مقاصد صلح آميز احترام مى گذاريم، ولى ايران مسئوليت دارد كه با آژانس همكارى كند. اما رهبران ايران از اين كار خوددارى مى كنند.


مقام هاى ايران مى گويند كه ادعاهاى مربوط به فعاليت ها و آزمايش هاى ايران در رابطه با ساختن جنگ افزار هسته اى، بر اساس مدارك جعلى و اطلاعات ساختگى است. همين طور است؟


در ابتدا بايد بگويم كه بازرسان آژانس علايم مبنى بر توليد جنگ افزارهاى هسته اى در ايران را هم جدى مى دانند و هم معتبر. به همين جهت شوراى حكام آژانس را در جريان اين موضوع قرار دادند و آن را در گزارش خود نيز منظور كردند.


گزارشى كه من در اختيار دارم، حاكى از اين است كه اطلاعات درباره علايم توليد جنگ افزارهاى هسته اى در ايران از منابع گوناگون و در زمان هاى مختلف به دست آمده است.


اين اطلاعات مشروح و منسجم است و فقط از ايالات متحده آمريكا به دست نيامده، بلكه آژانس اين اطلاعات را از ده كشور مختلف به دست آورده است.


اطلاعات مذكور نشان مى دهد كه ايران مطالعات، كارهاى مهندسى، آزمايش ها و خريدهاى اقلامى را در رابطه با طرح يك سلاح هسته اى و تلفيق آنها در يك سيستم هدايت مانند شهاب- ۳ را انجام داده است. اين مايه نگرانى جدى است.


آقاى سلطانيه، نماينده ايران در آژانس و ساير مقامهاى ايرانى از حل اين مسئله خوددارى مى كنند و مى گويند اين اطلاعات جعلى است و بررسى اين مسئله را خارج از حوزه وظايف آژانس مى دانند. اما اين گونه نيست، زيرا شوراى امنيت سازمان ملل از آژانس خواسته است كه به بررسى مسئله بپردازد و بازرسان آژانس هم اين مسئله را بسيار جدى مى گيرند.


گزارش البرادعى مى گويد كه بازرسان، سوال هاى مهمى را در رابطه با اين موضوع مطرح كرده اند و خواسته اند از چند كارگاه بازديد كنند و با اشخاصى كه مورد نظرشان است صحبت كنند، اما ايران اين درخواست ها را نپذيرفت.


اگر مقام هاى ايران مى خواهند ثابت كنند كه به دنبال ساختن جنگ افزارهاى هسته اى نيستند، لازم است با بازرسان همكارى كنند و اطلاعات كاملى در اين باره به آژانس بدهند.


گزارش محمد البرادعى، پس از بررسى در شوراى حكام آژانس به شوراى امنيت سازمان ملل فرستاده خواهد شد. با توجه به بحران گرجستان و تنشى كه بين آمريكا و روسيه به وجود آمده است، انتظار داريد روسيه در شوراى امنيت با شما همكارى كند؟


من با نماينده روسيه در آژانس ديدار كردم، همچنين با نمايندگان چين، فرانسه، بريتانيا و آلمان نيز ديدارى داشتم ، در واقع با نمايندگان كشورهاى گروه۱+۵. ما مى خواهيم با همكارى يكديگر «استراتژى دو گانه» را اجرا كنيم.


مى دانم كه برخى از مقام هاى ايرانى مى گويند كشورهاى ۱+۵ اتفاق نظر ندارند، ولى اين امر صحت ندارد. كشورهاى ۱+۵ در اجراى استراتژى دوگانه مى خواهند مسئله هسته اى ايران را با گفت و گو و با مشوق هاى سخاوتمندانه اى كه مطرح است، حل كنند.


در اين رابطه آمريكا همراه با كشورهاى ۱+۵ با ايران به گفت و گو خواهد نشست اما تنها شرط اين است كه ايران غنى سازى را معلق كند. بخش ديگر از استراتژى دو گانه اين است كه اقدامات لازم براى تحريم عليه ايران ادامه يابد.


اخيرا آمريكا تحريم هاى جديدى را عليه شركت كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران اعمال كرد. كشورهاى اتحاديه اروپا نيز تحريم هاى خود را اعمال كردند. در اين راستا اعمال تحريم هاى جديدى را در شوراى امنيت سازمان ملل با همكارى ديگر كشورها، دنبال خواهيم كرد.


متاسفانه رهبران ايران گزينه نادرستى را در دستور كار خود قرار داده اند. بهترين گزينه براى ايران اين است كه با آژانس همكارى كند، فعاليت هاى گذشته خود را آشكار سازد، به بازرسان آژانس اجازه بازرسى دهد و به موازات اين به جاى رويارويى با جامعه جهانى، مشوق هايى را كه مطرح است بپذيرد.


اگر ايران اين گزينه را نپذيرد، نتيجه آن انزوا و تحريم هاى بيشتر خواهد بود. البته هيچكس اين را نمى خواهد. ما مى خواهيم رابطه با ايران از نوعى ديگر باشد و با ايران همكارى كنيم، ولى تصميم اين كار به عهده رهبران ايران است.


صفحه ویژه جام جهانی ۲۰۱۸

XS
SM
MD
LG